موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Mother از Charlie Puth با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1966 | ارسال توسط: سپتامبر 28, 2019
موزیک ویدیو Mother از Charlie Puth با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Charlie Puth – Mother

He’s such a nice boy, so well-mannered
پسر خوبیه ، خیلی مبادی آدابه

He’s so much better than the last one you brought around
خیلی از اون پسر قبلی که آوردی معرفیش کردی بهتره

Please and thank you, everything matters
لطفا و سپاس گزارم، همه حرفاش مهمن

I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
میخوام کاری کنم که بدونه من بهترین پسریم که پیدا کرده

The moment she walks out that door
I’m not pretending anymore
از لحظه ای که پاشو از در میذاره بیرون دیگه وانمود نمیکنم(که خیلی خوبم)

If your mother knew all of the things that we do
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست ما چی کارا میکینم
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

If your mother knew, she’d keep me so far from you
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست، تو رو از من دور نگه میداشت
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

Sneak out the window, pass over pillows
از پنجره بدون توجه به بالشت ها بیرون رو دید میزنم

I’ll be waiting in the car right around the block
من دور و بر محله ت تو ماشین منتظرتم

Back of the Benzo (Back of the Benzo)
پشت ماشن بنز

More than a friend zone (More than a friend zone)
بیشتر از دو تا دوستیم

We’ve been hiding since the time they forgot to knock
از وقتی اونا (والدینت) در نزده اومدن تو ما داریم ازشون قایم میشیم

The moment she walks out that door
I’m not pretending anymore
از لحظه ای که پاشو از در میذاره بیرون دیگه وانمود نمیکنم

If your mother knew all of the things that we do
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست ما چی کارا میکینم
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

If your mother knew, she’d keep me so far from you
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست، تو رو از من دور نگه میداشت
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

Next time that she sees me
She gon’ act like she don’t know me
دفعه بعد که منو ببینه وانمود میکنه منو نمیشناسه

‘Cause she knows all of the story
Now your daddy wants to kill me (Ah)
چون اون از همه ماجرا خبر داره
و حالا بابات میخواد منو بکشه

Next time that she sees me
She gon’ act like she don’t know me
دفعه بعد که منو ببینه وانمود میکنه منو نمیشناسه

‘Cause she knows all of the story
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
چون اون از همه ماجرا خبر داره
و حالا بابات میخواد منو بکشه

If your mother only knew (Ooh)
اگه مادرت فقط میدونست

The moment she walks out that door
I’m not pretending anymore
از لحظه ای که پاشو از در میذاره بیرون دیگه وانمود نمیکنم

If your mother knew all of the things that we do
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست ما چی کارا میکینم
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

If your mother knew, she’d keep me so far from you
If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست، تو رو از من دور نگه میداشت
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

Next time that she sees me (Hey)
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
دفعه بعد که منو ببینه وانمود میکنه منو نمیشناسه(منو میشناسه؟)

‘Cause she knows all of the story
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
چون اون از همه ماجرا خبر داره
و حالا بابات میخواد منو بکشه

Next time that she sees me
She gon’ act like she don’t know me
دفعه بعد که منو ببینه وانمود میکنه منو نمیشناسه

‘Cause she knows all of the story
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
چون اون از همه ماجرا خبر داره
و حالا بابات میخواد منو بکشه

If your mother knew all the things we do
اگه مادرت میدونست ما چی کارا میکینم

If your mother knew all of the things that we do
اگه مادرت از همه کارامون خبر داشت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️