موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Million از Alexandra Stan feat Carlprit با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7750 | ارسال توسط: دسامبر 6, 2017
موزیک ویدیو Million از Alexandra Stan feat Carlprit با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Alexandra Stan feat Carlprit – Million

1,000,000

 

Yea Yea
آره .آره

Number one Alexandra stan
تو تکی..الکساندار استان

That’s right
درسته

yea..take it
آره بگیرش

Hey hey you’re one in a million
هی . هی.تو ..تو یه میلیون آدم تکی

and my heart feeling love you’re so briliant
قلبم داره عشقت رو احساس می کنه .تو خیلی باهوشی

Girl i’ve missed your love and your feelings hun
دختر من دلم واسه عشق واحساساتت تنگ شده عشقم

I never knew that you are my special one
هیچوقت نمی دونستم تو عشق خاص منی

Looking for that girl one in a million
دنبال اون دختری می گشتم که تو یک ملیون آدم تکه

Since you left me i was the lonely one
از وقتی ترکم کردی من یک آدم تنها و غمگین بودم

To dance with you the night while we shouldn’t hun
تا اون شبی که با هم رقصیدیم که نباید اینکار رو می کردیم(از اون شب عاشق شد)

So i guess i’ve finally found my million
پس فکر کنم بلاخره یک میلیون خودم رو پیدا کردم

Mili mili on
میلیون

Cuz love can bring you down
چون عشق می تونه بدبخت کنه

Oh no oh no
اوه نه اوه نه

Everytime you come around
هروقت میای این دور و بر

oh no Million million
اوه نه از میلیون خبری نیست

Cuz love can bring you down
چون عشق می تونه بدبخت کنه

In a way i can’t explain
جوری که نمی تونی توصیفش کنی

Yea love can bring you down I know for sure
آره عشق می تونه بدبخت کنه . ازش مطمنم

Mili mili on
میلیون

Oh no oh no
اوه نه اوه نه

Oh no oh no
اوه نه اوه نه

Mili mili on
Mili mili on
میلیون.میلیون

ترجمه و زیرنویس سابریکا تقدیم میکند
subrica.com

That’s right
درسته

Hey hey you’re one in a million
هی هی تو تو میلیون آدم تکی

and my heart feeling love you’re so briliant
قلبم داره عشقت رو احساس می کنه .تو خیلی باهوشی

Girl i’ve missed your love and your feelings hun
دختر من دلم واسه عشق واحساساتت تنگ شده عشقم

I never knew that you are my special one
هیچوقت نمی دونستم تو عشق خاص منی

Since you left me i was the lonely one
از وقتی ترکم کردی من یک آدم تنها و غمگین بودم

Looking for that girl one in a million
دنبال اون دختری می گشتم که تو یک ملیون آدم تکه

To dance with you the night while we shouldn’t hun
تا اون شبی که با هم رقصیدیم که نباید اینکار رو می کردیم

So i guess i’ve finally found my million
پس فکر کنم بلاخره یک میلیون خودم رو پیدا کردم

Feels like i’ll be lonely when you’re gone
حس می کنم وقتی بری تنها میشم

for that one in a million
به خاطر اون دختر از بین میلیون

Dance with me all night long
با من تمام شب رو برقص

And make my heart feel like i’m a one in a million
وکاری کن که قلبم حس کنه بین این همه آدم تکم (میان یک میلیون)

Mili mili on
میلیون

Mili mili on
میلیون

That’s right
درسته

Mili mili on
میلیون

Oh no oh no
اوه نه اوه نه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️