موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Lebanese Night از Chris De Burgh ft. Elissa با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5088 | ارسال توسط: اکتبر 31, 2017
موزیک ویدیو Lebanese Night از Chris De Burgh ft. Elissa با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Chris De Burgh & Elissa – Lebanese Night

 

It was late in a Lebanese restaurant
ديروقت و توي يه رستوران لبناني بود

In the heat of a Lebanese night
توي گرماي شب لبنان

There was dancing, people were singing
مردم مي رقصيدن و آواز مي خوندن

She came in from the garden outside
اون از باغچه ي بيرون اومد

And in her eyes
ومن توي چشماش

I saw the stars
ستاره ها رو ديدم

And I felt something happen in my heart
و من حس کردم که چيزي توي قلبم اتفاق افتاد

Then I knew I was going to meet
و بعدش من مي دونستم که قراره

Her in the heat of a Lebanese night
اونو توي گرماي شب لبنان ملاقات کنم

And the girl inside the woman
واون زن با روحي مثل دختر بچه ها

Who came over to sit by my side
که اومده بود تا پيش من بشينه

And when she smiled
وقتي که خنديد

The whole world stopped
کل دنيا متوقف شد

It was then I heard the echoes of a child
و اونجا بود که من انعکاس هاي صداي خنديدن يه دختر بچه رو شنيدم

And did you go to your bed with a sweet lullaby
و آيا تو با يه لالايي شيرين به تختت ميرفتي؟

And the sound of the guns in the night
و(يا) صداي شليک گوله ها توي شب؟

And did you dance in the fields
و توي زمين هاي لبنان تو ميرقصيدي؟

Did you run for your life
(يا)براي نجات زندگي ت فرار مي کردي؟

From the hell that came down from the sky
از اون جهنمي که از آسمون اومد پايين(موشک هاي دشمن)

On a Lebanese night, on a Lebanese night
و بلاي جون شب لبناني شد

We went down to the edge of the water
ما تا مرز دريا رفتيم

By the light of a Lebanese dawn
در زمان سپيده دم لبنان

And she told me all the stories
و اون به من تمام داستان ها رو گفت

Of her beautiful land in the war
از سرزمين زيباش که متحمل جنگ شده

Her tears fell down
گريه کرد

The sun came up
خورشيد بالا اومد

And I saw again the young girl in her eyes
و من دوباره روح بچه گتنش رو از توي چشماش ديدم

Guammadt Ouyounak ‘a Guinniyyi
You closed your eyes to a song
با صداي آهنگ چشماتو بستي

Wa Sawt Bi ‘llayl shou khifan
And a voice at night, oh so afraid
و صدايي که توي شب ميومد(موشک و…) اوه خيلي ترسيده بودي

W’ rahh bit dal hayk layliyi init sihran
And you’ll stay awake, at night you’ll stay awake
و تو بيدار خواهي موند …تمام شب رو بيدار خواهي موند

Shi marra mshit bi hal mada, w’ marra hrabt aw min hada
That you walk in this road and run away from a fire or a person
که توي اين راه قدم بگذاري و از سرباز هاي دشمن يا آتش هاي ايجاد شده توسطش فرار کني

La indak jayi ‘al guada w’ kinit ta’ban
For you I’m coming for lunch and I was tired
بخاطر تو براي ناهار ميام پيشت و من خسته بودم

On a Lebanese night, on a Lebanese night
و بلاي جون شب لبناني شد

Ana Ma ‘areft illa makan
I know not but one place
من مي دونم اما نه فقط براي يه جا

Ma rahh bi fil minnou ‘ssalam
Peace won’t ever leave it
صلح هيچگاه ترکش نمي کنه(صلح پس از جنگ تمام جاهاي لبنان رو هيچگاه رها نخواهد کرد)

Fa Hatha yashta’ min ywazze’on
There’s someone missing (someone else), who will give them away
يکي هست که گم شده(يه منجي)که اون دشمنارو دور مي کنه

Mish killi el oulad fi ‘hdiyyi ilon
Don’t all children have a gift for them?
همه ي بچه ها هديه(استعدادي)براي خودشون ندارن؟

ما را در اینستاگرام دنبال کنید
@subricacom

And did you go to your bed with a sweet lullaby
و آيا تو با يه لالايي شيرين به تختت ميرفتي؟

And the sound of the guns in the night
و(يا) صداي شليک گوله ها توي شب؟

And did you dance in the fields
و توي زمين هاي لبنان تو ميرقصيدي؟

Did you run for your life
(يا)براي نجات زندگي ت فرار مي کردي؟

From the hell that came down from the sky
از اون جهنمي که از آسمون اومد پايين(موشک هاي دشمن)

On a Lebanese night, on a Lebanese night
و بلاي جون شب لبناني شد

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️