موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Last Christmas از George Michael با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5965 | ارسال توسط: دسامبر 24, 2017
موزیک ویدیو Last Christmas از George Michael با زیرنویس فارسی و انگلیسی

George Michael – Wham! Last Christmas


May your world be filled with warmth and good chear this Holy season,

and throughout the year Wish your christmas be
filled with peace and love. Merry X-mas
subrica.com


👈🏻 ورود به آرشیو آهنگ و موزیک ویدیو های کریسمس با ترجمه و زیرنویس


Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کس خاصی میدمش

Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کس خاصی میدمش

Once bitten and twice shy
آدم از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه

I keep my distance
من فاصله م رو حفظ میکنم

But you still catch my eye
اما هنوزم چشممو میگیری

Tell me baby
عزیزم بم بگو

Do you recognize me?
منو میشناسی؟

Well, it’s been a year
خب, یک سال گذشته

It doesn’t surprise me
متعجبم نمیکنه

I wrapped it up and sent it
من قلبمو کادو گرفتم و فرستادمش

With a note saying “I love
you” I meant it
با یه یادداشت که نوشته بود “دوستت دارم” از ته قلبم گفته بودم

Now I know what a fool I’ve been
حالا میفهمم که چه احمقی بودم

But if you kissed me now
اما اگر الان تو منو میبوسیدی

I know you’d fool me again
میدونم که دوباره میتونی گولم بزنی

Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کس خاصی میدمش

Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کَس خاصی میدمش

A crowded room, friends with tired eyes
یه اتاق شلوغ, دوست ها با چشمای خسته

I’m hiding from you, and your
soul of ice
من دارم خودمو از تو و اون روح یخیت قایم میکنم

My god I thought you were
someone to rely on,
خدای من, فکر میکردم که تو کسی هستی که میشه بهش تکیه کرد

Me? I guess I was a shoulder to cry on
من؟ به گمونم یه شونه بودم که میشه روش گریه کرد

A face on a lover with a fire
in his heart
چهره ی یه عاشق با یه آتیش توی قلبش

A man under cover but you tore me apart
یه مرد زیر پوشش اما تو منو از هم گسیختی

Now I’ve found a real love
you’ll never fool me again
حالا من یه عشق واقعی پیدا کردم
تو دیگه هیچوقت نمیتونی گولم بزنی

Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کَس ِخاصی میدمش

Last Christmas, I gave you my heart
کریسمس گذشته, قلبم رو بهت دادم

But the very next day you gave it away
ولی روز بعدش پس فرستادیش

This year, to save me from tears
امسال, به منظور نجات دادن خودم از اشک ریختن

I’ll give it to someone special
به یه کس خاصی میدمش

A face on a lover with a fire
in his heart
چهره ی یه عاشق با یه آتیش توی قلبش

A man under cover but you tore him apart
یه مرد زیر پوشش اما تو منو از هم گسیختی

Maybe next year I’ll give it to someone
شاید سال بعد به یه شخص خاص بدمش

I’ll give it to someone special
به یه شخص خاص میدمش

4/5 (1 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️