موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Just Tonight از The Pretty Reckless با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4329 | ارسال توسط: ژانویه 11, 2018
موزیک ویدیو Just Tonight از The Pretty Reckless با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Pretty Reckless – Just Tonight

Here we are and I can’t think from all the pills, hey
ما اينجا هستيم و من نمي تونم با تمام قرص هاي که بهم دادي فکر کنم،هي

Start the car and take me home
ماشين رو روشن کن و من روببر خونه

Here we are and you’re too drunk to hear a word I say
ما اينجا هستيم و تو اينقدر مستي که حتي يک کلمه از حرف هام رو نمي شنويي

Start the car and take me home
ماشين رو روشن کن و من روببر خونه

Just tonight I will stay
فقط امشب مي مونم

And we’ll throw it all away
و ما همه چيز رو دور مي‌اندازيم

When the light hits your eyes
وقتي که نور توي چشمات مي افته

It’s telling me I’m right
و بهم مگيد که من راست ميگم

And if I, I am through
و اگر من، من بيش ازآن هستم

Then it’s all because of you
همه اينها بخاطر تو هستش

Just tonight
فقط امشب

Here I am and I can’t seem to see straight
من اينجا هستم و نميتوانم به وضوح ببينم

But I’m too numb to feel right now
اما من بي حس تر از اين هستم که حالا احساس کنم

And here I am watching the clock that’s ticking away my time
و من اينجا هستم و دارم ساعت رو نگاه مي کنم که داره وقتم رو هدر ميده

I’m too numb to feel right now
من بي حس تر از اين هستم که حالا احساس کنم

Just tonight I will stay
And we’ll throw it all away
فقط امشب مي مونم
و ما همه چيز رو دور مي‌اندازيم

When the light hits your eyes
It’s telling me I’m right
وقتي که نور توي چشمات مي افته
و بهم بگيد که من راست ميگم

And if I, I am through
Then it’s all because of you
و اگر من، من بيش ازآن هستم
همه اينها بخاطر تو هستش

Just tonight
فقط امشب

Do you understand who I am?
ببينم اينو مي فهمي که من کي هستم؟

Do you wanna know?
مي خوايي بدوني؟

Can you really see through me now?
آيا واقعا ،حالا من را مي توني ببيني؟

I’m about to go
من مي خوام از اينجا برم

But just tonight I won’t leave
اما فقط براي امشب من جايي نميرم

And I’ll lie and you’ll believe
و من دروغ ميگم و تو باور مي کني

Just tonight I will see
فقط امشب رو مي ببينم

It’s all because of me
همه اينا به خاطر منه

Just tonight I will stay
And we’ll throw it all away
فقط امشب مي مونم
و ما همه چيز رو دور مي‌اندازيم

When the light hits your eyes
It’s telling me I’m right
وقتي که نور توي چشمات مي افته
و بهم بگيد که من راست ميگم

And if I, I am through
Then it’s all because of you
و اگر من، من بيش ازآن هستم
همه اينها بخاطر تو هستش

Just tonight
فقط امشب

(Do you understand who I am?)
ببينم اينو مي فهمي که من کي هستم؟

It’s all because of you
همه اينا به خاطر توه

Just tonight
فقط امشب

(Do you understand who I am?)
ببينم اينو مي فهمي که من کي هستم؟

It’s all because of you
همه اينا به خاطر توه

Just tonight
فقط امشب

(Do you understand who I am?)
ببينم اينو مي فهمي که من کي هستم؟

It’s all because of you
همه اينا به خاطر توه

Just tonight
فقط امشب

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️