موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Just One Last Dance از Sarah Connor با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2142 | ارسال توسط: آوریل 13, 2019
موزیک ویدیو Just One Last Dance از Sarah Connor با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sarah Connor- Just One Last Dance

Just one last dance… oh baby… just one last dance
آخرین رقص ، عزیزم ، آخرین رقص

We meet in the night in the Spanish caf
شب تو کافه اسپانیایی همو مبینیم

I look in your eyes just don’t know what to say
همینطوری توچشمات نگاه میکنم و نمیدونم چی باید بگم

It feels like I’m drowning in salty water
انگاری دری تو یه دریای شور غرق میشم

A few hours left ’til the sun’s gonna rise
چند ساعت دیگه آفتاب طلوع میکنه

tomorrow will come an it’s time to realize
فردا از راه میرسه و وقتشه به بفهمیم

our love has finished forever
عشقمون برای همیشه به پایان رسیده

how I wish to come with you (wish to come with you)
نمیدونی چقدر میخوام که باهات بیام

how I wish we make it through
نمیدونی که چقدر دلم میخواست میتونستیم از پسش بربیایم

Just one last dance
آخرین رقص

before we say goodbye
قبل اینکه حداحافظی کنیم

when we sway and turn round and round and round
وقتی باهم تکون میخوردیم و دور تا دور میچرخیدیم

it’s like the first time
انگار بار اول بود

Just one more chance
فقط یه فرصت دوباره

hold me tight and keep me warm
محکم منو در آغوش بگیر و منو گرم نگهدار

cause the night is getting cold
چون شب داره سرد میشه

and I don’t know where I belong
و من نمیدونم یه کجا تعلق دارم

Just one last dance
آخرین رقص

The wine and the lights and the Spanish guitar
شراب و نور و گیتار اسپانیایی

I’ll never forget how romantic they are
هرگز یادم نمیره که چقدر رمانتیکن

but I know, tomorrow I’ll lose the one I love
ولی میدونم فردا کسیو که عاشقشم از دست میدم

There’s no way to come with you
هیچ راهی نیست که بتونم باهات بیام

it’s the only way to do
این تنها راهه

Just one last dance
آخرین رقص

before we say goodbye
قبل اینکه حداحافظی کنیم

when we sway and turn round and round and round
وقتی باهم تکون میخوردیم و دور تا دور میچرخیدیم

it’s like the first time
انگار بار اول بود

Just one more chance
فقط یه فرصت دوباره

hold me tight and keep me warm
محکم منو در آغوش بگیر و منو گرم نگهدار

cause the night is getting cold
چون شب داره سرد میشه

and I don’t know where I belong
و من نمیدونم یه کجا تعلق دارم

Just one last dance
آخرین رقص

Just one last dance
آخرین رقص

before we say goodbye
قبل اینکه حداحافظی کنیم

when we sway and turn round and round and round
وقتی باهم تکون میخوردیم و دور تا دور میچرخیدیم

it’s like the first time
انگار بار اول بود

Just one more chance
فقط یه فرصت دوباره

hold me tight and keep me warm
محکم منو در آغوش بگیر و منو گرم نگهدار

cause the night is getting cold
چون شب داره سرد میشه

and I don’t know where I belong
و من نمیدونم یه کجا تعلق دارم

Just one last dance
آخرین رقص

before we say goodbye
قبل اینکه حداحافظی کنیم

when we sway and turn round and round and round
وقتی باهم تکون میخوردیم و دور تا دور میچرخیدیم

it’s like the first time
انگار بار اول بود

Just one more chance
فقط یه فرصت دوباره

hold me tight and keep me warm
محکم منو در آغوش بگیر و منو گرم نگهدار

cause the night is getting cold
چون شب داره سرد میشه

and I don’t know where I belong
و من نمیدونم یه کجا تعلق دارم

Just one last dance
آخرین رقص

کامنت ها
  • اینواهنگو خیلی دوس دارم همیشه میخواسم بدونم معنیش چی میشه مرسی🌸

    • Saeed Avril

      [email protected] : دقیقا منم خودم خیلی گوش میدادم ..جدیدا ترجمش رو فهمیدم خیلی حال کردم 👌🏻