موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Insatiable از Darren Hayes با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5477 | ارسال توسط: آوریل 9, 2018
موزیک ویدیو Insatiable از Darren Hayes با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Darren Hayes – Insatiable

When moonlight crawls along the street
زمانی که مهتاب در امتداد خیابان می خزد

Chasing away the summer heat
و حرارت و گرمای تابستان را تعقیب میکند

Footsteps outside somewhere below
گام ها بیرون از جایی در زیر

The world revolves I let it go
دنیا میچرخند, من رهایش میکنم

We build our church above this street
ما کلیسایمان را بالای این خیابان ها میسازیم

We practice love between these sheets
ما عشق را میان این ملافه ها تمرین میکنیم

The candy sweetness scent of you
عطر شیرین تو

It bathes my skin I’m stained by you
پوست مرا می شوید, من از تو رنگ گرفته ام

And all I have to do is hold you
و همه ی آن کاری که باید انجام دهم در آغوش گرفتن توست

There’s a racing in my heart
مسابقه ای در قلب من برپاست

I am barely touching you
به سختی لمست میکنم

Turn the lights down low
چراغ ها را کم نور کن

Take it off Let me show
لباست را دربیاور، بگذار نشانت دهم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

Turn me on Never stop
برانگیخته ام کن هرگز متوقف نشو

Wanna taste every drop
میخوام هر قطره را بچشم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

The moonlight plays upon your skin
مهتاب روی پوستت بازی می کند

A kiss that lingers takes me in
بوسه ای که باقی می ماند مرا به داخل میکشد

I fall asleep inside of you
من درون تو به خواب می روم

There are no words There’s only truth
هیچ کلمه ای در کار نیست فقط حقیقت وجود دارد

Breathe in Breathe out There is no sound
دم, بازدم هیچ صدایی در کار نیست

We move together up and down
ما با یکدیگر بالا و پایین می شویم

We levitate our bodies soar
بدن هایمان به پرواز در می آیند و اوج می گیرند

Our feet don’t even touch the floor
پاهایمان حتی زمین را لمس نمی کنند

And nobody knows you like I do
و هیچکس تو را آن گونه که من میشناسمت, نمیشناسد

The world doesn’t understand
دنیا نمیفهمد

But I grow stronger in your hands
اما من در میان دستان تو قوی تر می شوم

Turn the lights down low
چراغ ها را کم نور کن

Take it off Let me show
لباست را دربیاور بگذار نشانت دهم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

Turn me on Never stop
برانگیخته ام کن،هرگز متوقف نشو

Wanna taste every drop
میخوام هر قطره را بچشم

My love for you Insatiable baby
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است،عزیزم

Oh , Yeah
اوه ، آره

We never sleep we’re always holdin’ hands
ما هیچگاه نمیخوابیم, همیشه دستان همدیگر را در دست میگیریم

Kissin’ for hours talkin’ makin’ plans
برای ساعت ها یکدیگر را می بوسیم, حرف میزنیم, برنامه میچینیم

I feel like a better man
من احساس میکنم مرد بهتری هستم

Just being in the same room
همین که با تو در یک اتاق باشم

We never sleep there’s just so much to do
ما هیچگاه نمیخوابیم, کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد

Too much to say
و حرف های زیادی برای گفتن

Can’t close my eyes when I’m with you
نمیتوانم چشمانم را ببندم زمانی که با تو هستم

Insatiable the way I’m loving you
جوری که من دوستت دارم, سیری ناپذیر است

Turn the lights down low
چراغ ها را کم نور کن

Take it off Let me show
لباست را دربیاور بگذار نشانت دهم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

Turn me on Never stop
برانگیخته ام کن هرگز متوقف نشو

Wanna taste every drop
میخوام هر قطره را بچشم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

Turn the lights down low
چراغ ها را کم نور کن

Take it off Let me show
لباست را دربیاور بگذار نشانت دهم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

Turn me on Never stop
برانگیخته ام کن هرگز متوقف نشو

Wanna taste every drop
میخوام هر قطره را بچشم

My love for you Insatiable
عشقم نسبت به تو سیری ناپذیر است

3/5 (2 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️