موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Independent Girl از Thomas Anders با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1551 | ارسال توسط: نوامبر 11, 2019
موزیک ویدیو Independent Girl از Thomas Anders با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Thomas Anders – Independent Girl

Independent girl
دختر سرخود

Independent girl
دختر سرخود

Independent girl
دختر سرخود

A limousine in the night
یه لیموزین تو شب

Drives away out of side
از جلو چشم رد میشه

The Girl inside stole my pride
دختری که تو ماشینه غرورمو له کرده

Run away with my whole life
همه زندگیمو برداشت و رفت

Don’t expect she turn around
ازش انتظار ندارم برگرده

Think about what she left behind
به چیزایی که پشت سرش ول کرد و رفت فکر میکنم

It is time to know what is going on
دیگه وقتشه بدونم چی شده

She turned my world around
دنیامو زیر و رو کرد

She is the one, she is the girl who left me in this misery
اون همون دختریه که منو تو درد و بدبختی رها کرد

Stole my pride
غرورمو له کرد

Stole my life
زندگیمو دزدید

Leaving me in mystery
منو تو سردرگمی رها کرد

you are my Independent girl, you tried to ruin my world
تو دوست دختر سرخود منی که سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

And every time she goes,She’ll cast me in her spell
هر بار که میره منو طلسم خودش میکنه

Independent girl living in her world
دختر خودسر تو دنیای خودش سر میکنه

You never know her well
هیچوقت نمیتونی خوب بشناسیش

My love for her is blind
عشقم نسبت بهش کوره

you are my Independent girl, you tried to ruin my world
تو دوست دختر سرخود منی که سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

An independent girl
یه دختر سرخود

Dig him out, she feels no change
همه قلب و عشق طرفشو میگیره،ولی هیچ فرقی براش نداره

Love to her is just a game
عشق فقط واسش یه بازیه

Cause of her I feel I’ve changed,Feels day of fairy tale
به خاطر اون من عوض شدم انگار که تو داستان شاه پریون زندگی میکردم

Calls my name
اسممو صدا زد

Place the game
بازی راه انداخت

Way ahead of time
قبل از این که بفهمم چی شده

Stole my pride
غرورمو له کرد

Kills my life
زندگیم رو نابود کرد

Leaving me in mystery
منو تو سردرگمی رها کرد

you are my Independent girl, you tried to ruin my world
تو دوست دختر سرخود منی که سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

And every time she goes,She’ll cast me in her spell
هر بار که میره منو طلسم خودش میکنه

Independent girl living in her world
دختر سرخود تو دنیای خودش سر میکنه

You never know her well
هیچوقت نمیتونی خوب بشناسیش

My love for her is blind
عشقم نسبت بهش کوره

you are my Independent girl, you tried to ruin my world
تو دوست دختر سرخود منی که سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

And every time she goes,She’ll cast me in her spell
هر بار که میره منو طلسم خودش میکنه

Independent girl living in her world
دختر سرخود تو دنیای خودش سر میکنه

You never know her well
هیچوقت نمیتونی خوب بشناسیش

My love for her is blind
عشقم نسبت بهش کوره

You are my independent girl
تو دوست دختر خودکفای منی

You tried to ruin my world
سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

An independent girl
یه دختر سرخود

She is the one, she is the girl who left me in this misery
اون همون دختریه که منو تو درد و بدبختی رها کرد

Stole my pride
غرورمو له کرد

Stole my life
زندگیمو دزدید

Leaving me in mystery
منو تو سردرگمی رها کرد

You are my independent girl
تو دوست دختر خودکفای منی

You tried to ruin my world
سعی کردی دنیامو رو سرم خراب کنی

And every time she goes,She’ll cast me in her spell
هر بار که میره منو طلسم خودش میکنه

Independent girl living in her world
دختر سرخود تو دنیای خودش سر میکنه

You never know her well
هیچوقت نمیتونی خوب بشناسیش

My love for her is blind
عشقم نسبت بهش کوره

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

✅ سررسید سرور سایت پرداخت شد .
✅ سر رسید دامنه پرداخت شد.
🔶با تشکر از دوستانی که برای هزینه های سایت،مارو حمایت کردن تا سایت قطع نشه 🌹❤️🙏