موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I’ll Be There For You از Bon Jovi با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1942 | ارسال توسط: آگوست 29, 2019
موزیک ویدیو I’ll Be There For You از Bon Jovi با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو I’ll Be There For You از Bon Jovi با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Bon Jovi – I’ll Be There For You

I guess this time You are really leaving
فکر کنم این بار واقعا داری ترکم میکنی

I heard your suitcase say goodbye
شنیدم که چمدونت خداحافظی میکنه

Well as my broken heart lies bleeding
با اینکه قلب شکسته ام داره رنج میکشه

you say true love is suicide
تو میگی عشق واقعی خودکشیه

You say You have cried a thousand rivers
میگی تا حالا به اندازه هزار تا رودخونه اشک ریختی

And now You are swimming for the shore
و حالا داری به دنبال ساحل شنا میکنی

You left me drowning in my tears
تو گذاشتی تو اشکام غرق بشم

And you won′t save me anymore
و دیگه نمیخوای نجاتم بدی

Now I am praying to God you′ll
give me one more chance‚ girl
حالا دارم از خدا خواهش میکنم تا تو یه فرصت دیگه بهم بدی عزیزم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

These five words I swear to you
من این جمله رو به تو قول میدم

When you breathe I want to be the air for you
وقتی نفس میکشی من میخوام برات هوا باشم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I had live and I had die for you
برات زندگی کردم و برات مردم

I had steal the sun from the sky for you
برات خورشید رو از آسمون دزدیدم

Words can′t say what love can do
کلمات نمیتونن کاری که عشق میکنه رو بیان کنن

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I know you know we′ve had some good times
میدونم که میدونی ما اوقات خوشی با هم داشتیم

Now they have their own hiding place
حالا اون خاطرات جای خاص خودشونو دارن

Well I can promise you tomorrow
میتونم قول فردا رو بهت بدم

But I can′t buy back yesterday
ولی نمیتونم گذشته رو برگردونم

And Baby you know my hands are dirty
عزیزم میدونی که دستام آلوده شدن(اشتباهاتی کردم)

But I wanted to be your valentine
ولی میخواستم ولنتاینت باشم

I will be the water when you get thirsty‚ baby
وقتی تشنه باشی من آب میشم عزیزم

When you get drunk‚ I will be the wine
وقتی مست بشی من شراب میشم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

These five words I swear to you
من این جمله رو به تو قول میدم

When you breathe I want
to be the air for you
وقتی نفس میکشی من میخوام برات هوا باشم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I had live and I had die for you
برات زندگی کردم و برات مردم

Steal the sun from the sky for you
برات خورشید رو از آسمون دزدیدم

Words can′t say what a love can do
کلمات نمیتونن کاری که عشق میکنه رو بیان کنن

I will be there for you
من همیشه کنارتم

And I wasn′t there when you were happy
من تو خوشحالی هات کنارت نبودم

I wasn′t there when you were down
من تو ناراحتی هات کنارت نبودم

I didn′t mean to miss your birthday‚ baby
نمیخواستم تولدت رو از دست بدم عزیزم

I wish I had seen you blow those candles out
ای کاش شمع فوت کردنتو میدیدم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

These five words I swear to you
من این جمله رو به تو قول میدم

When you breathe I want to be the air for you
وقتی نفس میکشی من میخوام برات هوا باشم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I had live and I had die for you
برات زندگی کردم و برات مردم

Steal the sun from the sky for you
برات خورشید رو از آسمون دزدیدم

Words can′t say what a love can do
کلمات نمیتونن کاری که عشق میکنه رو بکنن

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

These five words I swear to you
من این جمله رو به تو قول میدم

When you breathe I want to be the air for you
وقتی نفس میکشی من میخوام برات هوا باشم

I will be there for you
من همیشه کنارتم

I had live and I had die for you
برات زندگی کردم و برات مردم

Steal the sun from the sky for you
برات خورشید رو از آسمون دزدیدم

Words can′t say what a love can do
کلمات نمیتونن کاری که عشق میکنه رو بکنن

I will be there for you
من همیشه کنارتم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️