موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو If You Had My Love از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2250 | ارسال توسط: نوامبر 8, 2019
موزیک ویدیو If You Had My Love از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Jennifer Lopez – If You Had My Love

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby
و منو عزیزم صدا میزدی؟

Now if I give you me‚ this
is how It is got to be
حالا اگه اگه بهت همه ی وجودمو بدم
رابطه مون اینطوری باید باشه که

First of all I won′t take
your cheating on me
اولاً که من خیانتت رو تحمل نمیکنم

Tell me who can I trust if
I can′t trust in you
بگو اگه به تو نتونم اعتماد کنم پس به کی میتونم؟

And I refuse to let you
play me like a fool
و بهت اجازه نمیدم مثل یه احمق بازیم کنی

You said that we could possibly
spend eternity
تو گفتی که ممکنه باهم تا ابد زندگی کنیم

See‚ that′s what you told
me‚ that′s what you said
ببین این چیزیه که تو بهم گفتی
چیزی که تو بهم گفتی

But if you want me you′ll have to
be fulfilling all my dreams
ولی اگه منو میخوای، باید منو به همه ی
آرزوهام برسونی

If you really want me baby
اگه واقعا منو میخوای عزیزم

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

Tell me baby
بهم بگو عزیزم

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby
و منو عزیزم صدا میزدی؟

You say you want my love and
you got to have it all
گفتی که عشق منو میخوای و
باید همه ی عشقمو تصاحب کنی

But first there are some
things you need to know
ولی قبلش چندتا چیز هست که باید بدونی

If you wanna live with
all I have to give
اگه بخوای با همه ی چیزایی بهت میدم زندگی کنی

I need to feel true love or
It is got to end‚ yeah
من باید عشق واقعی رو حس کنم وگرنه این رابطه تمومه

I don′t want you tryin′ to get
with me and I end up unhappy
نمیخوام سعی کنی باهام کنار بیای
و در نهایت با نارحتی من تموم شه

I don′t need the hurt and
I don′t need the pain
نمیخوام آسیب ببینم
و نمیخوام درد بکشم

So before I do give myself to
you I have to know the truth
پس قبل این که خودمو در اختیارت بذارم باید
حقیقت رو بدونم

If I spend my life with you
اگه زندگیمو با تو بگذرونم

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

What would you do baby‚
tell me right now
بگو چی کار میکردی عزیزم
همین الان بهم بگو

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby
و منو عزیزم صدا میزدی؟

Don′t you lie to me
بهم دروغ نگو

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

Tell me baby
بهم بگو عزیزم

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby (don′t
you lie to me‚ baby)
و منو عزیزم صدا میزدی
بهم دروغ نگو عزیزم

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

Tell me baby
بهم بگو عزیزم

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby
و منو عزیزم صدا میزدی؟

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

And call me baby
و منو عزیزم صدا میزدی؟

If you had my love and I gave you all
my trust would you comfort me
اگه همه ی عشقمو میداشتی و همه ی اعتمادم رو بهت میدادم
تو به من آرامش میدادی؟

And if somehow you knew that
your love would be untrue
would you lie to me
و اگه یه جورایی میدونستی که عشقت بهم واقعی نیست
بهم دروغ میگفتی؟

کامنت ها
 • Michael

  خیلی ممنون از سایت فوق العادتون لطفا آهنگای بیشتری از PITBULL بزارید به ویژه آهنگ GREENLIGHT رو لطفا زودتر ترجمه کنید

  • Saeed Avril

   تشکر دوست عزیز
   فرصت بشه چشم