موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو If U Seek Amy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1294 | ارسال توسط: آگوست 17, 2020
موزیک ویدیو If U Seek Amy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو If U Seek Amy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ تو این آهنگ منظور از ایمی، خود بریتنیه و این آهنگ از دیدگاه رسانه هاست و اول شخص این آهنگ یکی از طرفدارای بیریتنی که داره دنبال بریتنی میگرده تا باهاش رابطه داشته باشه.


⚠️( کیفیت 1080 اجرای زنده در اپل موزیک)

⚠️( کیفیت 480 و 720 موزیک ویدیو رسمی )


Britney Spears – If U Seek Amy

Oh baby‚ baby‚ have you
seen Amy tonight?
عزیزم امشب ایمی رو دیدی؟

Is she in the bathroom‚ is
she smokin′ up outside?
توی حمومه؟داره بیرون سیگار میکشه؟

Oh baby‚ baby‚ does she
take a piece of lime
عزیزم خوش گذرونی با اون بهای زیادی داره؟

For the drink that I am buy her‚ do
you know just what she likes?
از اونجایی که میخوام برای نوشیدنی بخرم میدونی مورد علاقه اش چیه؟

Tell me have you seen
her‚ cause I am so
بهم بگو تا حالا دیدیش؟چون من خیلی دلم میخواد

I can′t get her off of my brain
نمیتونم از سرم بیرونش کنم

I just wanna go‚ to the
party she gon′ go
میخوام برن به مهمونی ای که اون قراره بره

Can somebody take me home?
کسی میتونه منو برسونه خونه؟

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

Say what you want about me
بگو ازم چی میخوای

But all of the boys and
all of the girls
ولی همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

But can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

All of the boys and all of the girls
همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

(Love me‚ hate me)
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

Amy told me that She is gona met me up
ایمی بهم گفت که میخواد با من وقت بگذرونه

I don′t know where or when and now
They are closin′ up the club
من نمیدونم کِی و کجا ولی الان دارن کلاب رو میبندن

I have seen her once or twice
before she knows my face
قبل از این که اصلا بدونه من چه شکلی هستم یکی دوبار دیدمش

But It is hard to see with all the
people standin′ in the way
ولی با این همه آدمی که سر راه وایسادن دیدنش خیلی سخته

Tell me have you seen
her‚ cause I am so
بهم بگو تا حالا دیدیش؟چون من خیلی دلم میخواد

I can′t get her off of my brain
نمیتونم از سرم بیرونش کنم

I just wanna go‚ to the
party she gon′ go
میخوام برن به مهمونی ای که اون قراره بره

Can′t somebody take me home?
کسی میتونه منو برسونه خونه؟

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

Say what you want about me
بگو ازم چی میخوای

But all of the boys and
all of the girls
ولی همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

But can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

All of the boys and all of the girls
همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

(Love me‚ hate me) h‚ say
what you want about me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش
بگو ازم چی میخوای

h‚ but can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

(Love me‚ hate me) yeah‚ say
what you want about me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش
بگو ازم چی میخوای

So tell me if you see her
اگه دیدیش بهم خبر بده

(Let me know what she was wearing
and what she was like)
بهم بگو چی پوشیده و از چی خوشش میاد

Cause I have been waiting here forever
چون خیلی وقته که اینجا منتظرش بودم

(Let me know where she was
going I don′t mind)
بهم بگو کجا داره میره، اشکال نداره

Oh baby‚ baby‚ if you seek Amy tonight
عزیزم اگه امشب با هم رابطه داشته باشیم

Oh baby‚ baby‚ we′ll do
whatever you′ll like
عزیزم ما هرکاری که تو دوست داری انجام میدیم

Oh baby‚ baby‚ baby
عزیزم

Oh baby‚ baby‚ baby
عزیزم

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

Say what you want about me
بگو ازم چی میخوای

But all of the boys and
all of the girls
ولی همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

But can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

All of the boys and all of the girls
همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

Say what you want about me
بگو ازم چی میخوای

Love me‚ hate me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش

But can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

All of the boys and all of the girls
همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن

(Love me‚ hate me) h‚ say
what you want about me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش
بگو ازم چی میخوای

h‚ but can′t you see what I see?
ولی نمیتونی چیزی که من میبینم رو بفهمی؟

(Love me‚ hate me) yeah‚ say
what you want about me
دوستم داشته باش؛ ازم متنفر باش
بگو ازم چی میخوای

All of the boys and all of the girls
همه ی دخترا و پسرا

Are begging to if you seek Amy
از خداشونه که با من رابطه داشته باشن


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها