موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو IDGAF از Dua Lipa با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 12153 | ارسال توسط: ژانویه 23, 2018
موزیک ویدیو IDGAF از Dua Lipa با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Dua Lipa – IDGAF

 

You call me all friendly
تو بهم زنگ بزن ودوستانه باش

Tellin’ me how much you miss me
بهم بگو تو چقدر دلتنگ منی

That’s funny, I guess you’ve heard my songs
این خنده داره من حدس میزنم که تو آهنگ هام رو شنیدی

Well, I’m too busy for your business
خب، من با کار هات خیلی مشغول ام

Go find a girl who wants to listen
دنبال پیدا کردن یک دختر که به (درد دلت)حرفات گوش بده

‘Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong
بخاطر اینکه تو فکر می کنی،من دیروز متولد شدم،تو درمورد من اشتباه می کنی

So I cut you off
پس من تو رو قطع کردم
(مسیر زندگیم رو ازت جدا کردم)

I don’t need your love
من به عشق تو نیازی ندارم

‘Cause I already cried enough
چون قبلا به اندازه کافی گریه کرده ام

I’ve been done
من تمام شدم
(تمامش رو انجام دادم)

I’ve been movin’ on since we said goodbye
من بعد از اینکه خداحافظی کردیم ادامه دادم

I cut you off
من تو را قطع کردم
(من تو را از زندگی ام دور کردم)

I don’t need your love
من به عشق تو نیازی ندارم

So you can try all you want
پس تو می تونی هرچی رو که می خوای امتحان کنی

Your time is up, I’ll tell you why
زمانت تموم شده ،بهت میگم چرا

You say you’re sorry, but it’s too late now
میگی که متاسفی ،اما حالا دیگه خیلی دیره

So save it, get gone, shut up
پس ذخیرش کن.(اون رفته)برو ،خفه شو

‘Cause if you think I care about you now
به خاطر اینکه الان فکر می کنی من به تو فکر می کنم
(و به تو اهمیت میدم)

Well, boy, I don’t give a f*u*c*k
خب،پسر من اهمیتی نمی دهم

I remember that weekend
من آخر هفته را به یاد میارم

When my best friend caught you creepin’
وقتی که بهترین دوست من گرفتار تو شد

You blamed it all on the alcohol
تو همه (اشتباهات رو)گردن الکل انداختی
(همه رو به الکل نسبت دادی تا از کاری که کردی شانه خالی کنی)

So I made my decision
پس من به (همین دلیل) تصمیمم را گرفتم

‘Cause you made your bed, sleep in it
چون تو تخت رو ساختی ،و توش خوابیدی

Play the victim and switch your position
نقش قربانی رو بازی می کنی و موقعیت رو عوض می کنی

I’m through, I’m done
از طرف من این اتفاق افتاده
(از طریق من انجام شده)

So I cut you off
پس من تو رو قطع کردم
(مسیر زندگیم رو ازت جدا کردم)

I don’t need your love
من به عشق تو نیازی ندارم

‘Cause I already cried enough
چون قبلا به اندازه کافی گریه کرده ام

I’ve been done
من تمام شدم

I’ve been movin’ on since we said goodbye
من بعد از اینکه خداحافظی کردیم ادامه دادم

I cut you off
من تو را قطع کردم
(من تو را از زندگی ام دور کردم)

I don’t need your love
من به عشق تو نیازی ندارم

So you can try all you want
پس تو می تونی هرچی رو که می خوای امتحان کنی

Your time is up, I’ll tell you why
زمانت تموم شده ،بهت میگم چرا

You say you’re sorry, but it’s too late now
میگی که متاسفی ،اما حالا دیگه خیلی دیره

So save it, get gone, shut up
پس ذخیرش کن.(اون رفته)برو ،خفه شو

‘Cause if you think I care about you now
به خاطر اینکه الان فکر می کنی من به تو فکر می کنم
(و به تو اهمیت میدم)

Well, boy, I don’t give a f*u*c*k
خب،پسر ،من اهمیتی نمی دهم

I see you tryna’ get to me
من می بینمت میخوای به من برسی

I see you beggin’ on your knees
من می بینم که تو زانو زدی

Boy, I don’t give a f*u*c*k
پسر ،من اهمیتی نمی دهم

So stop tryna’ get to me
پس بس کن تا دوباره بهم برسی

Get up off your knees
از روی زانوهات بلند شو

‘Cause, boy, I don’t give a f*u*c*k about you
چونکه،پسر من در مورد تو اهمیتی نمیدم

No, I don’t give a damn
نه، من اهمیتی نمی دم

You keep reminiscin’ on when you were my man
تو اون لحظه ها رو بخاطر میاری که زمانی مرد من بودی
(عشق من بودی)

But I’m over you
اما من تو به یاد دارم

Now you’re all in the past
حالا تو همه گذشته هستی

You talk all that sweet talk, but I ain’t comin’ back
تو همه این حرف‌های شیرین را می‌زنی ، اما من برنمی گردم

Cut you off
تو رو قطع کردم
(از تو دور شدم)

I don’t need your love
من به عشق تو نیازی ندارم

So you can try all you want
پس تو می تونی هرچی رو که می خوای امتحان کنی

Your time is up, I’ll tell you why
زمانت تموم شده ،بهت میگم چرا

You say you’re sorry, but it’s too late now
میگی که متاسفی ،اما حالا دیگه خیلی دیره

So save it, get gone, shut up
پس ذخیرش کن.(اون رفته)برو ،خفه شو

‘Cause if you think I care about you now
به خاطر اینکه الان فکر می کنی من به تو فکر می کنم

Well, boy, I don’t give a f*u*c*k
خب،پسر ،من اهمیتی نمی دهم

Boy, I don’t give a f*u*c*k
پسر ،من اهمیتی نمی دهم

I see you tryna’ get to me
من می بینمت میخوای به من برسی

I see you beggin’ on your knees
من می بینم که تو زانو زدی

Boy, I don’t give a f*u*c*k
پسر ،من اهمیتی نمی دهم

So stop tryna’ get to me
پس بس کن تا دوباره بهم برسی

Get up off your knees
از روی زانوهات بلند شو

‘Cause, boy, I don’t give a f*u*c*k
چونکه،پسر ،من اهمیتی نمی دهم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • میترا

    خیلی عالی 😙

    • Saeed Avril

      🌹

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️