موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I Don’t Want To Change You از Damien Rice با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3444 | ارسال توسط: دسامبر 8, 2017
موزیک ویدیو I Don’t Want To Change You از Damien Rice با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Damien Rice – I Don’t Want To Change You

Wherever you go
هر جایی که بری

Well, I can always follow
خب, من همیشه میتونم دنبالت بیام

I can feed this real slow
میتونم به این عشق رو واقعا سریع, غذا بدم

If it’s a lot to swallow
اگر خیلی زیاده برای قورت دادن

And if you just want to be alone
و اگر تو فقط میخوای که تنها باشی

Well, I can wait without waiting
خب, من میتونم بدون منتظر موندن, منتظر بمونم

If you want me to let this go
اگر ازم میخوای که بیخیال این ماجرا بشم

Well, I’m more than willing
خب, من از مشتاق هم مشتاق ترم

‘Cause I don’t want to change you
چون من نمیخوام که تغییرت بدم

I don’t want to change you
نمیخوام تغییرت بدم

I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو عوض کنم

I just came across a manger
بیرون درمیان خطر

Out among the danger
بیرون درمیان خطر

Somewhere in a stranger’s eye
جایی توی چشم یه غریبه

And I don’t want to change you
و من نمیخوام تغییرت بدم

I don’t want to change you
نمیخوام تغییرت بدم

I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو عوض کنم

I just came across a manger
من فقط به یه آخور برخوردم

Out among the danger
بیرون درمیان خطر

Somewhere in a stranger’s eye
جایی توی چشم یه غریبه

I’ve never been with anyone
من هیچوقت با کسی نبودم

In the way I’ve been with you
اون جوری که با تو بودم

But if love is not for fun
اما اگر عشق برای تفریح نیست

Then it’s doomed
پس نفرین شده ست

‘Cause water races
چون آب با سرعت در جریانه

Water races down the waterfalls
آب با سرعت پایین آبشارها در جریانه

Water races
آب با سرعت در جریانه

Water races down the waterfall
آب با سرعت پایین آبشارها در جریانه
(زندگی با سرعت زیادی ادامه پیدا میکنه)

I don’t want to change you
نمیخوام تغییرت بدم

I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو عوض کنم

I just came across a manger
من فقط به یه آخور برخوردم

Where there is no danger
جایی که هیچ خطری وجود نداره

Where love has eyes and is not blind
جایی که عشق چشم داره و کور نیست

0/5 (0 نظر)
کامنت ها