موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I DO از G I-DLE با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 611 | ارسال توسط: دسامبر 16, 2023
موزیک ویدیو I DO از G I-DLE با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو I DO از G I-DLE با زیرنویس فارسی و انگلیسی


(G)I-DLE – I DO

Hit me like a shot in the heart
مثل تیری به قلبم شلیک شدی

Never shoulda played you so hard
نباید انقدر بازی‌ت میدادم

Guess I played myself, that’s my fault
فکر کنم خودمو بازی دادم؛ تقصیر خودمه

Mmm-mm-mm

I don’t even know how to think
حتی نمیدونم چه فکری باید بکنم

‘Cause now she got your
heart so I feel
چون حالا اون دختره دلت رو بدست آورده و من حس میکنم

Stupid, foolish
احمق و نادونم

‘Fraid I’m losing everything
متاسفانه دارم همه‌چیو از دست میدم

I thought I couldn’t
فکر میکردم امکان نداره

My whole world is falling apart
دام دنیام داره از هم میپاشه

Don’t you go falling in love
یه وقت نری عاشق یکی دیگه بشی

Trust me she’s not the one
بهم اعتماد کم اون دختره نیمه گمشده‌ت نیست

She won’t ever
هرگز جوری که من

Love you like I do
دوست دارم دوست نخواد داشت

Hold you like I do, know you like I do
جوری که من درآغوشم میگیرمت بغلت نخواهد کرد
جوری که من میشناسمت درکت نخواهد کرد

Don’t you go fallin’ in love
یه وقت نری عاشق یکی دیگه بشی

‘Cause I’ma break that shit up
چون من بین‌تونو خراب میکنم

I won’t let her
نمیذارم جوری که من

Love you like I do
دوست دارم دوست داشته باشه

Touch you like I do, nothing like I do
جوری که من لمست میکنم لمست کنه
هیچ‌جوری نمیذارم جامو بگیره

Nothing like I do
هیچ‌جوری نمیذارم جامو بگیره

Hit me like a poisonous dart
مثل یه دارت سمی بهم شلیک شدی

You wеre trouble right from the start
از همون اولم دردسر بودی

Should havе ran, I guess it’s my fault
باید ازت فرار میکردم فکر کنم تقصیر خودمه

Mmm-mm-mm

I don’t even know how to think
حتی نمیدونم چه فکری باید بکنم

‘Cause now she got your
heart so I feel
چون حالا اون دختره دلت رو بدست آورده و من حس میکنم

Stupid, foolish
احمق و نادونم

‘Fraid I’m losing everything
متاسفانه دارم همه‌چیو از دست میدم

I thought I couldn’t
فکر میکردم امکان نداره

My whole world is falling apart
دام دنیام داره از هم میپاشه

Don’t you go falling in love
یه وقت نری عاشق یکی دیگه بشی

Trust me she’s not the one
بهم اعتماد کم اون دختره نیمه گمشده‌ت نیست

She won’t ever
هرگز جوری که من

Love you like I do
دوست دارم دوست نخواد داشت

Hold you like I do, know you like I do
جوری که من درآغوشم میگیرمت بغلت نخواهد کرد
جوری که من میشناسمت درکت نخواهد کرد

Don’t you go fallin’ in love
یه وقت نری عاشق یکی دیگه بشی

‘Cause I’ma break that shit up
چون من بین‌تونو خراب میکنم

I won’t let her
نمیذارم جوری که من

Love you like I do
دوست دارم دوست داشته باشه

Touch you like I do, nothing like I do
جوری که من لمست میکنم لمست کنه
هیچ‌جوری نمیذارم جامو بگیره

Nothing like I do
هیچ‌جوری نمیذارم جامو بگیره


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️