موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hurts Like Hell از Madison Beer Feat. Offset با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3118 | ارسال توسط: ژانویه 4, 2020
موزیک ویدیو Hurts Like Hell از Madison Beer Feat. Offset با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Madison Beer – Hurts Like Hell Feat. Offset

I really hope it hurts like hell
از ته دل امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

My baby said he loved me
عریزم بهم گفته بود که دوستم داره

My baby said he need me
عزیزم بهم گفته بود که بهم نیاز داره

Gona eat‚ sleep and breathe me out
خواب و خراک و نفسش منم

′Til the end
تا آخرش

But then my baby went bad (Went bad)
ولی بعدش عزیز دلم یهو بد شد

I guess he had a relapse
فکر کنم تازه داشت خودشو نشون میداد

Had to sneak‚ cheat and bring me down
یواشکی میرفت خیانت میکرد و منو میرنحوند

It had to end (End‚ yeah)
باید(این رابطه) تموم میشد

My baby falls asleep (Sleep)
in his bed (Bed)
عزیزم رو تختش خوابش برد

Fingertips (Tips) on the edge
در حالی که با کس دیگه ای بود دستمو گرفته بود

He left me for a girl (Girl)
منو واسه یه دختر دیگه ول کرد

But he regrets leaving me (Leaving
me‚ leaving me)
ولی الان از ترک کردنم پشیمونه

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

You shoulda never let me go
نباید هیچ وقت ولم میکردی

I know I am messing up your mind
میدونم که دارم با ذهنت بازی میکنم

The devil got you good this time
این بار با شیطان سر و کار داری(منظورش کارماست)

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

My baby said he loved me (Yeah‚ I do)
عریزم بهم گفته بود که دوستم داره

My baby had it easy
عزیزم منو تو مشتش داشت

Got to touch‚ kiss and please me
لمسم میکرد و منو میبوسید و خوشحالم میکرد

All night and day (Day‚ yeah)
همهی شبا و روزا

Yeah‚ remember when we took
that trip to Cabo
وقتی مسافرت رفته بودیم کابو سن لوکاس رو یادت بیار

24 hours‚ then we took
it to the chateau
تمام 24 ساعت، بعدش رفتیم به یه قلعه تو فرانسه

How does it feel to do it on your own?
چه حسی داره که الان تنهایی؟

Missing me
دلت برام تنگ شده

My baby′s all alone (All alone)
in his bed (In his bed)
عزیزم تک و تنها تو تختشه

Fingertips (fingertips‚ yeah)
on the edge (On the edge)
در حالی که با کس دیگه ای بود دستمو گرفته بود

He left me for a girl
منو واسه یه دختر دیگه ول کرد

But he regrets leaving me (Leaving me)
ولی الان از ترک کردنم پشیمونه

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

You shoulda never let me go
نباید هیچ وقت ولم میکردی

I know I am messing up your mind
میدونم که دارم با ذهنت بازی میکنم

The devil got you good this time
این بار با شیطان سر و کار داری

And I hope it hurts like hell
امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

(I really hope it hurts like hell)
از ته دل امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

Drop tears from my eyes (Tears)
قطره های اشک چشمام

I can′t cry (Cry)‚ I am on fire (Fire)
من نمیتونم گریه کنم من خیلی کفریم

Cheatin′ night ′n night (Night)
خیانت شب

No more flights (Flights)
دعوا کافیه

You got caught in the hype
تو خیلی سرحالی

Ain′t take my advice
نصیحتمو گوش نکردی

You gotta the steak‚ the fork
and the whole knife
تو استیک و چنگال و کلی چاقو داری

No more ice (Ice)
دیگه یخ نیست

In a course on the jet on flight
در طول پرواز با جت

You so trife
دیگه برام ارزشی نداری

I can′t trust you sheist (No)
نمیتونم به یه آدم دو رو اعتماد کنم

You gon′ miss this pipe
دلت واسه خوندنم من تنگ میشه

Billie Jean‚ I think I
am Mike (Mike‚ yeah)
بیلی جین، فکر کنم من مایکل جکسونم

I am miss her in the bed
تو تخت دلم براش تنگ میشه

fuckin up my head‚ fuck
it up like lice
به اعصابم بازی میکنه مثل شپش

I hope it was worth it (Worth it)
امید وارم ارزشش رو داشته باشه

Jumpin′ on dick like Kermit (Kermit)
مثل کرمیت (یه عروسک سبز که میاد جک میگه)باهم رابطه داشت

It was picture perfect
یه تصویر فوق العاده بود

′Til the bullshit had
surfaced (Surfaced)
تا این که گندش بالا اومد

Lookin′ at you like a clown
به چشم من فقط یه فقط یه آدم مسخره ای

Lookin′ at you like a
bird bitch (Clown)
به چشم من به هرزه ای

I don′t even want you now‚ you can go
live on the curb‚ bitch (Curb)
دیگه نمیخوامت میتونی بری کنار جوب زندگی کنی هرزه

Like‚ like hell (Hell)
خیلی خیلی

I really hope it hurts like Like (Hell)‚ like hell (Hell)
از ته دل امیدوارم خیلی خیلی درد بکشی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها