موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hung Up از Madonna با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6999 | ارسال توسط: آوریل 4, 2018
موزیک ویدیو Hung Up از Madonna با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Hung Up از Madonna با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Madonna – Hung Up

Time goes by so slowly
زمان خیلی کند میگذره

Every little thing that you say or d
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظار کشیدن واسه تو

Time goes by so slowly for
those who wait
زمان واسه کسایی که منتظرن خیلی کند میگذره

No time to hesitate
وقت دودل بودن نیست

Those who run seem to have all the fun
کسانی که میدَوَن بنظرمیرسه که خیلی بهشون خوش میگذره

I’m caught up
گرفتار شدم

I don’t know what to do
نمیدونم چیکار کنم

Time goes by so slowly
زمان داره به کندی میگذره

Time goes by so slowly
زمان داره به کندی میگذره

Time goes by so slowly
زمان داره به کندی میگذره

I don’t know what to do
نمیدونم چیکار کنم

Every little thing that you say or do
هرکار کوچیکی که تو میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظار کشیدن واسه تو

Every little thing that you say or do
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظارکشیدن واسه تو

Ring ring ring goes the telephone
زنگ؛ زنگ؛ صدای زنگ تلفن میاد

The lights are on but there’s
no one home
چراغها روشنن ولی کسی خونه نیست

Tick tick tock it’s a quarter to two
تیک تاک ساعت یه ربع به دوِه(2)

And I’m done I’m hanging up on you
من تمومش میکنم و تلفنو روت قطع میکنم

I can’t keep on waiting for you
نمیتونم به انتظار کشیدن برای تو ادامه بدم

I know that you’re still hesitating
میدونم که تو هنوز دودلی

Don’t cry for me
واسم گریه نکن

’cause I’ll find my way
چون من راه خودمو پیدا میکنم

You’ll wake up one day
یه روزی به خودت میای

But it’ll be too late
اما اونموقع خیلی دیر شده

Every little thing that you say or do
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظارکشیدن واست

Every little thing that you say or do
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظارکشیدن واست

Time goes by so slowly
زمان خیلی کند میگذره

Time goes by so slowly
زمان خیلی کند میگذره

Time goes by so slowly
زمان خیلی کند میگذره

Time goes by so slowly
زمان خیلی کند میگذره

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

So slowly
خیلی کند

I don’t know what to do
نمیدونم چیکار کنم

Every little thing that you say or do
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظار کشیدن واسه تو

Every little thing that you say or do
هر چیز کوچیکی که میگی یا انجام میدی

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Baby night and day
عزیزم شب و روز

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم ازانتظارکشیدن واست

Every little thing
هر کار کوچیک

Every little thing
هرکار کوچیک

I’m hung up
من تلفن رو قطع میکنم

I’m hung up on you
تلفن رو روت قطع میکنم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

Waiting for your call
منتظر تماست میمونم

I’m fed up
کلافه ام

I’m tired of waiting on you
خسته شدم از انتظار کشیدن واسه تو


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️