موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو How Long از Charlie Puth با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7561 | ارسال توسط: اکتبر 28, 2017
موزیک ویدیو How Long از Charlie Puth با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Charlie Puth – How Long

Ooh, yeah
اوه آره

I’ll admit, I was wrong
من قبول میکنم,اشتباه میکردم

What else can I say, girl?
چی میتونم بگم دیگه دختر؟

Can’t you break my head and not my heart?
نمیتونی سرمو بشکونی، نه قلبمو؟

I was drunk, I was gone, that don’t make it right
من مست بودم,رفته بودم,این توجیه خوبی نیست

But I promise there were no feelings involved
ولی قول میدم که هیچ حسی در کار نبود (از روی هوس خیانت کردم نه عشق)

She said Boy, tell me honestly
اون گفت:پسر صادقانه بهم بگو

Was it real or just for show? Yeah
واقعی بود یا فقط ادا بود؟ آره

She said Save your apologies
اون گفت: معذرت خواهیاتو ذخیره کن

Baby, I just gotta know
عزیزم,من فقط باید بدونم

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been creeping ’round on me
تو داشتی بهم خیانت میکردی

While you’re calling me baby
در حالی که منو “عزیزم” خطاب میکنی

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been acting so shady
اخیرا احساسش میکردم عزیزم

I’ve been feeling it lately, baby
اخیرا احساسش میکردم عزیزم

I’ll admit, it’s my fault
قبول میکنم,تقصیر من بود

But you gotta believe me
ولی تو باید باورم کنی

When I say it only happened once
وقتی که میگم فقط یه بار این اتفاق افتاد (فقط یباربهت خیانت کردم)

I tried and I tried, but you’ll never see that
من تلاش کردم و تلاش کردم ,ولی تو هیچوقت تلاش کردنمو نخواهی دید

You’re the only one I wanna love, ooh, yeah
تو تنها کسی هستی که میخوام عاشقش باشم,اوه آره

She said Boy, tell me honestly
اون گفت:پسر صادقانه بهم بگو

Was it real or just for show?
واقعی بود یا فقط ادا بود؟

She said Save your apologies
اون گفت: معذرت خواهیاتو ذخیره کن

Baby, I just gotta know
عزیزم,من فقط باید بدونم

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been creeping ’round on me
تو داشتی بهم خیانت میکردی

While you’re calling me baby
در حالی که منو “عزیزم” خطاب میکنی

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been acting so shady
خیلی مشکوک رفتار میکردی

I’ve been feeling it lately, baby
اخیرا احساسش میکردم عزیزم

How long has this been going on, baby?
چه مدت این قضیه در جریان بوده عزیزم؟

You gotta go tell me now
تو باید بری حالا بهم بگو

She said Boy, tell me honestly
اون گفت:پسر صادقانه بهم بگو

Was it real or just for show? Yeah
واقعی بود یا فقط ادا بود؟ آره

She said Save your apologies
اون گفت: معذرت خواهیاتو ذخیره کن

Baby, I just gotta know
عزیزم,من فقط باید بدونم

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been creeping ’round on me
تو داشتی بهم خیانت میکردی

While you’re calling me baby
در حالی که منو “عزیزم” خطاب میکنی

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been acting so shady
خیلی مشکوک رفتار میکردی

I’ve been feeling it lately, baby
اخیرا احساسش میکردم عزیزم

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You’ve been creeping ’round on me
تو داشتی بهم خیانت میکردی

How long has it been going on, baby?
چه مدت این قضیه در جریان بوده عزیزم؟

How long has this been going on?
چه مدت این قضیه در جریان بوده؟

You gotta go tell me now
تو باید بری الان بهم بگو

You been acting so shady
خیلی مشکوک رفتار میکردی

I’ve been feeling it lately, baby
اخیرا احساسش میکردم عزیزم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها