موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Hold My Heart از Ani Lorak با زیرنویس فارسی و روسی
دفعات اجرا شده: 1009 | ارسال توسط: فوریه 18, 2020
موزیک ویدیو Hold My Heart از Ani Lorak با زیرنویس فارسی و روسی

موزیک ویدیو Hold My Heart از Ani Lorak با زیرنویس فارسی و روسی


Ani Lorak – Hold My Heart

Пока еще не выключен свет
Wait! The light is not yet off.
صبرکن!هنوز چراغا خاموش نشدن(هنوز همه چی تموم نشده)

Я хочу услышать ответ
I want to hear the answer.
من میخوام جواب سوالم رو بشنوم

Скажи зачем мы
по кругу… друг от друга…
tell me why we are in a circle… from each other…
بهم بگو چرا ما در چرخه ی دوری از هم گیر افتادیم؟

Вот и всё!
That’s it!
تا همین جا بود

Мы доиграли роли любви
We played the role of love.
ما نقش عاشقا رو بازی کردیم

Ну почему так бьется в груди
Well, why does it pound like this in the chest.
پس چرا قلبامون داره اینطوری به سینه میکوبه؟

И мне внутри неспокойно, мне больно
And I’m restless inside, I’m in pain.
درونم آشوبه، دارم درد میکشم

Прощай!
Goodbye!
خداحافظ

Не нужно больше слов
No need for more words.
نیاز به هیچ حرفی نیست

Спасибо за любовь…твою…
Thank you for your love…
به خاطر عشقی که نثارم کردی ازت ممنونم

Удержи моё сердце – руками
Hold on to my heart-
with your hands.
قلبم رو با دستت نگه دار

Прошу тебя, не дай мне уйти!
I beg you, don’t let me go!
التماست میکنم که ترکم نکنی

Удержи моё сердце – не камень
Hold on to my heart-
it’s not a stone.
قلبمو نگه دار، قلبم از سنگ نیست

И нас всё еще можно спасти!
And we still can be saved!
ما هنوزم میتونیم نجات پیدا کنیم

Удержи мое сердце – словами
Hold on to my heart- with your words.
قلبم رو با کلماتت نگهدار

Скажи мне, если любишь меня!
Tell me, if you love me!
بهم بگو که عاشقمی

Удержи мое сердце -губами
Hold on to my heart-
with your lips.
قلبم رو با لبهات نگه دار

Ведь я всё еще люблю тебя…
Because I’m still in love with you…
چون با وجود همه ی اینا من هنوزم عاشقتم

Знай,
я не смогу забыть твоих глаз
Know, I cannot forget your eyes.
میدونی که چشمات رو نمیتونم از یاد ببرم

Если мы исчезнем сейчас
If we disappear now.
اگه همین حالا نابود بشیم

Разбив любовь на осколки – иголки.
Smashing love on the broken needles.
اگه عشقمون روی سوزن های شکسته لِه بشه

Ну и пусть!
Well, let them!
پس بذار بشه

Значит нам так суждено,
потерять и падать на дно
So, we are so destined, to lose and fall to the bottom.
این سرنوشتمون بوده که از هم بگذریم و سقوط کنیم

Искать в чужих друг друга
To look for each other in strangers.
که بین غریبه ها دنبال هم دیگه بگردیم

Мы по кругу…
We are in a circle…
ما تو یه چرخه گیر افتادیم

Прощай!
Goodbye!
خداحافظ

Не нужно больше слов
No need for more words.
نیاز به هیچ حرفی نیست

Спасибо за любовь…твою…
Thank you for your love…
به خاطر عشقی که نثارم کردی ازت ممنونم

Удержи моё сердце – руками
Hold on to my heart-
with your hands.
قلبم رو با دستات نگه دار

Прошу тебя, не дай мне уйти!
I beg you, don’t let me go!
التماست میکنم که ترکم نکنی

Удержи моё сердце – не камень
Hold on to my heart-
it’s not a stone.
قلبمو نگه دار، قلبم از سنگ نیست

И нас всё еще можно спасти!
And we still can be saved!
ما هنوزم میتونیم نجات پیدا کنیم

Удержи мое сердце – словами
Hold on to my heart- with your words.
قلبم رو با کلماتت نگهدار

Скажи мне, если любишь меня!
Tell me, if you love me!
بهم بگو که عاشقمی

Удержи мое сердце -губами
Hold on to my heart-
with your lips.
قلبم رو با لبهات نگه دار

Ведь я всё еще люблю тебя…
Because I’m still in love with you…
چون با وجود همه ی اینا من هنوزم عاشقتم

Удержи моё сердце!
Hold on to my heart!
قلبم رو نگه دار

Удержи моё сердце!
Hold on to my heart!
قلبم رو نگه دار

Удержи моё сердце – руками
Hold on to my heart-
with your hands.
قلبم رو با دستات نگه دار

Прошу тебя, не дай мне уйти!
I beg you, don’t let me go!
التماست میکنم که ترکم نکنی

Удержи моё сердце – не камень
Hold on to my heart-
it’s not a stone.
قلبمو نگه دار، قلبم از سنگ نیست

И нас всё еще можно спасти!
And we still can be saved!
ما هنوزم میتونیم نجات پیدا کنیم

Удержи мое сердце – словами
Hold on to my heart- with your words.
قلبم رو با کلماتت نگهدار

Скажи мне, если любишь меня!
Tell me, if you love me!
بهم بگو که عاشقمی

Удержи мое сердце -губами
Hold on to my heart-
with your lips.
قلبم رو با لبهات نگه دار

Ведь я всё еще люблю тебя…
Because I’m still in love with you…
چون با وجود همه ی اینا من هنوزم عاشقتم

Люблю тебя…
Love you…
عاشقتم

@Sdavril :
لعنت به کسی که خیانت میکنه – 😐

کامنت ها
 • رضا

  سلام
  لطفا زیرنویس را جداگانه قرار بدهید

  • Saeed Avril

   سلام
   فعلا امکانش نیست زیرنویس جداگانه قرار بدیم