موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Here’s to Never Growing Up از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2771 | ارسال توسط: نوامبر 12, 2019
موزیک ویدیو Here’s to Never Growing Up از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Avril Lavigne – Here’s to Never Growing Up

Singing Radiohead at the
top of our lungs
با تموم نفسمون یه آهنگ از “رادیو هد” رو میخونیم(گروه راک انگلیسی)

With the boom box blaring as
We are falling in love
در حالی که ضبط صوت داره فریاد می زنه و ما داریم عاشق می شیم

I got a bottle of whatever‚
but it is getting us drunk
من یه بطری دارم که نمی دونم توش چیه ولی داره مستمون میکنه

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن پیک می زنیم

Call up all our friends
تموم رفیقامونو خبر می کنیم

Go hard this weekend
و بدون هیچ دلیلی

For no damn reason
بهترین پارتیا رو راه میندازیم

I don′t think we′ll ever change
فکر نمی کنم که هیچ وقت تغییر کنیم

met you at the spot
توی جای همیشگی راس

Half past ten o′clock
ساعت ده و نیم می بینمت

We don′t ever stop
ما هیچوقت وای نمی ایستیم

And We are never gonna change
و هیچوقت عوض نمی شیم

Say‚ wont you say forever
بگو…نمی خوای بگی که همیشه باهام

Stay‚ if you stay forever
بمون؟…اگه همیشه باهام بمونی

Hey‚ we can stay forever young
عزیزم…می تونیم تا ابد جوون بمونیم

Singing radiohead at the
top of our lungs
با تموم نفسمون یه آهنگ از “رادیو هد” رو میخونیم

With the boom box blaring as
We are falling in love
در حالی که ضبط صوت داره فریاد می زنه و ما داریم عاشق می شیم

I got a bottle of whatever‚
but it is getting us drunk
من یه بطری دارم که نمی دونم توش چیه ولی داره مستمون میکنه

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن پیک می زنیم

We′ll be running down the street‚
yelling kiss my ass
دو دقه دیگم میریم توی خیابون و داد می زنیم:”گوزمو بخور”ّ

I am like yeah whatever‚ We
are still living like that
من یکم یجوریم…و ما همچنان داریم همینجوری به زندگیمون ادامه میدیم

When the sun′s going down‚
we′ll be raising our cups
وقتی که خورشید داره غروب می کنه..لیوان هامون رو می بریم بالا…ِ

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن می زنیم

Oh woah oh wooh here′s
to never growing up
اوووه به سلامتی بزرگ نشدن

Oh woah oh woah here′s
to never growing up
اوووه به سلامتی بزرگ نشدن

We live like rock stars
ما مثه ستاره های راک زندگی می کنیم

Dance on every bar
توی هر میخونه میرقصیم

This is who we are
ما اینجور آدمایی هستیم

I don′t think we′ll ever change
فکر نمی کنم که هیچوقت تغییر کنیم

They say just grow up but
they don′t know us
مردم بهمون می گن “تو رو خدا بزرگ شید”ولی اونا مارو نشناختن

We don′t give a fuck and We
are never gonna change
ما به تخ*ممونم نیست و هیچوقت عوض نمی شیم

Say‚ wont you say forever
بگو…نمی خوای بگی که همیشه باهام

Stay‚ if you stay forever
بمون؟…اگه همیشه باهام بمونی

Hey‚ we can stay forever young
عزیزم…می تونیم تا ابد جوون بمونیم

Singing Radiohead at the
top of our lungs
با تموم نفسمون یه آهنگ از “رادیو هد” رو میخونیم

With the boom box blaring as
We are falling in love
در حالی که ضبط صوت داره فریاد می زنه و ما داریم عاشق می شیم

I got a bottle of whatever‚
but It is getting us drunk
من یه بطری دارم که نمی دونم توش چیه ولی داره مستمون میکنه

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن پیک می زنیم

We′ll be running down the street‚
yelling kiss my ass
دو دقه دیگم میریم توی خیابون و داد می زنیم:”گوزمو بخور”ّ

I am like yeah whatever‚ We
are still living like that
من یکم یجوریم…و ما همچنان داریم همینجوری به زندگیمون ادامه میدیم

When the sun′s going down‚
we′ll be raising our cups
وقتی که خورشید داره غروب می کنه..لیوان هامون رو می بریم بالا…ِ

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن می زنیم

Oh woah oh woah here′s
to never growing up
اوووه به سلامتی بزرگ نشدن

Oh woah oh woah here′s
to never growing up
اوووه به سلامتی بزرگ نشدن

Say‚ wont you say forever
بگو…نمی خوای بگی که همیشه باهام

Stay‚ if you stay forever
بمون؟…اگه همیشه باهام بمونی

Hey‚ we can stay forever young
عزیزم…می تونیم تا ابد جوون بمونیم

Ohhh
اوه

Singing Radiohead at the
top of our lungs
با تموم نفسمون یه آهنگ از “رادیو هد” رو میخونیم

With the boom box blaring as
We are falling in love
در حالی که ضبط صوت داره فریاد می زنه و ما داریم عاشق می شیم

I got a bottle of whatever‚
but it is getting us drunk
من یه بطری دارم که نمی دونم توش چیه ولی داره مستمون میکنه

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن پیک می زنیم

We′ll be running down the street‚
yelling kiss my ass
دو دقه دیگم میریم توی خیابون و داد می زنیم:”گوزمو بخور”ّ

I am like yeah whatever‚ We
are still living like that
من یکم یجوریم…و ما همچنان داریم همینجوری به زندگیمون ادامه میدیم

When the sun′s going down‚
we′ll be raising our cups
وقتی که خورشید داره غروب می کنه..لیوان هامون رو می بریم بالا…ِ

Singing here′s to never growing up
می خونیم و به سلامتی بزرگ نشدن می زنیم

Oh woah oh whoa here′s
to never growing up
اوووه به سلامتی بزرگ نشدن

Oh woah oh woah (raise
your glass and say)
اووه..لیوانتو ببر بالا و بگو

Oh woah oh woah (raise
your glass and say)
اووه..لیوانتو ببر بالا و بگو

Here′s to never growing up
“به سلامتی هیچوقت بزرگ نشدن”

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Michael

    سلام لطفا آهنگ Carry On My Wayward Son رو از گروه Kansas که در سریال سوپرنچرال هم هست رو ترجمه کنید خیلی ممنون از سایت خوبتون

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️