موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Heart Attack از Enrique Iglesias با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4182 | ارسال توسط: مارس 13, 2019
موزیک ویدیو Heart Attack از Enrique Iglesias با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Enrique Iglesias – Heart Attack

Loving you was easy
عاشقت بودن آسون بود

thought You had never leave me
فکر میکردم هرگز ولم نمیکنی

Wrapped around my finger
فکر کردم همه چی تحت کنترلمه

see ya when I see ya
هر وقت بخوام میبینمت

Now I am hearing around
حالا از اینور و اونور به گوشم میرسه

that you been running around
که سرت حسابی شلوغ شده

I didn′t think I had miss you
فکر نمیکردم اصلا دلم برات تنگ بشه

Now I am feeling like a fool
حالا حس میکنم که یه احمقم

It hit me like a heart attack
(رفتنت)مثل یه سکته قلبی منو شکه کرد

when you finally left me girl
وقتی بالاخره ولم کردی عزیزم

I thought I had never want you back
فکر کردم دیگه هرگز نمیخوام ببینمت

But I don′t wanna live in
a world with without you
ولی نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

Never really noticed
هیچ وقت حواسم به

all the little things you did
به کارای کوچیکی که برام کردی نبود

you did
برام کردی

Never bought you roses
هیچ وقت واست گل نخریدم

always was around my friends
(چون)همیشه سرم با دوستام گرم بود

my friends
دوستام

And now I am hearing around
حال از اینور و اونور به گوشم میرسه

that you been running around
که سرت حسابی شلوغ شده

I didn′t think I had miss you
فکر نمیکردم اصلا دلم برات تنگ بشه

Now I am feeling like a fool
حالا حس میکنم که یه احمقم

It hit me like a heart attack
(رفتنت)مثل یه سکته قلبی منو شکه کرد

when you finally left me girl
وقتی بالاخره ولم کردی عزیزم

I thought I had never want you back
فکر کردم دیگه هرگز نمیخوام ببینمت

But I don′t wanna live in
a world with without you
ولی نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

Never should have let you slip away
نباید میذاشتم از دستم بری

Living in a world that′s
turned to grey
دارم تو دنیایی زندگی میکنم که هیچ رنگ و لعابی و برام نداره

Little did I know it hurt so bad
میدونستم که خیلی عذاب آوره

Cause It hit me like a heart attack
چون(رفتنت)مثل یه سکته قلبی منو شکه کرد

when you finally left me girl
وقتی بالاخره ولم کردی عزیزم

I thought I had never want you back
فکر کردم دیگه هرگز نمیخوام ببینمت

But I don′t wanna live in
a world with without you
ولی نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

I don′t wanna live in a
world with without you
نمیخوام تو دنیایی زندگی کنم که تو باهام نباشی

Now I am hearing around
حالا از اینور و اونور به گوشم میرسه

that you been running around
که سرت حسابی شلوغ شده

I didn′t think I had miss you
فکر نمیکردم اصلا دلم برات تنگ بشه

Now I am feeling like a fool
حالا حس میکنم که یه احمقم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️