موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو greedy از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1273 | ارسال توسط: نوامبر 24, 2023
موزیک ویدیو greedy از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو greedy از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Tate McRae – greedy

He said, “Are you serious? I’ve tried, but I can’t figure out
بهم گفت: جدی میگی؟ من سعی کردم ولی سر در نیاوردم

I’ve been next to you all night and still don’t know what you’re about
تمام شب پیشت موندم و هنوزم نمیدونم چی تو سرت میگذره

You keep ta- (Ta-ta-), talkin’, but not much comin’ out your mouth
همش داری حرف میزنی ولی هیچی از دهنت بیرون نمیاد

Can’t you tell that I want you?”, I say, yeah
خودت نمیفهمی چقدر میخوامت؟
من میگم: آره

I would want myself
Baby, please believe me
اگه جای تو بودم منم خودمو
میخواستم عزیزم لطفا حرفمو باور کن

I’ll put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
تو رو آزار میدم تا منو بشناسی

So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
خیلی از خودمطمئنی عزیزم انقدر حریص نباش

That shit won’t end well
No, it won’t end well
آخر و عاقبت خوبی نداره، نه، آخر و عاقبت نداره

I see you eyein’ me down, but you’ll never know much past my name
منو ورانداز میکنی ولی هرگز چیزی بیشتر از اسمم نمیفهمی

Or how I’m runnin’ this room around and that I’m still half your age
یا اینکه چجوری اینجا رو میگردونم با اینکه نصف سِنِ تو رو دارم

Yeah, you’re loo- (Loo-loo-), lookin’ at me like I’m some sweet escape
داری جوری نگاه هم میکنی انگار من برات یه فرار شیرینم

Obvious that you want me, but I said
واضحه که منو میخوای ولی گفتم که

I would want myself
Baby, please believe me
منم خودمو میخواستم عزیزم لطفا حرفمو باور کن

I’ll put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
تو رو آزار میدم تا منو بشناسی

So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
خیلی از خودمطمئنی عزیزم انقدر حریص نباش

That shit won’t end well
No, it won’t end well
آخر و عاقبت خوبی نداره، نه، آخر و عاقبت نداره

He said, “I’m just curious, is this for real or just an act?
بهم گفت: فقط کنجکاوم بدونم این واقعیه یا اداست؟

Can’t tell if you love or hate me, never met someone like that
نمیتونم بفهمم دوستم داری یا ازم متنفری، هرگز با کسی آشنا نشده بودم

Drive me so (So, so) crazy, did you know you got that effect?”
که انقدر منو دیوونه کنه، میدونستی همین اثراتی داری؟

I said, “Lemme check, yeah”
گفتم: بذار چک کنم، آره

I would want myself
Baby, please believe me
منم خودمو میخواستم عزیزم لطفا حرفمو باور کن

I’ll put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
تو رو آزار میدم تا منو بشناسی

So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
خیلی از خودمطمئنی عزیزم انقدر حریص نباش

That shit won’t end well
No, it won’t end well
آخر و عاقبت خوبی نداره، نه، آخر و عاقبت نداره

I would want myself
اگه جای تو بودم منم خودمو میخواستم

موزیک ویدیو تیت مک‌ری greedy از Tate McRae با زیرنویس چسبیده


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️