موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Good Thing از Zedd & Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1243 | ارسال توسط: اکتبر 11, 2019
موزیک ویدیو Good Thing از Zedd & Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Zedd & Kehlani – Good Thing

♪ I BOOK MYSELF TABLES AT
ALL THE BEST RESTAURANTS
THEN EAT ALONE ♪
یه میز تو یکی از بهترین رستوران ها برای خودم رزرو کردم و دارم تنهایی غذا میخورم

♪ I BUY MYSELF FAST CARS
JUST SO I CAN DRIVE THEM
REAL FUCKING SLOW ♪
خودم چندتا ماشین گرون قیمت با بالاترین سرعت خریدم ولی میتونم خیلی آروم باهاشون رانندگی کنم

♪ I LIKE MY OWN COMPANY,
COMPANY I DON’T NEED IT ♪
من فقط از شرکت خودم خوشم میاد، ولی الان دیگه به شرکت هم نیاز ندارم

♪ I’M NOT ALWAYS COLD I’M
JUST GOOD ON MY OWN ♪
همیشه هم سرد نیستم، من فقط به روش خودم خاصم

♪ SO GOOD ON MY OWN ♪
اره، خودم به تنهایی خوبم

♪ I’VE ALWAYS BEEN TOLD ♪
همیشه گفتم

♪ ONE DAY I’LL FIND ♪
یه روزی پیدا میکنم

♪ SOMEBODY WHO ♪
یه نفرو که

♪ CHANGES MY MIND ♪
ذهنیت من رو عوض کنه

♪ IF THEY COME ALONG ♪
اگه اون روزا بیان

♪ I WON’T THINK TWICE… ♪
دوباره فکر نمیکنم

♪ COS I ALREADY GOT A
GOOD THING WITH ME ♪
چون همین الانشم بهترین چیزا رو دارم

♪ YEAH I ALREADY GOT
EVERYTHING I NEED ♪
اره، الانشم بهترین هدیه نصیبم شده

♪ THE BEST THINGS IN
LIFE ARE ALREADY MINE ♪
بهترین هدیه های زندگی الان مال منه

♪ DON’T TELL ME THAT YOU
GOT A GOOD THING FOR ME ♪
بهم نگو یه هدیه ی خوب برام اوردی

♪ COS I ALREADY GOT
A GOOD THING WITH ME ♪
چون من الان بهترین هدیه رو گرفتم

♪ YEAH I ALREADY DONE
EVERYTHING I DREAMED ♪
اره، به تمام آرزوهام رسیدم

♪ I’M GOOD BY MYSELF ♪
خودم به تنهایی خاصم

♪ DON’T NEED NO ONE ELSE ♪
به کس دیگه ای هم نیاز ندارم

♪ DON’T TELL ME THAT YOU
GOT A GOOD THING FOR ME ♪
نگو که یه چیز خوب واسم گرفتی

♪ COS I ALREADY
GOT A GOOD THING ♪
چون من بهترین هدیه رو گرفتم

♪ I MAKE MYSELF UP
JUST TO DANCE IN THE
MIRROR WHEN I’M AT HOME ♪
وقتی تو خونه تنهام، واسه خودم جلو آینه می رقصم

♪ I POSE AND TAKE PICTURES
THEN SEND THEM TO PEOPLE
THAT I DON’T KNOW ♪
بعد با یه ژست از خودم عکس می گیرم و عکس ها رو واسه کسایی که نمی شناسم می فرستم

♪ I LIKE GETTING
COMPLIMENTS, COMPLIMENTS
HOW I’M FEELING ♪
دوست دارم ازم تعریف کنن، وای که چه احساسی دارم وقتی ازم خوششون میاد

♪ I’M NOT ALWAYS SELFISH
JUST BAD AT ROMANCE
IT’S NOT IN MY BONES ♪
من همیشه هم خودخواه نیستم فقط تو داستان های عاشقانه، نقش بده منم. گرچه این بدی تو وجودم نیست

♪ I’VE ALWAYS BEEN TOLD ♪
همیشه به خودم گفتم

♪ ONE DAY I’LL FIND ♪
یه روز یه نفرو پیدا می کنم

♪ SOMEBODY WHO ♪
یه کسی که

♪ CHANGES MY MIND ♪
ذهنیت منو عوض کنه

♪ IF THEY COME ALONG ♪
اگه این روزا بیاد

♪ I WON’T THINK TWICE… ♪
دوبار فکر نمی کنم

♪ COS I ALREADY GOT A
GOOD THING WITH ME ♪
چون الان بهترین هدیه رو گرفتم

♪ YEAH I ALREADY GOT
EVERYTHING I NEED ♪
اره، هرچیزی که نیاز داشتم رو گرفتم

♪ THE BEST THINGS IN
LIFE ARE ALREADY MINE ♪
بهترین هدیه های زندگی الان مال منه

♪ DON’T TELL ME THAT YOU
GOT A GOOD THING FOR ME ♪
نگو که بهترین چیزو واسه من آوردی

♪ COS I ALREADY GOT
A GOOD THING WITH ME ♪
چون همین الانشم بهترین هدیه رو دارم

♪ YEAH I ALREADY DONE
EVERYTHING I DREAMED ♪
اره، من به تمام آرزوهام رسیدم

♪ I’M GOOD BY MYSELF ♪
خودم به تنهایی خاصم

♪ DON’T NEED NO ONE ELSE ♪
دیگه به کسی نیاز ندارم

♪ DON’T TELL ME THAT YOU
GOT A GOOD THING FOR ME ♪
نگو که بهترین چیزو واسه من آوردی

♪ COS I ALREADY
GOT A GOOD THING ♪
چون همین الانشم بهترین هدیه رو از زندگی گرفتم

♪ I’VE ALWAYS BEEN
TOLD ONE DAY I’LL FIND ♪
همیشه به خودم گفتم که یه روز، یه نفرو پیدا می کنم

♪ SOMEBODY WHO ♪
کسی که

♪ CHANGES MY MIND ♪
ذهنیت منو عوض کنه

♪ IF THEY COME ALONG ♪
اگه اون روزا برسه

♪ I WON’T THINK TWICE… ♪
نیازی به دوبار فکر کردن نیست

♪ COS I ALREADY GOT
A GOOD THING WITH ME ♪
چون همین الانشم بهترین هدیه رو دارم

♪ YEAH I ALREADY GOT
EVERYTHING I NEED ♪
اره، هرچیزی که نیاز داشتم رو گرفتم

♪ THE BEST THINGS IN
LIFE ARE ALREADY MINE ♪
بهترین هدیه های زندگی الان مال منه

♪ DON’T TELL ME THAT YOU GOT
A GOOD THING FOR ME NO OH ♪
نگو که بهترین چیزو برا من آوردی، اکی؟ دیگه نگو

♪ COS I ALREADY GOT
A GOOD THING WITH ME ♪
چون همین الانشم بهترین هدیه رو از زندگی گرفتم

“POLICE, YEAH WE GOT
A SITUATION HERE!”
پلیس، ما اینجا یه مشکلی داریم

♪ YEAH I ALREADY DONE
EVERYTHING I DREAMED ♪
آره، من به تمام آرزوهام رسیدم

♪ I’M GOOD BY MYSELF ♪
خودم به تنهایی خاصم

♪ DON’T NEED NO ONE ELSE ♪
پس به کسی نیاز ندارم

♪ DON’T TELL ME THAT YOU
GOT A GOOD THING FOR ME ♪
نگو که بهترین هدیه رو واسه من آوردی

♪ COS I ALREADY
GOT A GOOD THING ♪
چون همین الانشم بهترین هدیه رو از زندگی گرفتم

کامنت ها