موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Gimme Gimme از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11239 | ارسال توسط: مارس 3, 2018
موزیک ویدیو Gimme Gimme از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

INNA – Gimme Gimme

I pulled up to a palace in old town
من به قصری تو شهر قدیمی رسیدم

20 minutes from Bali, oh yeah
20دقیقه از بالی(جزیره ای در اندونزی)دورتره، اوه اره

Got a feeling that it’s about to go down
یه حسی بهم میگه اوضاع قراره بهم بریزه

Party people wanna party so I say
مردم اهل مهمونی میخوان پارتی بگیرن پس من میگم

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده، عشق رو بهم بده

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده، عشق رو بهم بده

I’mma love you, love you, love
you long time
من مدت طولانیه عشقتو میخوام، عشقتو ،عشقتو

So give me, give me the way
that I like it
پس بهم بده، بهم بده اون جوری رو که من دوست دارم

Everybody all stay when the night ends
همه میمونن تا وقتیکه شب تموم میشه

We can do it all again when the sun’s up
ما میتونیم دوباره همه اون کارها رو تا صبح انجام بدیم

You know I really wanna be
that one you wind in
میدونی من واقعا می خوام اونی که دوست داری باشم

You know you really wanna give
me your love
میدونی که تو واقعا میخوای عشقتو بهم بدی

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده، عشق رو بهم بده

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده، عشق رو بهم بده

I’mma love you, love you, love
you long time
من مدت طولانیه عشقتو میخوام، عشقتو، عشقتو

So give me, give me the way
that I like it
پس بهم بده، بهم بده اون جوری رو که من دوست دارم

Baby, when I see you
عزیزم؛ وقتی میبینمت

I want you, want you, want you
من میخوامت، میخوامت، میخوامت

My body, body go crazy, crazy cause
بدنم، بدنم داره دیوونه میشه، دیوونه میشه چون

I need you, need you, need you
من بهت نیاز دارم؛ نیاز دارم ، نیاز دارم

Baby, when I see you
عزیزم وقتی می بینمت

I want you, want you, want you
من میخوامت، میخوامت، میخوامت

My body, body go crazy, crazy
بدنم، بدنم داره دیوونه میشه، دیوونه

Gotta gimme, gimme, gimme that love
((بده به من , بده به من , اون عشقی(که می خوام) رو بده به من))

Gimme, gimme that love
بهم بده، عشق رو بهم بده

Gimme, gimme that love
بهم بده، عشق رو بهم بده

Gimme, gimme that love
بهم بده، عشق رو بهم بده

(Give me, give me that…)
(بهم بده، اون رو بهم بده…)

Gimme that…
اون رو بهم بده…

Gimme, gimme that…
بهم بده، اون رو بهم بده

Hang out with my girls in Nevada
با دخترانم در نوادا خوش میگذرانم

Caliente will be looking for fun
عشق میخواد دنبال خوش گذرانی باشه

No rush but just don’t make it harder
عجله ای نیست ،ولی اون رو سخت ترش نکن

We both know that you really wanna
هر دومون میدونم که تو واقعا میخوایش

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده،عشق رو بهم بده

Gimme, gimme, gimme, gimme that love
بهم بده، بهم بده، بهم بده، عشق رو بهم بده

I’mma love you, love you, love
you long time
من مدت طولانیه عشقتو میخوام، عشقتو، عشقتو

So give me, give me the way
that I like it
پس بهم بده،بهم بده اون جوری رو که من دوست دارم

Baby, when I see you
عزیزم، وقتی می بینمت

I want you, want you, want you
من میخوامت، میخوامت، میخوامت

My body, body go crazy, crazy cause
بدنم، بدنم داره دیوونه میشه؛ دیوونه میشه چون

I need you, need you, need you
من بهت نیاز دارم، نیاز دارم، نیاز دارم

Baby, when I see you
عزیزم، وقتی می بینمت

I want you, want you, want you
من میخوامت، میخوامت، میخوامت

My body, body go crazy, crazy
بدنم، بدنم داره دیوونه میشه، دیوونه

Gotta gimme, gimme, gimme that love
((بده به من , بده به من , اون عشقی(که می خوام) رو بده به من))

(Give me, give me that…)
(بهم بده، اونو بهم بده…)

Gimme that…
اونو بهم بده…

Gimme, gimme that…
بهم بده، اونو بهم بده…

We can do it, do it, I like it
ما میتونیم اونو انجامش بدیم، اونو انجامش بدیم، من اونو دوست دارم

(Gimmie, gimmie the way I like it)
(بهم بده، اون جوری رو که من دوست دارم رو بهم بده)

We can do it, do it, I like it
ما میتونیم اونو انجامش بدیم، اونو انجامش بدیم،من اونو دوست دارم

Gimme, gimme that…
بهم بده، اونو بهم بده…

Gimme, gimme that…
بهم بده، اونو بهم بده…

Gimme that…
اونو بهم بده…

(Give me, give me that…)
(بهم بده، اونو بهم بده…)

Gimme that…
اونو بهم بده…

Gimme, gimme that…
بهم بده، اونو بهم بده…

Gimme that…
اونو بهم بده…

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Yas

    I love you so much ????❤️

  • Yas

    I love you so much ????❤️Oooo