موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Genie in a bottle از Christina Aguilera با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9005 | ارسال توسط: می 4, 2018
موزیک ویدیو Genie in a bottle از Christina Aguilera با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Christina Aguilera – Genie in a bottle

 

Come on‚ come on
زود باش زود باش

Ohh‚ whow
اوه واو

I feel like I have been
locked up tight
حس میکنم که حسابی گیر افتادم و اسیر شدم

For a century of lonely nights
به مدت صدها شب تنهایی

Waiting for someone to release me
در حال انتظار برای یه نفر که بیاد و آزادم کنه

You are lickin′ your lips
تو داری لباتو لیس میزنی

And blowing kisses my way
و واسم بوسه میفرستی

But that don′t mean I am
gonna give it away
اما این به این معنی نیست که من قراره از دستش بدم

Baby‚ baby‚ baby (Baby baby baby…)
عزیزم عزیزم عزیزم

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

ohh‚ but my heart is sayin′ no
اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay
عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie in a bottle
من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way
باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

You gotta make a big impression
(Oh yeah)
تو باید حسابی روم تأثیر بذاری

Gotta like what you do
باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم

( I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey
باید درست لمسم کنی عزیزم

I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out)
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

The music′s fading and
the lights down low
صدای موسیقی داره قطع میشه و نورا دارن کم میشن

Just one more dance and
then We are good to go
فقط یه دور رقص دیگه و بعد دیگه آماده ی رفتنیم

Waiting for someone
منتظر کسی ام

Who needs me
که بهم نیاز داره

Hormones racing at the speed of light
هورمون ها با سرعت نور دارن ترشح میشن

But that don′t mean It
is gotta be tonight
ولی این به این معنی نیست که امشب همون شبه

Baby‚ baby‚ baby (Baby baby baby…)
عزیزم عزیزم عزیزم

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

ohh‚ but my heart is sayin′ no
(but my heart is sayin′ no)
اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay
عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie in a bottle (
I am a genie in a bottle)
من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way
باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me (oh)
اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true
(Your wish come true ohh)
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

Just come and set me free baby
فقط بیا و آزادم کن عزیزم

And I will be with you
و من با تو خواهم بود

( I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey
باید درست لمسم کنی عزیزم

I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out)
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey
باید درست لمسم کنی عزیزم

(If you wanna be with me)
اگه میخوای با من باشی

I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

ohh‚ but my heart is sayin′ no
اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay
عزیزم بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie in a bottle (
I am a genie in a bottle)
من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way
باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

You gotta make a big impression
باید حسابی روم تأثیر بذاری

Gotta like what you do
باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم

If you wanna be with me
اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay
عزیزم باید بهاشو بپردازی

I am a genie in a bottle
(In a bottle baby)
من غول چراغ جادو ام عزیزم

You gotta rub me the right way
باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me (If
you wanna be with me)
اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

Just come and set me free baby
فقط بیا و آزادم کن عزیزم

And I will be with you
و من با تو خواهم بود

I am a genie in a bottle baby
من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • ge

    AWLI DAWSHI 🙂 KARET DOROSTE

    • Saeed Avril

      🌹

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️