موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Garden از SZA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2993 | ارسال توسط: جولای 31, 2018
موزیک ویدیو Garden از SZA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

SZA – Garden (Say It Like Dat)

Need you for the old me
تو رو برای خودِ قدیمیم نیاز دارم

Need you for my sanity
تو رو برای عاقل بودنم نیاز دارم

Need you to remind me
where I come from
نیاز دارم که بهم یادآوری کنی از کجا اومدم

Can you remind me of my gravity?
میتونی جاذبه‌م رو یادم بندازی؟

Ground me when I am tumblin′‚ spiralin′‚
plummetin′ down to Earth
وقتی که میلغزم و به زمین سقوط میکنم هوامو داشته باش

You keep me down to Earth
تو منو روی زمین نگه میداری

Call me on my bullshit
توی روزای گهم بهم زنگ بزن

Lie to me and say my b*o*oty gettin′
bigger even if it ain′t
بهم دروغ بگو و بگو باس*نم بزرگتر شده حتی اگر نشده

Love me even if it rain
حتی اگر بارون اومد هم دوسم داشته باش

Love me even if it pain you
حتی اگر باعث درد و عذابت هم شد دوسم داشته باش

I know I be difficult
میدونم که سر و کله زدن با من سخته

You know I be difficult
میدونی که سر و که زدن با من سخته

You know it get difficult to
میدونی سخته که

Open your heart up
قلبت رو باز کنی

Hoping they′ll never find out
that You are anyone else
و امیدوار بشی که اونا هیچوقت نمیفهمن تو یه آدم دیگه ای

′Cause I love you just how you are
چون من تو رو دقیقا همینجوری که هستی دوست دارم

Hope you never find out
who I really am
امیدوارم هیچوقت نفهمی که من واقعا کی ام

′Cause you′ll never love me‚ you′ll never
love me‚ you′ll never love me
چون هرگز دوسم نخواهی داشت, چون هرگز دوسم نخواهی داشت, چون هرگز دوسم نخواهی داشت

But I believe you when
you say it like that
اما وقتی اونجوری میگی باورت میکنم

Only you need me when
you say it like that
فقط تو بهم نیاز داری وقتی که اونجوری میگی

Oh I believe you when
you say it like that
اوه وقتی اونجوری میگی باورت میکنم

You must really love me
تو واقعا باید منو دوست داشته باشی

For real‚ I am not playing no games
جداً، هیچ بازی‌ای درنمیارم

Pulling back and forth
عقب و جلو میکشم

I need your support now (now‚
now‚ now‚ now‚ now)
من به حمایت تو احتیاج دارم الان

In case you call my phone I don′t care
اگه بم زنگ بزنی اهمیت نمیدم

Got no pan*t*ies on
هیچ لباس‌*ز*یری تنم نیست

I need your support now (now‚
now‚ now‚ now‚ now)
به حمایتت نیاز دارم الان

I know You had rather be layin′
up with a big bo*o*ty
میدونم که تو ترجیح میدادی که با یکی باشی که باس*ن*ش بزرگتره

Body hella positive ′cause
she got a big b*o*o*ty
بدن شدیدا مثبت چون اون یه با*س*ن بزرگ داره

I know I had rather be paid up
میدونم که ترجیح میدادم بم پول داده بشه

You know I am sensitive about
havin′ no b*o*ot*y‚ havin′
no body‚ only you buddy
تو میدونی که من روی نداشتن با/س*ن بزرگ حساسم
نداشتن هیچ بدنی
فقط تو، رفیق

Can you hold me when
nobody′s around us
میتونی بغلم کنی وقتی هیچکی اطرافمون نیست

Open your heart up
قلبتو باز کن

Hoping they′ll never find out
that You are anyone else
امیدوارم هیچوقت نفهمن که تو یه آدم دیگه ای

′Cause I love you just how you are
چون من تو رو دقیقا همینجوری که هستی دوست دارم

Hope you never find out
who I really am
امیدوارم هیچوقت نفهمی که من واقعا کی ام

′Cause you′ll never love me‚ you′ll never
love me‚ you′ll never love me
چون هرگز دوسم نخواهی داشت, چون هرگز دوسم نخواهی داشت, چون هرگز دوسم نخواهی داشت

But I believe you when
you say it like that
اما وقتی اونجوری میگی باورت میکنم

Only you need me when
you say it like that
فقط تو بهم نیاز داری وقتی که اونجوری میگی

Oh I believe you when
you say it like that
اوه وقتی اونجوری میگی باورت میکنم

You must really love me
تو واقعا باید منو دوست داشته باشی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️