موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Fire To the Fuse از League of Legends با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 706 | ارسال توسط: مارس 19, 2023
موزیک ویدیو Fire To the Fuse از League of Legends با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Fire To the Fuse از League of Legends با زیرنویس فارسی و انگلیسی


League of Legends jackson Wang & 88rising – Fire To the Fuse

♪ I lied awake for days ♪
روزای زیادی بیدار دراز کشیدم

♪ Counting all the ways I died ♪
تمام راه هایی که مرده بودم رو شمردم

♪ Everything I couldn’t save ♪
تمام چیزایی که نتونستم نجات بدم

♪ Buried down, still half alive ♪
دفن شده ولی هنوز نیمه جونه

♪ It’s got me crawling in my skin ♪
باعث میشه مو به تنم سیخ بشه

♪ But no one’s coming now to hold me close ♪
ولی حالا هیچ کس نمیاد تا منو محکم بغل کنه

♪ Pouring out the gasoline ♪
بنزین رو میریزم

♪ Yeah, I’ve been making friends with all these ghosts ♪
آره من داشتم با تمام این سایه ها دوست میشدم

♪ And I’ve got nothing left to lose ♪
و من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم

♪ Fire to the fuse (yeah) ♪
بی محابا دلو به دریا میزنم

♪ Fire to the fuse ♪
بی محابا دلو به دریا میزنم

♪ I’m ♪
من

♪ Sick and it’s twisted ♪
خسته ام، خیلی پیچیده ست

♪ But I’m back ♪
ولی من برگشتم

♪ With a match ♪
به یه کبریت

♪ Yeah and I’m a buzzkill ♪
آره من یه ضدحالم

♪ With nothing to lose ♪
که چیزی واسه از دست دادن ندارم

♪ I’m ♪
من

♪ Sinking my teeth in ♪
با تمام وجود مایه میذارم

♪ And I won’t ♪
و نمیذارم

♪ Let you go ♪
از دستم بری

♪ We’re not having fun till ♪
نمیتونیم واقعا خوش بگذرونیم تا وقتی که

♪ You set fire to the fuse ♪
بی محابا دلو به دریا میزنی

♪ And this is not a warning ♪
این یه اخطار نیست

♪ This is not a test ♪
این یه امتحان نیست

♪ I’m zeroed in on you and I’m ♪
من همه توجهم به توئه و من

♪ Coming for the rest ♪
برای بقیه اش آماده ام

♪ And I’m about to ignite ♪
خیلی هیجان زده ام

♪ Just try to play it cool ♪
فقط دارم سعی میکنم خونسرد به نظر بیام

♪ Echoes in your head like ♪
اکو هایی در سرت هست شبیه

♪ Deja deja vu ♪
دژاوو

Nothing like watching the light
هیچی مثل دیدنِ رفتن نور

leave your own eyes.
از چشمای خودت نیست

Pyke kills. Pyke kills. Pyke kills… Pyke.
پایک میکشه پایک میکشه پایک میکشه


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️