موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Find You از Nick Jonas با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6257 | ارسال توسط: سپتامبر 19, 2017
موزیک ویدیو Find You از Nick Jonas با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Nick Jonas – Find You

I look for you in the center of the sun
در مرکز خورشيد دنبال تو ميگردم

I took a pill but it didn’t help me numb
يه قرص خوردم اما باعث نشد بي حس شم

I see your face even when my eyes are shut
حتي تو خواب هم ميبينمت

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

I taste the words that keep falling out your mouth
کلماتي که دهنت در ميان رو ميچشم

You got a logic I can never figure out
يه منطقي داري که هيچوقت نميفهممش

If I could hold you then I’d never put you down
اگر ميتونستم کمکت کنم ديگه هيچوقت ولت نميکردم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Try, try, try, but I
تلاش ميکنم

Try, try, try, but I, but I
اما

Try, try, try, but I
اما

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

You think you know how to get under my skin
فکر ميکني ميتوني چطور منو تو مشتت بگيري

It’s okay for now but it’s never permanent
الان مشکلي نيست اما هميشه اينطور نميمونه

Knock on the door but there’s no one listening
در ميزنم ااما کسي گوش نميده

And I never really know just where to find you
و واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

You live for love but you never really tried
براي عشق زندگي ميکني اما هيچوقت تلاش نميکني

You say it’s not but it’s always on your mind
ميگي اينطور نيست اما دقيقا همين تو ذهنته

Keep chasing gold but you’re used to silver lines
هميشه دنبال لحظه هاي طلايي هستي

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Try, try, try, but I
تلاش ميکنم

Try, try, try, but I, but I
اما

Try, try, try, but I
تلاش ميکنم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Bad idea, I’m chasing a feeling
ايده ي خيلي بدي بود كه برم دنبال احساساتم

Bad idea, I don’t even need it
ايده ي بدي بود اصلا نيازي به اين كار نبود

Bad idea looking for me tonight, tonight
ايده ي بديه كه امشب دنبال من بگردي

I look for you in the center of the sun
در مرکز خورشيد دنبال تو ميگردم

I took a pill but it didn’t help me numb
يه قرص خوردم اما باعث نشد بي حس شم

I see your face even when my eyes are shut
حتي تو خواب هم ميبينمت

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

Where to find you
کجا پيدات کنم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

Try, try, try, but I
تلاش ميکنم

Try, try, try, but I, but I
اما

Try, try, try, but I
تلاش ميکنم

But I never really know just where to find you
اما واقعا نميدونم کجا پيدات کنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️