موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو El Anillo از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 38867 | ارسال توسط: می 31, 2018
موزیک ویدیو El Anillo از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Jennifer Lopez – El Anillo

Me tratas como una princesa
y me das lo que pido
You treat me like a princess and you give me what I ask
مثل یه شاهزاده باهام رفتار کن و هر چی میخوام بهم بده

Tú tienes el bate y la fuerza
que yo necesito
You have the bat and the strength that I need
تو قدرت و ابهتی که لازم دارم رو داری

Cuando estamos solos te
juro no me falta nada
When we’re alone I swear I don’t lack of anything
قسم میخورم وقتی با هم تنهایم هیچی کم ندارم

Te pongo un 13 de 10 cuando
estamos en la cama
I give you a 13 out of 10 when we’re in bed
توی تخت از ۱۰ بهت ۱۳ میدم

Nunca había sentido algo tan grande
I’ve never felt something this big
هرگز چنین چیز بزرگی رو احساس نکرده بودم

Y me vuelve loca tu lado salvaje
and your wild side drives me crazy
و دیوونه بازیهات منو شیفته خودش میکنه

Tú me has dado tanto que
he estado pensado
You’ve given me so much that I’ve been thinking,
بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم بهم بخشیدی

Ya lo tengo todo
I already have everything
الان همه چیز دارم

Pero
but
ولی

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah‚ yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
When will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیونه ات میکنم

¿Y el anillo pa′ cuando?
When will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah‚ yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
When will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیونه ات میکنم

Hueles como me gusta
I like the way you smell
عطرت رو دوست دارم

Me besas como me gusta
I like the way you kiss me
مدل بوسیدنت رو دوست دارم

Me agarras como me gusta
I like the way you grab me
جوری که‌ بغلم میکنی رو دوست دارم

Sigue así que a mí me gusta
Keep going like that, I like it
همینطوری ادامه بده، خوشم میاد

Como muerdes la fruta
How you bite the fruit
چطوره این میوه رو یه گاز بزنی

Si sales de noche me asusta
If you go out at night ,I’m scared
اگه شب بیرون بری، من میترسم

Sin mapa conoces la ruta
You know the route without a map
بی نیاز از نقشه‌، پیچ و خم رو بلدی

Así‚ así que me gusta
Like that, like that, oh I like it like that
و منم خوشم میاد، خوشم میاد، خوشم میاد

Sigue aquí‚ papi‚ estoy pa′ ti
Keep going there, Baby, I’m for you
همینطور ادامه بده عزیزم، من مال توام

Dale atrás
Give it from behind
از پشت به بده

Que así somos las del Bronx
That’s how women from Bronx are

زنهای برانکسی(محله ای در نیویورک) اینجوری دوست دارن

Don′t stop‚ muévete más
Don’t stop, Move more
واینستا،بیشتر حرکت کن

Que siga la fiesta conmigo nomás
Let the party continue only with me
بیا جشن رو فقط با من ادامه بده

No pierdas el enfoque
Stay focus
حواستو جمع کن

Papi‚ tienes la clase
Baby, you have class
خیلی با کلاسی

Cuando apenas la toques
As soon as you touch it
وقتی لمسش کنی

Home run con tres en base
One run with three in base
در یه ضربه سه امتیاز به دست میاری(اصطلاحات بیسبالی)

Damn‚ baby
لعنتی،عزیزم

Nunca había sentido
I’ve never felt
هرگز چنین چیز بزرگی

Algo tan grande
something this big
رو احساس نکرده بودم

Y me vuelve loca tu lado salvaje
and your wild side drives me crazy
و دیوونه بازیهات منو شیفته خودش میکنه

Tú me has dado tanto que
he estado pensado
You’ve given me so much that I’ve been thinking
بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم بهم بخشیدی

Ya lo tengo todo
I already have everything
الان همه چیز دارم

Pero
but

¿Y el anillo pa cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah‚ yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیوونه ات میکنم

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیوونه ات میکنم

Mira‚ yeah
look
ببین

No te pido na′
I do not ask you
من ازت چیزی نمیخوام

Yo no soy mujer regala′
I’m not a kept woman
من از اون مدل زنا نیستم

Ponte en eso ya
I don’t ask you anything
هیچی ازت نمیخوام

Si no‚ papi‚ echa pa′ allá‚ oh‚ oh
Put it on now, If not, baby, then leave
حلقه رو دستم کن، وگرنه عزیزم، بزار برو

Tú sabes que yo tengo
You know
میدونی که

Lo que no tienen otras
I have what others don’t
من چیزهایی دارم که بقیه ندارن

Cuando muevo mi cuerpo
When I move my body
وقتی بدنم رو تکون میدم،

El tuyo se alborota
yours gets excited
تو هیجان زده میشی

Las mujeres sabemos lo que nos toca
US women know what belongs to us
ما زنها، میدونیم چی بهمون تعلق داره

Si quieren todo eso
and if you want all of that
و اگه همه‌ی اینا رو با هم میخوای

Que nos pongan la roca
then put on the rock (the ring)
پس حلقه رو دستم کن

Nunca había sentido algo tan grande
I’ve never felt something this big
هرگز چنین چیز بزرگی رو احساس نکرده بودم

Y me vuelve loca tu lado salvaje
and your wild side drives me crazy
و دیوونه بازیهات منو شیفته خودش میکنه

Tú me has dado tanto
You’ve given me so much
بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم

Que he estado pensando
that I’ve been thinking
بهم بخشیدی

Ya lo tengo todo
I already have everything
الان همه چیز دارم

Pero
but

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

It is not like I need
more jewelry‚ I mean
منظورم این نیست که به جواهرات بیشترینیاز دارم،منظورم اینه که

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah‚ yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیوونه ات میکنم

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Yeah‚ yeah

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

Te tiene loca
I drive you crazy
دیوونه ات میکنم

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

¿Te gusta verme bailar?
Do you like to see me dance?
دوست داری رقصیدنمو ببینی؟

¡Jee!

Te tiene loca
I drive you crazy
دیوونه ات میکنم

¿Y el anillo pa′ cuando?
when will I get the ring?
کی حلقه رو بدست میارم؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️