موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Dollhouse از Melanie Martinez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4398 | ارسال توسط: آگوست 28, 2018
موزیک ویدیو Dollhouse از Melanie Martinez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Melanie Martinez – Dollhouse

Hey‚ girl‚ open the walls‚
play with your dolls
هی دختر،دیوار(خونه عروسکی)رو باز کن و با عروسکهات بازی کن

We′ll be a perfect family
ما یه خانواده بینظیر میشیم

When you walk away is
when we really play
(ولی)وقتی تو از بازی با ما دست بکشی،ما واقعا بازی میکنیم
(وقتی تو بری ما تازه خود واقعیمون میشیم)

You don′t hear me when I say
تو نمیشنوی وقتی که میگم

Mom‚ please wake up
مامان لطفا بیدار شو

Dad′s with a slut‚ and your
son is smoking cannabis.
بابا با یه ه*رزه است و پسرت هم داره مواد میکشه

No one ever listens‚ this
wallpaper glistens
هیچ کس هیچوقت گوش نمیده،این کاغذ دیواری ها براقن

Don′t let them see what goes
down in the kitchen
نذار اونا بفهمن تو آشپزخونه چه میگذره

Places‚ places‚ get in your places
موقعیت ها،موقعیت ها،تو موقعیت هاتون بمونین

Throw on your dress and
put on your doll faces
لباساتونو بپوشین و قیافه عروسکی به خودتون بگیرین

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

Picture‚ picture‚ smile
for the picture
عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother‚ won′t
you be a good sister?
با برادرت ژست عکس بگیر،نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees
من چیزایی رو میبینم که هیچکی نمیبینه

(D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees)
من چیزایی رو میدونم که هیچکس نمیدونه

Hey‚ girl‚ look at my mom‚
She is got it going on
هی دختر،مامانمو ببین،اون خیلی زیباست

Ha‚ You are blinded by her jewelry
تو محسور برق جواهراتش هستی

When you turn your back
she pulls out a flask
وقتی تو پشتتو میکنی اون یه فلاسک(مشروب) درمیاره
(و مشروب میخوره)

And forgets his infidelity
و اون خیانت بابا رو فراموش میکنه

Uh oh‚ She is coming to
the attic‚ plastic
داره میاد به اتاق زیر شیرونی،بیحرکت بمونین

Go back to being plastic
برگردین به حالت عروسکیتون

No one ever listens‚ this
wallpaper glistens
هیچ کس هیچوقت گوش نمیده،این کاغذ دیواری ها براقن

One day they′ll see what goes
down in the kitchen
یه روزی اونا میفهمن که تو آشپزخونه چی میگذره

Places‚ places‚ get in your places
موقعیت ها،موقعیت ها،تو موقعیت هاتون بمونین

Throw on your dress and
put on your doll faces
لباساتونو بپوشین و قیافه عروسکی به خودتون بگیرین

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

Picture‚ picture‚ smile
for the picture
عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother‚ won′t
you be a good sister?
با برادرت ژست عکس بگیر،نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees
من چیزایی رو میبینم که هیچکی نمیبینه

(D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees)
من چیزایی رو میبینم که هیچکی نمیبینه

Hey‚ girl (hey‚ girl‚ hey‚ girl‚
hey‚ girl‚ hey‚ girl‚ hey‚ girl‚
hey‚ girl‚ hey‚ girl…)
هی دختر

Hey‚ girl‚ open your walls‚
play with your dolls
هی دختر،دیوار(خونه عروسکی)رو باز کن و با عروسکهات بازی کن

We′ll be a perfect family
ما یه خانواده بینظیر میشیم

Places‚ places‚ get in your places
موقعیت ها،موقعیت ها،تو موقعیت هاتون بمونین

Throw on your dress and
put on your doll faces
لباساتونو بپوشین و قیافه عروسکی به خودتون بگیرین

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

Picture‚ picture‚ smile
for the picture
عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother‚ won′t
you be a good sister?
با برادرت ژست عکس بگیر،نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that We are perfect
همه فکر میکنن که ما عالی هستیم

Please don′t let them look
through the curtains
خواهشا نذارین از بین پرده ها داخلو ببینن

D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees
من چیزایی رو میبینم که هیچکی نمیبینه

(D O L L H O U S E
خونه عروسکی

I see things that nobody else sees)
من چیزایی رو میبینم که هیچکی نمیبینه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️