موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Doin’ Time از Lana Del Rey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1444 | ارسال توسط: ژانویه 6, 2020
موزیک ویدیو Doin’ Time از Lana Del Rey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lana Del Rey – Doin’ Time

Summertime‚ and the livin′s easy
تابستونا وقتیه که واسه خودت خوش میگذرونی

Bradley′s on the microphone
with ras mg
و بردلی داره آهنگ مارشل رو میخونه
(بردلی ناول خواننده ی گروه ساب میل است و این آهنگ با همکاری مارشل گودمن نوشته شده که درواقع نوازنده ی این گروهه و به عنوان رَس ام جی شناخته شده که اِم اول اسمش یعنی مارشل و جی مخفف فامیلیش یعنی گود من است)

All the people in the dance will agree
همه ی کسایی که دارن میرقصن ، شادن

That We are well qualified
to represent the l.b.c
ما لیاقت اینو داریم که تو ال بی سی برقصیم
( ال بی سی یعنی سواحل کالیفرنیا که در واقع مردم تو حیاط خلوت خودشون که نزدیک سواحل است، میرقصن)

Me‚ me and louie‚ we gona
run to the party
من و لویی می خوایم بریم مهمونی
( لویی سگ بردلی نووله، البته این سگ برای گروه ساب میل، یه جور شانسه)

And dance to the rhythm‚
it gets harder
و با ریتم برقصیم، رقص داره سخت میشه
( رقصمون داره به اوج میرسه)

Me and my girl‚ we got
this relationship
من و عشقم، ما این رابطه ی( عاشقی) رو داشتیم

I love her so bad‚ but she
treats me like shit
من اونو واقعا دوست دارم ولی اون مثل آشغالا باهام رفتار میکنه

On lockdown‚ like a penitentiary
این عشق شبیه زندانه

She spreads her lovin′ all over
اون عشقشو به همه نشون میده

And when she gets home‚ there′s
none left for me
و وقتی میاد خونه، هیچ عشقی نسبت بمن نداره

Summertime‚ and the livin′s easy
تابستونا زندگی راحت میگذره

Bradley′s on the microphone
with ras mg
و بردلی داره آهنگ مارشل رو میخونه
(بردلی ناول خواننده ی گروه ساب میل است و این آهنگ با همکاری مارشل گودمن نوشته شده که درواقع نوازنده ی این گروهه و به عنوان رَس ام جی شناخته شده که اِم اول اسمش یعنی مارشل و جی مخفف فامیلیش یعنی گود من است)

All the people in the dance will agree
همه ی کسایی که دارن می رقصن، شادن

That We are well qualified
to represent the l.b.c
ما لیاقت اینو داریم که تو ال بی سی برقصیم
( ال بی سی یعنی سواحل کالیفرنیا که در واقع مردم تو حیاط خلوت خودشون که نزدیک سواحل است، میرقصن

Me‚ me and louie‚ we gona
run to the party
من و لویی می خوایم بریم مهمونی

And dance to the rhythm‚
it gets harder
و با ریتم آهنگ برقصیم، این رقص داره سخت تر میشه

(Harder‚ yeah‚ harder‚ yeah)
اره، داره سخت میشه

Oh‚ take this veil from off my eyes
این نقاب رو از رو چشمای من بردار

My burning sun will‚ some day‚ rise
خورشید من هم یروز طلوع میکنه
( یروز منم عشقمو پیدا میکنم)

So‚ what am I gona be
doin′ for a while?
خب تا اون موقع باید چیکار کنم؟

Said‚ I am gona play with myself
اون گفت، من با خودم می رقصم
( می خوام تنهایی برقصم)

Show them‚ now‚ we′ve
come off the shelf
بهشون نشون بده، حالا، ما روی استیج رقصیدیم

Summertime‚ and the livin′s easy
تابستونا زندگی راحت میگذره

Bradley′s on the microphone
with ras mg
و بردلی داره آهنگ مارشل رو میخونه
(بردلی ناول خواننده ی گروه ساب میل است و این آهنگ با همکاری مارشل گودمن نوشته شده که درواقع نوازنده ی این گروهه و به عنوان رَس ام جی شناخته شده که اِم اول اسمش یعنی مارشل و جی مخفف فامیلیش یعنی گود من است)

All the people in the dance will agree
همه ی کسایی که میرقصن، شادن

That We are well qualified
to represent the l.b.c
ما لیاقت اینو داریم که تو ال بی سی برقصیم
( ال بی سی یعنی سواحل کالیفرنیا که در واقع مردم تو حیاط خلوت خودشون که نزدیک سواحل است، میرقصن

Me‚ me and louie‚ we gona
run to the party
من و لویی می خوایم بریم مهمونی

And dance to the rhythm
و با ریتم آهنگ برقصیم

Evil‚ I have come to tell you that
She is evil‚ most definitely
شیطان، می خوام بهت بگم اون دختر خود شیطانه

Evil‚ ornery‚ scandalous and
evil‚ most definitely
شیطان، بد اخلاق، افتضاح، اون خود شیطانه

The tension‚ It is getting hotter
این تنش داره بیشتر میشه

I had like to hold her head underwater
دوست داشتم سر اون دخترو بگیرم زیر آب

(Summertime)
تابستونا

Summertime‚ and the livin′s easy
تابستونا زندگی سخت نمی گذره

Bradley′s on the microphone
with ras mg
و بردلی داره آهنگ مارشل رو میخونه
(بردلی ناول خواننده ی گروه ساب میل است و این آهنگ با همکاری مارشل گودمن نوشته شده که درواقع نوازنده ی این گروهه و به عنوان رَس ام جی شناخته شده که اِم اول اسمش یعنی مارشل و جی مخفف فامیلیش یعنی گود من است)

All the people in the dance will agree
همه ی کسایی که می رقصن، شادن

That We are well qualified
to represent the l.b.c
ما لیاقت اینو داریم که تو ال بی سی برقصیم
( ال بی سی یعنی سواحل کالیفرنیا که در واقع مردم تو حیاط خلوت خودشون که نزدیک سواحل است، میرقصن)

Me‚ me and louie‚ we gona
run to the party
من‌و لویی می خوایم بریم مهمونی

And dance to the rhythm‚
it gets harder
و با ریتم آهنگ می رقصیم، گرچه داره سخت تر میشه

کامنت ها