موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Deutschland از Rammstein با زیرنویس فارسی و آلمانی
دفعات اجرا شده: 1480 | ارسال توسط: مارس 10, 2020
موزیک ویدیو Deutschland از Rammstein با زیرنویس فارسی و آلمانی

موزیک ویدیو Deutschland از Rammstein با زیرنویس فارسی و آلمانی


.این آهنگ درباره ی احساسات اعضای بند نسبت به کشورشون آلمانه و یه نگاه اجمالی هم به تاریخ این کشور داره⚠️ 


Rammstein – Deutschland

Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
You (You have, you have, you have, you have)
تو تا حالا

Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Have cried a lot (Cried, cried, cried, cried)
خیلی گریه کردی
(به خاطر اتفاقات بد مثل جنگا و تفرقه ها و نازی ها و جنگ جهانی دوم)

Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
In the spirit separated (Separated, separated, separated, separated)
در واقعیت از هم گسسته ای
(در طول تاریخ به شکل های مختلف تقسیم بندی شده)

Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
In the heart united (United, united, united, united)
ولی در قلبت متحدی

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
We (We are, we are, we are, we are)
ما برای

Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Are already together for a very long time (You are, you are, you are, you are)
مدتهای طولانی با هم بودیم

Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Your breath cold (So cold, so cold, so cold, so cold)
نفست سرده

Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
The heart in flames (So hot, so hot, so hot, so hot)
ولی قلبت در آتیشه

Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
You (You can, you can, you can, you can)
تو میتونی

Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
I (I know, I know, I know, I know)
من میدونم

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
We (We are, we are, we are, we are)
ما میمونیم

Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)
You (You stay, you stay, you stay, you stay)
تو میمونی

Deutschland – mein Herz in Flammen
Germany – my heart in flames
آلمان _ قلبم در آتیشه

Will dich lieben und verdammen
Want to love and condemn you
هم عاشقتیم و هم (به خاطر اشتباهات گذشته) سرزنشت میکنیم

Deutschland – dein Atem kalt
Germany – your breath cold
آلمان – نفست سرده

So jung, und doch so alt
So young, and yet so old
در عین جوونی خیلی پیری
(به نسبت کشورای دور و برش تاریخ شلوغ پلوغی داره)

Deutschland!
Germany!
آلمان

Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)
I (You have, you have, you have, you have)
من

Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
I never want to leave you (You cry, you cry, you cry, you cry)
هرگز دلم نمیخواد ترکت کنم(گریه میکنی)

Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
One can love you (You love, you love, you love, you love)
کسی که عاشقته

Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)
And want to hate you (You hate, you hate, you hate, you hate)
میخواد که ازت متنفر باشه

Überheblich, überlegen
Presumptuous, superior
نژاد برتر، ارجعیت داره

Übernehmen, übergeben
Take over, hand over/puke
(نازی ها)قدرت رو به دست گرفتن و کشور رو به باد دادن

Überraschen, überfallen
Surprise, assault
سوپرایز کردن و هجوم آوردن
(نحوه حمله نازی ها به لهستان)

Deutschland, Deutschland über allen
Germany, Germany over all
آلمان از همه برتره
(شعار نازی ها)

Deutschland – mein Herz in Flammen
Germany – my heart in flames
آلمان _ قلبم در آتیشه

Will dich lieben und verdammen
Want to love and condemn you
هم عاشقتیم و هم سرزنشت میکنیم

Deutschland – dein Atem kalt
Germany – your breath cold
آلمان – نفست سرده

So jung, und doch so alt
So young, and yet so old
در عین جوونی خیلی پیری

Deutschland – deine Liebe
Germany – your love
آلمان- عشقِ تو

Ist Fluch und Segen
Is boon and bane
هم نعمته و هم مهلکه

Deutschland – meine Liebe
Germany – my love
آلمان – عشق من

Kann ich dir nicht geben
I can’t give you
نمیتونم تو رو(به کسی)بدم

Deutschland!
Germany!
آلمان

Deutschland!
Germany!
آلمان

Du
You
تو

Ich
I
من

Wir
We
ما

Ihr
You
شماها

Du (übermächtig, überflüssig)
(You) Overwhelming, redundant
تو(بیش از حد قدرتمند و بیش از حد لزوم)

Ich (Übermenschen, überdrüssig)
(I) Supermen, weary
من (فرا تر از انسان و فرسوده)

Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)
(We) Who climbs high will fall deeply
(ما) هر کی بیشتر اوج بگیره بیشتر سقوط میکنه

Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)
(You) Germany, Germany over all
آلمان از همه برتره

Deutschland – dein Herz in Flammen
Germany – my heart in flames
آلمان _ قلبم در آتیشه

Will dich lieben und verdammen
Want to love and condemn you
هم عاشقتیم و هم سرزنشت میکنیم

Deutschland – mein Atem kalt
Germany – your breath cold
آلمان – نفست سرده

So jung, und doch so alt
So young, and yet so old
در عین جوونی خیلی پیری

Deutschland – deine Liebe
Germany – your love
آلمان- عشقِ تو

Ist Fluch und Segen
Is boon and bane
هم نعمته و هم مهلکه

Deutschland – meine Liebe
Germany – my love
آلمان – عشق من

Kann ich dir nicht geben
I can’t give you
نمیتونم تو رو(به کسی)بدم

Deutschland!
Germany!
آلمان

کامنت ها
  • F

    ممنون از سایت خوبتون
    آهنگ های آلمانی بیشتری بزارید لطفاً عالی میشه😍