موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Dancing’s Not A Crime از Panic! At The Disco با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 865 | ارسال توسط: دسامبر 17, 2019
موزیک ویدیو Dancing’s Not A Crime از Panic! At The Disco با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Panic! At The Disco – Dancing’s Not A Crime

I’m a moon-walker, I’m like MJ up in the clouds
من مون واکر هستم، مثل مایکل جکسون
رویاهای بزرگ تو سرم دارم
(مون واکر رقص معروف مایکل جکسونه)

I know it sounds awkward, I’m filthy as charged, filthy as charged
میدونم این حرفم ضایع ست ولی اعتراف میکنم
که خیلی ماهرانه میرقصم

You’re a sweet talker, but darlin’ whatcha gonna say now?
تو بلدی متقاعد کننده حرف بزنی ولی عزیزم
الان چی میخوای بگی که راضیم کنی؟

The midnight marauders, the higher never come down, never come down
من مثل آلبوم “غارتگر نیمه شب” دارم اوج میگیرم
بالاتر میرم ولی پایین برنمیگردم
(غارتگر نیمه شب از تاثیر گذار ترین آلبوم های موسیقی دنیاست)

You can’t take me anywhere, anywhere
نمیتونی منو جایی ببری

I’m still uninvited, I’m still gonna light it, I’m going insane
من هنوزم مهمون ناخونده ام، هنوزم میخوام مواد بزنم
و دیوونه بازی درارم

And I don’t care Whatever they tell you…
و برام مهم نیست، هر چی که بهت میگن

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
رقصیدن، رقصیدن

Dancin’s not a crime, ‘less you do it without me, ‘less you do it without me
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
رقصیدن، رقصیدن

Dancin’s not a crime Unless you do it, do it, do it do it do it without me
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

And if you’re night crawlin’ with him, I won’t take it lying down
اگه تو شبت رو با اون پسره پر کردی
من عقب نمیکشم

I’ve got a few lawyers and you’re guilty as charged, guilty as charged
من وکیل هامو میارم و تو رو متهم میکنم
(که بدون من داری میرقصی)

We could be waltzin’, But darlin’ don’t be throwing shade now
ما میتونیم با هم والس برقصیم ولی
عزیزم لطفا الان دیگه ضد حال نشو

Don’t call me Saint California if you’re at another altar
اگه خودت تو محراب با کس دیگه ای هستی منو
آدم پرهیزگار کالیفرنیا ندون

Just gimme your vows, gimme your vows, yeah
باهام پیمان ببند

You can’t take me anywhere, anywhere
نمیتونی منو جایی ببری

I’m still uninvited, I’m still gonna light it, I’m going insane
من هنوزم مهمون ناخونده ام، هنوزم میخوام مواد بزنم
و دیوونه بازی درارم

And I don’t care Whatever they tell you…
و برام مهم نیست، هر چی که بهت میگن

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
Dancin’s not a crime, ‘less you do it without me, ‘less you do it without me
رقصیدن، رقصیدن
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
Dancin’s not a crime Unless you do it, do it, do it do it do it without me
رقصیدن، رقصیدن
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

What’s come over you? Baby, just tell me now
چی نظرتو عوض میکنه؟
عزیزم همین الان بهم بگو

Why did you make that move? ‘Cause I just wanna be your boyfriend/girlfriend
چرا باهام رقصیدی؟ چون من میخوام دوست دختر/دوست پسرت باشم

And I just wanna be your boyfriend/girlfriend
من میخوام دوست دختر/دوست پسرت باشم

Whatever they tell you…
هر چی که بهت میگن

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
Dancin’s not a crime, ‘less you do it without me, ‘less you do it without me
رقصیدن، رقصیدن
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

Dancin’ (ooo), dancin’ (ooo)
Dancin’s not a crime Unless you do it, do it, do it do it do it without me
رقصیدن، رقصیدن
رقصیدن جرم نیست مگراینکه بدون من برقصی

کامنت ها