موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Cry Me A River از Justin Timberlake با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4165 | ارسال توسط: فوریه 26, 2018
موزیک ویدیو Cry Me A River از Justin Timberlake با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Justin Timberlake – Cry Me A River

You were my sun, you were my earth
تو خورشید من بودی، تو زمین من بودی

But you didn’t know all the
ways I loved you, no
اما نمیدونی که من چجوری دوست دارم، نه

So you took a chance, made other plans
بنابراین تو یه شانس داشتی، یه نقشه هایی کشیدی

But I bet you didn’t think
that they would come crashing
down, no
اما شرط میبندم فکر نمیکردی که اونا عملی نشن، نه

You don’t have to say, what you did
مجبور نیستی بگی، چیکار کردی

I already know, I found out from him
من از قبل میدونستم، از طریق اون(یارو) متوجه شدم

Now there’s just no chance
حالا هیچ شانسی بین

With you and me
من و تو نیست

There’ll never be
هیچوقت هم نخواهد بود

Don’t it make you sad about it?
این باعث نمیشه که درباره اش نگران باشی؟

You told me you love me
تو بهم گفتی دوستم داری

Why did you leave me all alone
چرا ترکم کردی و تنهام گذاشتی

Now you tell me you need me
حالا میگی که بهم نیاز داری

When you call me on the phone
وقتی که بهم زنگ میزنی

Girl I refuse
دختر من قبول نمیکنم (رد تماس میکنم)

You must have me confused with
some other guy
تو باید منو با یه یارو دیگه اشتباه گرفته باشی

The bridges were burned
پل های پشت سرت سوخت

Now it’s your turn, to cry
حالا نوبت تو هست که، گریه کنی

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن)

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

You know that they say
somethings are better left
unsaid
میدونم که اونا میگن بعضی چیزا رو بهتره نگی

It wasn’t like you only talked to him
این اون کاری نیست که با اون کردی

And you know it
و خودت اینو میدونی

(Don’t act like you don’t know it)
جوری رفتار نکن که انگار نمیدونی

All of these things people told me
همه چیزایی که مردم بهم گفتن

Keep messing with my head
سرم رو درد آورد

Should’ve picked honesty
باید روراست میبودی

Then you may not have thought it
پس شاید بهش فکر نکردی

You don’t have to say, what you did
مجبور نیستی بگی، چیکار کردی

I already know, I found out from him
من از قبل میدونستم، از طریق اون متوجه شدم

Now there’s just no chance
حالا هیچ شانسی بین

With you and me
من و تو نیست

There’ll never be
هیچوقت هم نخواهد بود

Don’t it make you sad about it?
این باعث نمیشه که درباره اش نگران باشی؟

You told me you love me
تو بهم گفتی دوستم داری

Why did you leave me all alone
چرا ترکم کردی و تنهام گذاشتی

Now you tell me you need me
حالا میگی که بهم نیاز داری

When you call me on the phone
وقتی که بهم زنگ میزنی

Girl I refuse
دختر من قبول نمیکنم

You must have me confused with
some other guy
تو باید منو با یه یارو دیگه اشتباه گرفته باشی

The bridges were burned
پل های پشت سرت سوخت

Now it’s your turn, to cry
حالا نوبت تو هست که، گریه کنی

Cry me a river (Go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز( ادامه بده و فقط)

Cry me a river (Go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river (Baby go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Oh!
اوه!

The damage is done, so I guess
I be leaving
آخر ضربتو زدی، پس فکر کنم بهتره برم

Oh!
اوه!

The damage is done, so I guess
I be leaving
آخر ضربتو زدی، پس فکر کنم بهتره برم

Oh!
اوه!

The damage is done, so I guess
I be leaving
آخر ضربتو زدی، پس فکر کنم بهتره برم

Oh!
آوه!

The damage is done, so I guess
I be leaving
آخر ضربتو زدی، پس فکر کنم بهتره برم

You don’t have to say, what you did
مجبور نیستی بگی، چیکار کردی

I already know, I found out from him
من از قبل میدونستم، از طریق اون متوجه شدم

Now there’s just no chance
حالا هیچ شانسی بین

With you and me
من و تو نیست

There’ll never be
هیچوقت هم نخواهد بود

Don’t it make you sad about it?
این باعث نمیشه که درباره اش نگران باشی؟

Cry me a river (Go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river (Baby go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river (You can go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river (Baby go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(عزیزم ادامه بده و فقط)

Cry me a river (Go on and just)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(ادامه بده و فقط)

Cry me a river (Oh baby cry)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(اوه عزیزم گریه کن)

Cry me a river (I don’t wanna
cry no more)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(من دیگه نمیخوام بیشتر از این گریه کنم)

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن، برام زار بزن)

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن،برام زار بزن)

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن، برام زار بزن)

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن، برام زار بزن)

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن، برام زار بزن)

Cry me a river (Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز(برام زار بزن، برام زار بزن)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • pariya

    مرسی بابت زیرنویس این موزیک ویدیو

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️