موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Carly Rae Jepsen بنام Call Me Maybe با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10622 | ارسال توسط: فوریه 27, 2017
موزیک ویدیو Carly Rae Jepsen بنام Call Me Maybe با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

 

I threw a wish in the well
من یک آرزو تو چاه انداختم(واسه براورده شدن میندازن تو چاه)

Don’t ask me, I’ll never tell
.ازم نپرس چی بود، چون بهت نمیگم

I looked to you as it fell,
همونطور که سقوط میکرد، من بهت نگاه میکردم

And now you’re in my way
.و حالا تو سَرِ راه من هستی

I’d trade my soul for a wish,
،من روحم رو به ازای یه آرزو فروختم

Pennies and dimes for a kiss
سکه های زیادی تو چاه آرزو انداختم تا منو ببوسی

I wasn’t looking for this,but
من دنبال این ها نبودم، اما

now you’re in my way
.الان تو سر راه من هستی

Your stare was holdin’,
،نگاهت خیره بود

Ripped jeans, skin was showin’
،شلوارت پاره بود، و بَدَنِت رو میتونستم ببینم

Hot night, wind was blowin’
،شب گرمی بود و باد داشت می وزید

Where do you think you’re going, baby?
فکر میکنی داری کجا میری، عزیزم؟

Hey, I just met you,and
هی، من تازه دیدمت، و

this is crazy,
،میدونم که این احمقانه است

But here’s my number,
،اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

It’s hard to look right
خیلی سخته که بخوام مستقیم

At you baby,
،بهت نگاه کنم عزیزم

But here’s my number,
،اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

Hey, I just met you,and
هی، من تازه دیدمت، و

this is crazy,
،میدونم که این احمقانه است

But here’s my number,
،اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

And all the other boys,
تمام پسر های دیگه

Try to chase me,
همش دنبال من هستن

But here’s my number,
،اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

You took your time with the call,
بهم زنگ نزدی و منو به اندازه کافی معطل کردی

I took no time with the fall
ولی هیچ مشکلی برای من پیش نیومد

You gave me nothing at all,but
تو هیچ احساسی به من نشون ندادی، اما

But still, you’re in my way
.هنوزم تو سَرِ راه من هستی

I beg, and borrow and steal
.بهت التماس کردم، سعی کردم نگاهتو بدزدم

At first sight and it’s real
،تو نگاه اول یه حس واقعی بهم دست داد

I didn’t know I would feel it,
،ولی نمیدونستم که همچین احساسی بهم دست میده

But it’s in my way
.اما این حس سَرِ راه من هست

Your stare was holdin’,
،نگاه تو خیره بود

Ripped jeans, skin was showin’
،شلوارت پاره بود، و بدنت رو میتونستم ببینم

Hot night, wind was blowin’
شب گرمی بود و باد داشت می وزید

Where you think you’re going, baby?
فکر میکنی داری کجا میری، عزیزم؟

Hey, I just met you,
هی، من تازه دیدمت و

And this is crazy,
،میدونم که این احمقانه است

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

It’s hard to look right
خیلی سخته که بخوام مستقیم

At you baby,
.بهت نگاه کنم، عزیزم

But here’s my number,
،اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

Hey, I just met you,
هی، من تازه دیدمت و

And this is crazy,
،میدونم که این احمقانه است

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

And all the other boys,
تمام پسر های دیگه

Try to chase me,
همش دنبال من هستن

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

Before you came into my life
،قبل از اینکه وارد زندگی من بشی

I missed you so bad
.دلم برات تنگ شده بود

I missed you so bad
.دلم خیلی برات تنگ شده بود

Before you came into my life
،قبل از اینکه وارد زندگی من بشی

I missed you so bad
،دلم برات تنگ شده بود

And you should know that
و تو باید اینو بدونی

I missed you so, so bad (bad, bad)
.که دلم خیلی برات تنگ شده بود

so bad
خیلی

It’s hard to look right
خیلی سخته که بخوام مستقیم

At you baby,
بهت نگاه کنم، عزیزم

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

Hey, I just met you,
،هی، من تازه دیدمت

And this is crazy,
و میدونم که این احمقانه است

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

And all the other boys,9
تمام پسر ها ی دیگه

Try to chase me,
همش دنبال من هستن

But here’s my number,
اما این شماره ی منه

So call me, maybe!
بهم زنگ میزنی؟

Before you came into my life
،قبل از اینکه وارد زندگی من بشی

I missed you so bad
دلم برات تنگ شده بود

I missed you so bad
.دلم برات خیلی تنگ شده بود

Before you came into my life
،قبل از اینکه وارد زندگی من بشی

I missed you so bad
دلم برات تنگ شده بود

And you should know that
و خودتم اینو باید بدونی

So call me, maybe!
پس بهم زنگ میزنی؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها