موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Call My Name از Cheryl با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6078 | ارسال توسط: اکتبر 31, 2016
موزیک ویدیو Call My Name از Cheryl با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cheryl – Call My name

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

You got me confused by the way I’ve changed
من رو سردر گم کردي(راجع به عشق) به هرحال من(ديدگاه من) عوض شده الان

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

My name, say my name baby
اسم من, اسممو صدا کن عزيزم

It’s the love you save for the way I know we’ve been apart
اين عشقيه که تو نجات ميدي از،از بين رفتن
چون ميدونم قبلا از هم جدا شديم

It’s an endless circle of poison arrow to my heart
اون مثل يه دايره بي پايان از تير هاي ذهر الود به سمت قلب منه

Sayin’ I
و مي خوام بگم .من

I love what you do to me,
من اون کاري که با من ميکني رو دوست دارم

need you to stay with me
ميخوام باهام بموني

I
من

I love you too much to let go
من اونقدر دوست دارم که نميذارم بري

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

You got me confused by the way I’ve changed
سردر گم کردي(راجع به عشق) به هرحال من(ديدگاه من) عوض شده الان

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

My name, say my name baby
اسم من, اسممو صدا کن عزيزم

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

You got me confused by the way I’ve changed
سردر گم کردي(راجع به عشق) به هرحال من(ديدگاه من) عوض شده الان

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

My name, say my name baby
اسم من, اسممو صدا کن عزيزم

It’s a constant thought of my baby taking up my time
اين فکر هميشگيمه که عزيزم وقت منو مگيري

It’s a non-stop vision of you that’s playing on my mind
خيال تو که تموم فکر منو مشغولش کرده بش

Sayin’ I
و مي خوام بگم .من

I love what you do to me,
من اون کاري که با من ميکني رو دوست دارم

need you to stay with me
ميخوام باهام بموني

I
من

I love you too much to let go
من اونقدر دوست دارم که نميذارم بري

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

You got me confused by the way I’ve changed
سردر گم کردي(راجع به عشق) به هرحال من(ديدگاه من) عوض شده الان

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

My name, say my name baby
اسم من, اسممو صدا کن عزيزم

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

You got me confused by the way I’ve changed
سردر گم کردي(راجع به عشق) به هرحال من(ديدگاه من) عوض شده الان

How’d you think I feel when you call my name
فکر ميکني چه حسي بهم دست ميده وقتي اسمم رو صدا ميکني

My name, say my name baby
اسم من, اسممو صدا کن عزيزم

When you call my name
وقتي منو صدا مي کني

When you call my name
وقتي منو صدا مي کني

Say my name baby
اسممو صدا کن عزيزم

When you call my name
وقتي منو صدا مي کني

When you call my name
وقتي منو صدا مي کني

Say my name baby
اسممو صدا کن عزيزم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️