موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو BOYSHIT از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 264 | ارسال توسط: سپتامبر 13, 2022
موزیک ویدیو BOYSHIT از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو BOYSHIT از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Madison Beer – BOYSHIT

I’m lettin’ you in, you’re lettin’
me down
من تو رو به زندگیم راه میدم و تو منو میرنجونی

I swear when you talk you just like
the sound
قسم میخورم وقتی که تو حرف میزنی فقط از صدا خوشت میاد

One too many times I, let
you ruin my life ’cause
دفعات خیلی زیادی گذاشتم زندگیمو خراب کنی چون

I thought you would change
but I see it now
فکر میکردم تو عوض میشی ولی الان میفهمم که نمیشی

All the yellin’ and kissin’
and fightin’
تمام دادها و بوسه ها و دعواها

We never could see eye to eye
ما هرگز نتونستیم تفاهم داشته باشیم

‘Cause you might seem like a man
but you’re not one in your mind
چون تو شاید مثل یه مرد به نظر بیای ولی از نظر ذهنی بچه ای

Yeah, I’m back on my shit
and it’s temptin’
من اشتباه گذشته رو دوباره تکرار میکنم و وسوسه میشم

To call you and see how you’re doin’
تا بهت زنگ بزنم حالت رو بپرسم

But I couldn’t understand
you if I tried
ولی حتی اگه سعی کنم بازم درکت نمیکنم

I don’t speak boyshit
من زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

You’re always coming back
but your love’s poison
تو همش برمیگردی پیشم ولی عشقت سمیه

So I think that I would
rather just avoid it
واسه همینم فکر کنم من ترجیح میدم ازش دوری کنم

I can’t understand ya cause
I don’t speak boy, no
من تو رو نمیفهمم چون زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak, I don’t speak,
I don’t speak boyshit (Woo)
من زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

Don’t know how to talk or communicate
نمیدونی چه جوری حرف بزنی و ارتباط برقرار کنی

We’re so on and off to you it’s
a game
ما همش قهر و آشتی میکنیم و این برای تو یه بازیه

If you don’t level up, I’m, leavin’
you in the dust, yeah
اگه بزرگ نشی منم تو رو پشت سر رها میکنم

So I’m movin’ on until you
start tryna to act your age
واسه همینم ازت میگذرم تا وقتی سعی کنی مناسب سنت رفتار کنی

‘Cause I don’t speak boyshit
چون زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

You’re always coming back
but your love’s poison
تو همش برمیگردی پیشم ولی عشقت سمیه

So I think that I would
rather just avoid it
واسه همینم فکر کنم من ترجیح میدم ازش دوری کنم

I can’t understand ya cause
I don’t speak boy, no
من تو رو نمیفهمم چون زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak, I don’t
speak, I don’t speak
زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

All the yellin’ and kissin’
and fightin’
تمام دادها و بوسه ها و دعواها

We never could see eye to eye, yeah
ما هرگز نتونستیم تفاهم داشته باشیم

You might seem like a man but
you’re not one in your mind
چون تو شاید مثل یه مرد به نظر بیای ولی از نظر ذهنی بچه ای

Yeah, I’m back on my shit
and it’s temptin’
من اشتباه گذشته رو دوباره تکرار میکنم و وسوسه میشم

To call you and see how you’re doin’
تا بهت زنگ بزنم حالت رو بپرسم

But I couldn’t understand
you if I tried
ولی حتی اگه سعی کنم بازم درکت نمیکنم

‘Cause I don’t speak boyshit
(Shit, shit, shit)
چون زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

Boyshit (Shit, shit, shit)
زبونِ پسربچه ها

‘Cause I don’t speak boy, no
چون زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

Boyshit (Shit, shit, shit)
زبونِ پسربچه ها

‘Cause I don’t speak boyshit
چون زبون پسربچه ها رو بلد نیستم

So tryna get through
to you is pointless
واسه همینم باهات مدارا کردن بیفایده ست

You might have a way with
words but I’m a woman
شاید مدل حرف زدن خودت رو داری ولی من یه زن بالغم

I can’t understand you
من تو رو نمیفهمم

‘Cause I don’t speak boy, no
چون زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak, I don’t speak,
I don’t speak boyshit (Woo)
زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak boyshit
زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak boyshit
زبون پسربچه ها و بلد نیستم

‘Cause I don’t speak boy, no
چون زبون پسربچه ها و بلد نیستم

I don’t speak, I don’t speak,
I don’t speak boyshit
زبون پسربچه ها و بلد نیستم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید