موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bonnie McKee به نام Easy با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4930 | ارسال توسط: نوامبر 15, 2016
موزیک ویدیو Bonnie McKee به نام Easy با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 Bonnie McKee – Easy

 

All I need, all I need
تنها چيزي كه نياز دارم
I need something easy
يه چيز راحت و ساده نياز دارم
[Verse 1]
You walked right in as I was closing the door
دقيقا زماني اومدي كه داشتم در رو ميبستم

I’m just escaping from the eye of the storm
فقط دارم از دردسر فرار ميكنم
I didn’t mean to tumble into your arms
قصدم اين نبود كه تو اغوشت بيفتم

They’re not my baby’s but they’re keeping me warm
اين اغوش عشق من نيست،اما منو گرم نگه ميداره

[Pre-Chorus]
Cause you touch my skin and the pain is fading
چون تو بدن منو لمس ميكني و درد از بين ميره

You’re my medicine and I wannna take it
تو قرص مني و من ميخوام بخورمش
[Chorus]
I want something easy
من يه چيز ساده و راحت ميخوام

Why don’t you just lay your hands on me
چرا فقط دستت و نميذاري روي بدنم؟

Give me what I need
Easy
بهم چيزيو كه ميخوام خيلي راحت بدي

Come on and just heal my hungry heart
زود باش و قلب شكسته منو درمان كن

Get me through this part
منو وارد اين بخش كن

All I need, all I need
تنها چيزي كه نياز دارم
I need something easy
يه چيز راحت و ساده نياز دارم
[Verse 2]
You are a candle and I’m scared of the dark
تو شمعي و من از تاريكي ترسيده ام

I couldn’t handle this, without you I’m lost
نميتونستم از پسش بر بيام.بدون تو من گم شده ام

I’m sorry baby, cause I know you want more
متاسفم عزيزم چون ميدونم بيشتر از (يه رابطه فيزيکي)ميخواي

Slow down the pace until my heart’s off the floor
ارام ارام پيش برو تا زماني كه قلب من شكسته است(از رابطه قبلي)
[Pre-Chorus]
Cause you touch my skin and the pain is fading
چون تو بدن منو نوازش ميكني و درد از بين ميره

You’re my medicine and I wanna take it
تو قرص مني و من ميخوام اين قرص رو بخورم

[Chorus]
I want something easy
من يه چيزه ساده و راحت ميخوام

Why don’t you just lay your hands on me
چرا دستت رو روي بدنم نميذاري؟

Give me what I need
Easy
چيزيو كه ميخوام خيلي راحت بهم بده

Come on and just heal my hungry heart
زود باش،و قلب شكسته منو درمان كن

Get me through this part
منو وارد اين بخش كن

All I need, all I need
تنها چيزي كه نياز دارم
I need something easy
يه چيز راحت و ساده نياز دارم
[Bridge]
Help me, help me
Help me, help me
كمكم كن

Cause I don’t know how to be alone
چون نميدونم چطوري تنها باشم

When I’m on my own I’m afraid to
close my eyes
وقتي خودم تنهام،ميترسم چشمام رو ببندم

Hold me, hold me
Hold me, hold me
منو در اغوش بگير

Cause when you’re here with me, all I have to feel
چون وقتي اينجا با مني ،تنها چيزي كه بايد احساس كنم

Is your body heat, when you’re laying next to mine
حرارته بدنته،وقتي كه كنار من خوابيدي
[Pre-Chorus]
Cause you touch my skin and the pain is fading
چون تو پوست منو نوازش ميكني و درد از بين ميره

You’re my medicine and I wanna take it
تو قرص مني و منم ميخوام بخورم اين قرص رو
[Chorus]
I want something easy
يه چيز راحت ميخوام

Why don’t you just lay your hands on me
چرا دستت رو روي بدنم نميذاري؟

Give me what I need
Easy
چيزيو كه ميخوام خيلي راحت بهم بده

Come on and just heal my hungry heart
زود باش،قلب شكسته منو درمان كن

Get me through this part
منو وارد اين بخش(از رابطه كن)
All I need, all I need
تنها چيزي كه نياز دارم

I need something easy
يه چيز راحت ميخوام

All I need, all I need
تنها چيزي كه ميخوام
Baby, baby, baby
عشقم،عشقم،عشقم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها