موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Blood Sweat & Tears از BTS با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7738 | ارسال توسط: دسامبر 24, 2017
موزیک ویدیو Blood Sweat & Tears از BTS با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bts – Blood Sweat & Tears

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My last dance
آخرین رقص من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My cold breath
نفس سرد من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

My blood, sweat, and tears
خون من، عرق، و اشک

My blood, sweat, and tears
خون من، عرق، و اشک

My body, mind, and soul
جسم، ذهن و روح من

Know well that I am yours
خوب میدونی که همش مال توِئه

This is a spell that will punish me
این افسونی است که واسه مجازات کردن خودمه

Peaches and cream
هلو و خامه

Sweeter than sweet
شیرین‌تر از شیرینی

Chocolate cheeks
گونه‌های شکلاتی

And chocolate wings
و بال‌های شکلاتی

But your wings are the devil’s
اما بالهای تو مال شیطان هستند

Before your sweetness there is bitter, bitter
شیرینی شما درمقابل تلخی، تلخ است

Kiss me, it doesn’t matter
مرا ببوس ، مهم نیست

If it hurts, make it tighter
حتی اگه دردناک باشه ، آن رو محکم‌تر کن

So that can’t even hurt anymore
پس دیگه نمی تونه دردناک باشه

Baby, it’s okay to get d*r*u**nk
عزیزم،هم نیست که م*س*ت کنیم

Now I dr*i*n*k you
حالا تو را می‌نوشم(م*س**ت تر میشم)

Deep into my throat
در گلویم عمیق

The whiskey that is you
با ویسکی که مال تو است

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My last dance
آخرین رقص من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My cold breath
نفس سرد من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

I want you a lot, a lot, a lot, a lot
من خیلی تو رو می‌خواهم ، خیلی زیاد ، خیلی ،خیلی ،

I want you a lot, a lot, a lot, a lot
من خیلی تو رو می‌خواهم ، خیلی زیاد ، خیلی ،خیلی ،

It doesn’t matter if it hurts
مهم نیست اگه دردناکه

Make it tighter so I can’t escape
من رو ببند و محکم کن تا نتونم فرار کنم

Hold me tight and shake me
من رو محکم نگه دار و من رو تکان بده

So I’ll be unconscious
تا من بی‌هوش بشم

Kiss me on the lip, lips
لب‌های مرا بوس .

This is a secret between the two of us
این یک راز بین من و تو می مونه

I am addicted to the prison that is you
من به زندان تو معتاد هستم
(به تو معتادم، به زندان در کنار تو بودن)

I cannot worship
من نمی‌توانم کسی غیر تو رو پرستش کنم
(خدمت کنم. و کنارش باشم)

I knowingly drank from the poisoned chalice
با اینکه می دونستم جام شراب سمی است آگاهانه اون رو نوشیدم

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My last dance
آخرین رقص من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

My blood, sweat, and tears
خون ، عرق، و اشکهام

My cold breath
نفس سرد من

Take it all
همه را بگیر

All
همه

I want you a lot, a lot, a lot, a lot
من خیلی تو رو می‌خواهم ، خیلی زیاد ، خیلی ،خیلی ،

I want you a lot, a lot, a lot, a lot
من خیلی تو رو می‌خواهم ، خیلی زیاد ، خیلی ،خیلی ،

I want you a lot, a lot, a lot, a lot
من خیلی تو رو می‌خواهم ، خیلی زیاد ، خیلی ،خیلی ،

Kill me softly
من رو آرام بکش

Close my eyes with your caress
با دستات به آرامی چشم های من رو ببند

I can’t reject it anyways
من نمی‌توانم آن را رد کنم

I can’t even escape anymore
من حتی دیگه نمی توانم فرار کنم

You are too sweet, too sweet
تو خیلی شیرینی،خیلی شیرین،شیرین

0/5 (0 نظر)
کامنت ها