موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Bleeding Love از Leona Lewis با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 788 | ارسال توسط: جولای 24, 2020
موزیک ویدیو Bleeding Love از Leona Lewis با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Bleeding Love از Leona Lewis با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Leona Lewis – Bleeding Love

Closed off from love, I didn’t need the pain
درای دلم رو به عشق بستم چون نمیخواستم درد بکشم

Once or twice was enough and it was all in vain
یک یا دوبار(عاشق شدن)کافیه همش بیهوده بود

Time starts to pass, before you know it you’re frozen
زمان سپری میشه قبل از این که بفهمی تو تو گذشته هستی

But something happened for the very first time with you
ولی یه چیزی برای اولین بار با تو اتفاق افتاد

My heart melted to the ground, Found something true
قلبم آب شد و رو زمین ریخت، یه چیزی واقعی پیدا کردم

And everyone’s looking round thinking I’m going crazy
همه ی آدما دور و برم رو نگاه میکنن و فکر میکنن من دارم دیوونه میشم

But I don’t care what they say, I’m in love with you
ولی واسم مهم نیست چی میگن من عاشقت شدم

They try to pull me away, but they don’t know the truth
اونا سعی میکنن منو دور کنن ولی اونا حقیقت رو نمیدونن

My heart’s crippled by the vein that I keep on closing
انقدر درها(رگ ها)ی قلبم رو(به عشق)بسته نگه داشتم که قلبم از کار افتاد

You cut me open and I
تو قلبم رو باز کردی(بهم زخم زدی)و من

keep bleeding love
دارم از عشق خونریزی میکنم

I keep, keep bleeding love
من دارم از عشق خونریزی میکنم

You cut me open
تو بهم زخم زدی

Trying hard not to hear, but they talk so loud
سعی میکنم حرفاشونو نشنوم ولی اونا خیلی بلند حرف میزنن

Their piercing sounds fill my ears, try to fill me with doubt
صدا های گوش خراش شون گوشام رو پر کرده، سعی میکنن منو به شک بندازن

Yet I know that their goal is to keep me from falling
با این که میدونم هدفشون اینه که منو از شکست حفظ کنن

But nothing’s greater than the risk That comes with your embrace
ولی هیچی بهتر از ریسک کردنی نیست که آغوش تو رو برام میاره

And in this world of loneliness, I see your face
تو این دنیای تنهایی من صورت تو رو میبینم

Yet everyone around me thinks that I’m going crazy
با این که همه ی آدمای دور و برم فکر میکنن من دارم دیوونه میشم

Maybe, maybe
شاید حق با اوناست

But I don’t care what they say, I’m in love with you
ولی واسم مهم نیست چی میگن من عاشقت شدم

They try to pull me away, but they don’t know the truth
اونا سعی میکنن منو دور کنن ولی اونا حقیقت رو نمیدونن

My heart’s crippled by the vein that I keep on closing
انقدر درها(رگ ها)ی قلبم رو(به عشق)بسته نگه داشتم که قلبم از کار افتاد

You cut me open and I
تو قلبم رو باز کردی(بهم زخم زدی)و من

Keep, keep bleeding love
دارم از عشق خونریزی میکنم

I keep, keep bleeding love
من دارم از عشق خونریزی میکنم

You cut me open
تو بهم زخم زدی

And it’s draining all of me
و داره تمام وجودمو تخلیه میکنه

Though they find it hard to believe
با این که باورش برای بقیه سخته

I’ll be wearing these scars for everyone to see
من این زخم ها رو نمایان میذارم تا همه ببینن

I don’t care what they say, I’m in love with you
واسم مهم نیست چی میگن من عاشقت شدم

They try to pull me away, but they don’t know the truth
اونا سعی میکنن منو دور کنن ولی اونا حقیقت رو نمیدونن

My heart’s crippled by the vein that I keep on closing
انقدر درها(رگ ها)ی قلبم رو(به عشق)بسته نگه داشتم که قلبم از کار افتاد

You cut me open and I
تو قلبم رو باز کردی(بهم زخم زدی)و من

Keep, keep bleeding love
دارم از عشق خونریزی میکنم

I keep, keep bleeding love
من دارم از عشق خونریزی میکنم

You cut me open and I
تو قلبم رو باز کردی(بهم زخم زدی)و من

Keep, keep bleeding love
دارم از عشق خونریزی میکنم

I keep, keep bleeding love
من دارم از عشق خونریزی میکنم

You cut me open and I
تو قلبم رو باز کردی(بهم زخم زدی)و من

Keep, keep bleeding love
دارم از عشق خونریزی میکنم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها