موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bedroom Floor از Liam Payne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5719 | ارسال توسط: نوامبر 13, 2017
موزیک ویدیو Bedroom Floor از Liam Payne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Liam Payne – Bedroom Floor

Baby
Heard you’ve been talking about me lately
عزیزم شنیدم که این اواخر در مورد من حرف می زنی

Telling all your friends how much you hate me
به تمام دوستات میگی که چقدر از من متنفری

But who you calling up when you get lonely?
ولی وقتی تنها میشی به کی زنگ می زنی

When you get lonely, Yeah
وقتی تنها میشی ،آره

You be saying real real nice real nice things
When I’m touching you
وقتی لمست می کنم چیزای واقعا خوبی می گی

You be getting real real real real real jealous
When it wasn’t you, oh
ولی وقتی این تو نبودی(که لمسش می کردم) واقعا حسودی می کردی

And every now when my iPhone iPhone rings
I be telling you
حالا هردفع که آیفونم زنگ میخوره(و تو پشت خطی) بهت میگم که:

I told you, I told you, I told you
بهت گفته بودم(که برمیگردی و دوباره بهم زنگ میزنی و از این حرفا….)

You said it was over, You said it was over
But your clothes say different on my bedroom floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خواب من چیز دیگه ای میگن

You said it was over, You said it was over
But your clothes say different on my bedroom floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خواب من چیز دیگه ای میگن

But your clothes say different on my bedroom floor
But your clothes say different on my bedroom floor, yeah
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

Baby
Why you always act like you don’t want me?
عزیزم چرا همیشه جوری رفتار می کنی که انگار منو نمیخوای

Don’t make me bring up your dirty laundry
نذار از رازهات حرفی بزنم

We always on and off until you’re on me
Until you’re on me, Yeah
رابطه ی ما همیشه قطع و وصلی داره تا اونجایی که توجه تو به من جلب میشه(میری تو نخم)

You be saying real real nice real nice things
When I’m to*ng you
وقتی لمست می کنم چیزای واقعا خوبی می گی

You be getting real real real real real jealous
When it wasn’t you, oh
ولی وقتی این تو نبودی(که لمسش می کردم) واقعا حسودی می کردی

And every now when my iPhone iPhone rings
I be telling you
حالا هردفع که آیفونم زنگ میخوره(و تو پشت خطی) بهت میگم:

I told you, I told you, I told you
بهت گفته بودم

You said it was over, You said it was over
But your clothes say different on my be*m floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

You said it was over, You said it was over
But your clothes say different on my b* floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

But your clothes say different on my b*m floor
But your clothes say different on my be*m floor
اما لباسات که کف اتاق خواب من چیز دیگه ای میگن
اما لباسات که کف اتاق خواب من چیز دیگه ای میگن

(You said it was over, you said it was over)
گفتی رابطه امون تمومه

But your clothes say different on my be*m floor
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

But your clothes say different on my be*om floor, yeah
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن آره

Oh
اوه

My bedroom floor
کف اتاق خوابم

Your clothes are saying something different now
You wanna break up just to fix it now
عزیزم لباسات الان دارن چیز دیگه ای میگن
تو فقط برای اینکه درستش کنی داری رابطه ارو تموم می کنی

Oh, baby…
اوه عزیزم

You said it was over, You said it was over
گفتی رابطه امون تموم شده

But your clothes say different on my bedroom floor
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

You said it was over, You said it was over
But your clothes say different on my bedroom floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

But your clothes say different on my bedroom floor
But your clothes say different on my bedroom floor
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

(You said it was over, you said it was over)
But your clothes say different on my bedroom floor
گفتی رابطه امون تمومه
ولی لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah
اما لباسات که کف اتاق خوابمن چیز دیگه ای میگن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️