موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Automatic از Tokio Hotel با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3493 | ارسال توسط: نوامبر 3, 2017
موزیک ویدیو Automatic از Tokio Hotel با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Tokio Hotel – Automatic

Automatic
اتوماتيك (خودكار)

You’re automatic and your heart’s like an engine
تو اتوماتيكي و قلبت مثل يه ماشينه

I die with every beat
با هرتپش من ميميرم

You’re automatic and your voice is electric
تو اتوماتيكي و صدات الكتريكيه

Why do I still believe?
چرا هنوز باور ميكنم

It’s automatic, every word in your letter
هر چيزي توي نامت بدون احساس و اتوماتيکه

A lie that makes me bleed
يه دروغي هست كه منو به خونريزي ميندازه

It’s automatic when you say things get better
اين اتوماتيكه وقتي ميگي كه چيزها بهتر ميشه

But they never
ولي اونا هيچ وقت(بهتر نمي شن)

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

Why do I keep lovin’ you?
چرا هنوز عاشقتم؟

It’s automatic counting cars on a crossroad
شمردن ماشين ها توي تقاطع اتوماتيکواره

They come and go like you
اونا هم مثل تو ميانو ميرن

It’s automatic watching faces I don’t know
‌ ديدن چهره هايي كه نميشناسم اتوماتيکواره

Erase the face of you
(اون چهره ها)چهره تو رو (از ذهنم) پاك ميكنن

It’s automatic ,Systematic ,So traumatic ,You’re automatic
اين اتوماتيكه‌,دستگاهيه ،اصولا خيلي آسيب پذيره،تو اتوماتيكي

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

Why do I keep lovin’ you?
چرا هنوز عاشقتم؟

Automatic
اتوماتيك (خودكار)

Each step you make,Each breath you take
هر قدمي كه برميداري هر نفسي كه ميكشي

Your heart, your soul ,Remote-controlled
قلبت ، روحت ،از دور كنترل ميشد

This life is so sick , You’re automatic to me
زندگي خيلي عجيب و اعصاب خوردکنه، تو اتوماتيك با من برخورد مي کني

loving you
…و دوست داشتن تو

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

There’s no real love in you
هيچ عشق واقعي ای درونت نيست

Why do I keep lovin’ you?
چرا هنوز عاشقتم؟

Automatic (there’s no real)
اتوماتيك( واقعيتي نیست)

Automatic (love in you)
(اتوماتيك (عشق درونت

Automatic (why do I)
(اتوماتيك (چرا بايد

Automatic (keep lovin’ you?)
اتوماتيك (عاشقت باشم ؟)

Automatic
اتوماتيك (خودكار)

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️