موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو animals از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6357 | ارسال توسط: فوریه 18, 2019
موزیک ویدیو animals از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Maroon5 – animals

Baby I am preying on you tonight
عزیزم من امشب دارم واست طعمه میذارم

Hunt you down eat you alive
شکارت میکنم و زنده زنده میخورمت

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Maybe you think that you can hide
شاید فکر کنی که میتونی قایم شی

I can smell your scent for miles
من میتونم بوت رو از مایل‌ها اونورتر بفهمم

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Baby I am
عزیزم من مثل حیوونام

So what you trying to do to me
پس بلایی که تو سعی میکنی سر من بیاری

It is like we can′t stop‚
We are enemies
مثل اینه که نمیتونیم بس کنیم، ما با هم دشمنیم

But we get along when
I am inside you‚ eh
ولی وقتی که درون تو ام، با هم کنار میایم

You are like a drug that′s killing me
تو مثل یه مواد مخدری که داری منو میکشی

I cut you out entirely
من کاملا تو رو کنار میذارم

But I get so high when I am inside you
اما وقتی که درون تو ام، خیلی نئشه میشم

Yeah you can start over
you can run free
آره میتونی از اول شروع کنی
میتونی آزادانه بدویی

You can find other fish in the sea
میتونی یه ماهی دیگه توی دریا پیدا کنی (یه یار دیگه برای خودت پیدا کنی)

You can pretend It is meant to be
میتونی تظاهر کنی که قسمت همین بوده

But you can′t stay away from me
اما نمیتونی ازم دور بمونی

I can still hear you making that sound
هنوزم میتونم صداتو بشنوم که اون صدا رو تولید میکنی

Taking me down rolling on the ground
منو میبری پایین و روی زمین غلت میزنیم

You can pretend that it was me
میتونی تظاهر کنی که اون من بودم

But no‚ oh
اما نه

Baby I am preying on you tonight
عزیزم من امشب دارم واست طعمه میذارم

Hunt you down eat you alive
شکارت میکنم و زنده زنده میخورمت

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals
درست مثل حیوونا

Maybe you think that you can hide
شاید فکر کنی که میتونی قایم شی

I can smell your scent for miles
من میتونم بوت رو از مایل‌ها اونورتر بفهمم

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Baby I am
عزیزم من هستم

So if I run It is not enough
پس اگر بدوم این کافی نیست

You are still in my head forever stuck
تو هنوزم توی فکر منی و برای همیشه اونجا گیر کردی

So you can do what you wanna do‚ eh
پس میتونی کاری کنی که میخوای بکنی

I love your lies I will eat them up
من عاشق دروغ‌هاتم، درسته قورتشون میدم

But don′t deny the animal
اما جونور رو انکار نکن

That comes alive when I am inside you
که وقتی درون تو ام زنده میشه

Yeah you can start over
you can run free
آره میتونی از اول شروع کنی
میتونی آزادانه فرار کنی

You can find other fish in the sea
میتونی یه ماهی دیگه توی دریا پیدا کنی

You can pretend It is meant to be
میتونی تظاهر کنی که قسمت همین بوده

But you can′t stay away from me
ولی نمیتونی ازم دور بمونی

I can still hear you making that sound
هنوزم میتونم صداتو بشنوم که اون صدا رو تولید میکنی

Taking me down rolling on the ground
منو میبری پایین و روی زمین غلت میزنیم

You can pretend that it was me
میتونی تظاهر کنی که اون من بودم

But no‚ oh
اما نه

Baby I am preying on you tonight
عزیزم من امشب دارم واست طعمه میذارم

Hunt you down eat you alive
شکارت میکنم و زنده زنده میخورمت

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Maybe you think that you can hide
شاید فکر کنی که میتونی قایم شی

I can smell your scent for miles
من میتونم بوت رو از مایل‌ها اونورتر بفهمم

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Baby I am
عزیزم من مثل حیوونام

Don′t tell no lie‚ lie lie lie
دروغ نگو

You can′t deny‚ ny ny ny
نمیتونی انکار کنی

The beast inside‚ side side side
هیولای درون رو

Yeah yeah yeah
آره

No girl don′t lie‚ lie lie lie
نه دختر دروغ نگو

You can′t deny‚ ny ny ny
نمیتونی انکار کنی

The beast inside‚ side side side
هیولای درون رو

Yeah yeah yeah
آره

Yo

Whoa

Whoa

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

oow!

Baby I am preying on you tonight
عزیزم من امشب دارم واست طعمه میذارم

Hunt you down eat you alive
شکارت میکنم و زنده زنده میخورمت

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Maybe you think that you can hide
شاید فکر کنی که میتونی قایم شی

I can smell your scent for miles
من میتونم بوت رو از مایل‌ها اونورتر بفهمم

Just like animals
درست مثل حیوونا

Animals
حیوونا

Like animals mals
درست مثل حیوونا

Baby I am
عزیزم من هستم

Don′t tell no lie‚ lie lie lie
دروغ نگو

You can′t deny‚ ny ny ny
نمیتونی انکار کنی

The beast inside‚ side side side
هیولای درون رو

Yeah yeah yeah
آره آره آره

No girl don′t lie‚ lie lie lie
نه دختر دروغ نگو

You can′t deny‚ ny ny ny
نمیتونی انکار کنی

The beast inside‚ side side side
هیولای درون رو

Yeah yeah yeah
آره آره آره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Fattima

    عالی عالی دمتون گرم❤✌👌

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️