موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Ain’t My Fault از Zara Larsson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 13743 | ارسال توسط: نوامبر 2, 2016
موزیک ویدیو Ain’t My Fault از Zara Larsson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Zara Larsson – Ain’t My Fault

Oh my,
اي واي

Oh my, oh my,
اي واي,اي واي

Oh my, oh my, oh my,
اي واي,اي واي,اي واي

Oh my, oh my, oh my, oh my
اي واي,اي واي,اي واي,اي واي

It ain’t my fault
تقصير من نيست

You keep turning me on
که مدام منو تحريک ميکني

It ain’t my fault
تقصير من نيست که

You got, got me so gone
منو, به تو احساس شديدي دارم

It ain’t my fault
تقصير من نيست

I’m not leavin’ alone
که تنهايي نميرم

It ain’t my fault
تقصير من نيست

You keep turning me on
که مدام منو تحريک ميکني

I can’t talk right now
الان نميتونم صحبت کنم

I’m looking and I like what I’m seeing
دارم نگاه ميکنم و چيزي که ميبينمو دوست دارم

Got me feeling kinda shocked, girl, now
يه جورايي شوکه شدم,دختر,حالا

Could’ve stopped right now, even if I wanted
بايد همينجا تمامش ميکردم حتي اگه خودم ميخواستم

Gotta get it, get it, get it, while it’s hot right now
تا داغه بايد بگيرمش

Oh my god, what is this
خدااايااا اين ديگه چيه؟

Want you all in my business
همه ات رو ميخوام

Baby, I insist
عزيزم پافشاري ميکنم

Please don’t blame me for what ever happens next
لطفا منو براي هرچيزي که بعدا اتفاق ميفته سرزنش نکن

No I-
نه من

No I-I-
نه من

No I-I-I-
مه من

No I-I-I-I
نه من

Can’t be responsible
من نميتونم مسوول باشم

If I-I-I-
اگه من

If I-I-I-I
اگه من

Get you in trouble now
الان تو دردسر بندازمت

See you’re-‘re-‘re-‘re, too irresistible
ببين تو,خيلي بي مقاومتي

Yeah, that’s for sure
اره خب,کاملا همينه

So if I put your hands where my eyes can’t see
پس اگه دستات رو جايي بزارم که نميتونم ببينم

پس تو کسي هستي که منو جذب کردي
That you’re the one who’s got a hold on me

No I-I-I-I
نه من

Can’t be responsible
نميتونم مسوول باشم

Responsible
مسوول

It ain’t my fault
تقصير من نيست

No, no, no, no, no, no, no
نه

It ain’t my fault
تقصير من نيست

No, no, no, no, no,
نه

No, no, no, no, no, no,
نه

It ain’t my fault
تقصير من نيست

It ain’t my fault you came here looking like that
تقصير من نيست که اين شکلي اومدي اينجا

You just made me trip, fall, and land on your lap
منو وادار کردي که بيوفتم و روي پات بيوفتم

Certain bad boy smooth, body hotter than a sauna
بدنت داغتر از سونااااااست

I don’t mean to be rude, but I look so damn good on ya
نميخوام گستاخ باشم ولي خيلي روي تو خوب بنظر ميام

Ain’t got time right now
الان وقت ندارم

Missed me with that “what’s your name, your sign” right now
واسم همين الان اسم و نشونت رو بذار

It’s light outside
بيرون هوا روشنه

I just called an Uber and it’s right outside
به. تاکسي زنگ زدم و درست بيرونه

Oh my god, what is this
خدايا اين ديگه چيه؟

Want you all in my business
همه ات رو ميخوام

Baby I insist
عزيزم اصرار ميکنم

Please don’t blame me for what ever happens next
لطفا منو براي هرچي که بعدا اتفاق ميوفته مقصر ندون

No I-
نه

Can’t be responsible
نميتونم مسوول باشم

If I-I-I-I
اگه

Get you in trouble now
الان تو رو تو دردسر بندازم

See you’re-‘re-‘re-‘re, too irresistible
ببين تو خيلي بي مسووليتي

Yeah, that’s for sure
اره خوب قطعا همينه

So if I put your hands where my eyes can’t see
پس اگه دستات رو جايي بزارم که نميتونم ببينم

That you’re the one who’s got a hold on me
پس تو کسي هستي که توجه منو جلب کردي

No I-I-I-I
نه من

Can’t be responsible
نمييتونم مسوول باشم

Responsible
مسوول

It ain’t my fault
تقصير من نيست

No, no, no, no, no, no, no
نه

It ain’t my fault
تقصير من نيست

No, no, no, no, no, no, no
نه

It ain’t my fault
تقصير من نسيت

Baby,
عزيزم

Baby, one 1 ,
عزيزم ,يک

Baby, one 1, two 2,
عزيزم,يک,دو

Baby, one 1, two 2, three 3
عزيزم,يک,دو,سه

Your

Your body’s

Your body’s calling
بدنت داره…

Your body’s calling me
بدنت داره منو صدا ميزنه

And I know wherever you’re at
و ميدونم هرجايي که تو باشي

Is exactly where I wanna be
دقيقا هونجاييه که من ميخوام باشم

But don’t blame me
ولي منو مقصر ندون

It ain’t my fault
تقصير من نيست

It ain’t my fault
تقصير من نيست

It ain’t my fault
تقصير من نيست

Oh my,
اي واي

Oh my, oh my,
اي واي

Oh my, oh my, oh my,

Oh my, oh my, oh my, oh my
اي واي

So if I put your hands where my eyes can’t see
پس اگه دستات رو جايي بزارم که نميتونم ببينم

That you’re the one who’s got a hold on me

پس تو کسی هستی که توجه ام رو جلب کرده

No I-
من نه

No I-I-
من نه

No I-I-I-
من نه

No I-I-I-I
من نه

Can’t be responsible, responsible
نميتونم مسوول باشم

It ain’t my fault
تقصير من نسيت

No,
نه

No, no,
نه

No…
نه

No
نه

It ain’t my fault
تقصير من نيست

No
نه

No….
نه

No
نه

It ain’t my fault
تقصير من نيست

It ain’t my fault
تقصير من نيست

You got me so caught
منو بدجور گير انداختي

It ain’t my fault
تقصير من نيست

You got me so caught…
منو بدجور گير انداختي

It ain’t my fault
تقصيرم نيست

!Oh, well that’s too bad it ain’t my fault
It ain’t my fault
هووم,خب….,چقد بد که تقصير من نيست!!!!
تقصير من نيست

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️