موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو 1-800-273-8255 از Logic Ft. Alessia Cara , Khalid با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5250 | ارسال توسط: نوامبر 24, 2017
موزیک ویدیو 1-800-273-8255 از Logic Ft. Alessia Cara , Khalid با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Logic – 1-800-273-8255 ft. Alessia Cara, Khalid

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M OUT
OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE TODAY ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE ♪
من فقط مي خوام بميرم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE ♪
من فقط مي خوام بميرم

♪ AND LET ME TELL YOU WHY ♪
و بذار بهت بگم چرا

♪ ALL THIS OTHER SHIT
I’M TALKING BOUT ♪
اين حس مزخرفي که دارم در موردش حرف مي زنم

♪ THEY THINK THEY KNOW IT ♪
اونا فک مي کنن که مي دونن اي حس چجوريه

♪ I’VE BEEN PRAYING
FOR SOMEBODY ♪
همش دعا مي کردم که يه نفر نجاتم بده

♪ TO SAVE ME NO
ONE’S HEROIC ♪
ولي هيچکس مثه يه قهرمان نبود(که اينکارو بکنه)

♪ AND MY LIFE DON’T
EVEN MATTER ♪
و زندگي من هيچ ارزشي نداره

♪ I KNOW IT I KNOW IT
I KNOW I’M HURTING ♪
اينو مي دونم
مي دونم که به شدت

♪ DEEP DOWN BUT
CAN’T SHOW IT ♪
و عميق دارم آسيب مي بينم ولي نمي تونم اينو بروز بدم

♪ I NEVER HAD A PLACE
TO CALL MY OWN ♪
هيچوقت جايي رو نداشتم که بگم مال منه
(منظورش از جا ،جايگاه اجتماعي مناسبشه)

♪ I NEVER HAD A HOME ♪
هيچوقت خونه نداشتم
(خونه اينجا به منظور نماد امنيت به کار برده شده)

♪ AIN’T NOBODY
CALLING MY PHONE ♪
هيچکس به گوشي ام زنگ نمي زنه(که بپرسه:)

♪ WHERE U BEEN WHERE U
AT WHAT’S ON YOUR MIND ♪
کجايي؟ چي تو ذهنت ميگذره؟

♪ THEY SAY EVERY
LIFE PRECIOUS ♪
اونا ميگن هر زندگي اي ارزشمنده

♪ BUT NOBODY
CARE ABOUT MINE♪
ولي هيچکس به زندگي من اهميت نميده

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ YOU DON’T
GOTTA DIE TODAY ♪
تو نبايدامروز بميري

♪ YOU DON’T GOTTA DIE ♪
تو نبايد بميري

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ YOU DON’T GOTTA DIE ♪
تو نبايد بميري

♪ NOW LEMME TELL YOU WHY ♪
و بذار بهت بگم چرا

♪ IT’S THE VERY
FIRST BREATH ♪
اين (نجات يافتن از حس مرگ و اميد به زندگي) مثل اولين نفسه

♪ WHEN YOUR HEAD’S BEEN
DROWNING UNDERWATER ♪
وقتي سرت زير آبه و داري غرق مي شي

♪ AND IT’S THE
LIGHTNESS IN THE AIR ♪
اين(اميد) مثل سبکيه هوايي (که تنفس مي کني)

♪ WHEN YOU’RE THERE ♪
وقتي

♪ CHEST TO CHEST
WITH A LOVER ♪
سينه به سينه ي معشوقتي

♪ IT’S HOLDING ON,
THOUGH THE ROAD’S LONG ♪
اين(اميد) مقاومت و ادامه دادن با وجود طولاني بودن راه هاست

♪ AND SEEING LIGHT IN
THE DARKEST THINGS ♪
و اين(اميد) مثل ديدن نور توي تاريک ترين چيز هاست

♪ AND WHEN YOU STARE
AT YOUR REFLECTION ♪
و وقتي که به به بازتابت خيره مي شي
(معمولا براي تصوير توي آينه “رفلکشن “به کار نمي ره ولي اينجا استفاده میشه)

♪ FINALLY KNOWING WHO IT IS ♪
مي فهمي که اين کيه(توي آينه)

♪ I KNOW THAT YOU’LL
THANK GOD YOU DID ♪
من مي دونم که تو بخاطر نا اميد نشدنت خدا رو شکر خواهي کرد

♪ I KNOW WHERE YOU BEEN, ♪
مي دوني کجا بودي ،کجا هستي

♪ WHERE YOU ARE,
WHERE YOU GOING ♪
و به سمت کجا مي ري(کاملا جايگاهت رو درک مي کنم)

♪ I KNOW YOU’RE THE
REASON I BELIEVE IN LIFE♪
مي دونم که تو دليل اميدوار بودن من به زندگي هستي

♪ WHAT’S THE DAY
WITHOUT A LITTLE NIGHT♪
روز بدون اندکي شب چه معني داره(خوشي بدون بدي بي معنيه)

♪ I’M JUST TRYNA SHED
A LITTLE LIGHT ♪
من فقط دارم سعي مي کنم که يکم نور بتابونم(بهت اميد بدم،ماجرا رو برات روشن کنم)

♪ IT CAN BE HARD ♪
اين (مسيرت)مي تونه سخت باشه

♪ IT CAN BE SO HARD ♪
مي تونه به شدت سخت باشه

♪ BUT YOU GOTTA
LIVE RIGHT NOW, ♪
ولي تو الان بايد زندگي کني

♪ YOU GOT EVERYTHING
TO GIVE RIGHT NOW ♪
تو الان خيلي چيز ها براي دادن داري
(مخالف جمله هيچي براي ازدست دادن نداري)

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA DIE TODAY ♪
من نمي خوام امروز بميرم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام امروز بميرم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام بميرم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام بميرم

♪ PAIN DON’T HURT
THE SAME, I KNOW ♪
درد مثل قبل آسيب نمي زنه ، مي دونم

♪ THE LANE I TRAVEL
FEELS ALONE ♪
مسيري که توش قدم گذاشتم حس تنهايي بهم مي ده

♪ BUT I’M MOVING ‘TIL
MY LEGS GIVE OUT ♪
ولي من تا وقتي که پاهام از کار بيافتن حرکت مي کنم

♪ AND I SEE MY TEARS
MELT IN THE SNOW ♪
و من دارم مي بينم که اشکام برفا رو ذوب مي کنن
(فرو مي رن توي برفا)

♪ BUT I DON’T WANNA CRY ♪
اما من نمي خوام گريه کنم

♪ I DON’T WANNA CRY ANYMORE ♪
ديگه نمي خوام گريه کنم

♪ I WANNA FEEL ALIVE ♪
مي خوام حس زنده بودن داشته باشم

♪ I DON’T EVEN
WANNA DIE ANYMORE ♪
ديگه حتي نمي خوام بميرم

♪ OH I DON’T WANNA ♪
اوه نمي خوام

♪ I DON’T WANNA ♪
نمي خوام

♪ I DON’T EVEN
WANNA DIE ANYMORE ♪
ديگه حتي نمي خوام بميرم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
 • alireza

  سلام خسته نباشین ممنون از سایت خوبتون من قبلا تو یوتیوب بودم ولی الان کلا تو سایت شما هستم ولی متاسفانه نصفه اهنگایی رو که میخوام ندارین شما مثلا اهنگای logic فقط یه دونه رو سایت دارین اگه میشه بیشتر بزارین ممنون میشم

  • Saeed Avril

   سلام – سلامت باشید – ممنون
   به دلیل اینکه آهنگ های جدید هم ساپورت میکنیم … برای کامل کردن آرشیو احتیاج به زمان بیشتری داریم