موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو گروه Blackfield بنام Cloudy Now با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4080 | ارسال توسط: ژانویه 15, 2017
موزیک ویدیو گروه Blackfield بنام Cloudy Now با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Blackfield – Cloudy Now

In a violent place we can call our country
تو یه جای پر خشونت که اسمشو کشورمون میتونیم بذاریم،

Is a mixed up man and I guess that’s me
یه مرد گیج و پریشان هست که گمونم خودمم

The sun’s in the sky but the storm never seems to end
خورشید تو آسمونه اما طوفان به نظر هرگز نمی خواد تموم بشه(انتظار تغییر وضعیت و رسیدن به آرامش)

It’s a place of sorrow but we call it a home
سرایی پر غصه که میتونیم اونو خونه خودمون بنامیم

And the darkest thoughts, yeah I guess they’re my own
و تاریک ترین افکار، آره فکر میکنم افکار من باشن

There’s wealth in the bank but there’s nothing to show inside
بانک پر از پوله اما از درون هیچی برا نشون دادن نداره(پول همه چیز نیست و انسان پولدار از درون احساس پوچی میکنه)

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

It’s getting cloudy now
هوا داره ابری می شه

In a special place that I call my life
تو یه فضای (مکان) خاص که من اسمش و میذارم زندگیم

The father was cruel and he lost his wife
پدر بی رحم بود و زنش رو از دست داد

But I don’t see either cause I live across the street
اما من هیچ کدوم رو نمی بینم چون اون طرف خیابون زندگی می کنم(منظور:جدا از اونا زندگی میکنم)

It’s a beautiful thing when it starts to rain
چیز خیلی قشنگیه وقتی که بارون شروع به باریدن میکنه

A man who drinks just to drown the pain
مردی که می نوشه فقط واسه اینکه دردو فراموش کنه

And I can’t stop from dreaming there’s something else
و من نمی تونم به این فکر نکنم که چیز دیگه ای هم جز اینا باید باشه

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

It’s getting cloudy now
داره ابری می شه

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

It’s getting cloudy now
داره ابری می شه

We are a fucked up generation
ما یک نسله سوخته ایم

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

We are a fucked up generation
ما یک نسله سوخته ایم

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

We gotta get out of here
ما باید از اینجا بریم

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

A fucked up generation
یک نسل سوخته

It’s cloudy now
هوا ابریه(استعاره از شرایط بد و گریه و ناراحتی مردم از وضعیتشون)

 

کامنت ها