موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Without Me از Halsey در Victorias Secret Fashion Show با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5450 | ارسال توسط: اکتبر 29, 2019
اجرای زنده Without Me از Halsey در Victorias Secret Fashion Show با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Halsey – Without Me (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)


⚠️توضیح درباره آهنگ : این آهنگ بعد از جدا شدن هالزی و جی-ایزی خونده شده و هالزی داره توش به وضعیت رابطه اشون و اینکه حس می کنه جی-ایزی واسه رسیدن به شهرت و ثروت ازش استفاده کرده،اشاره می کنه.


⚠️👈 تماشا و دانلود موزیک ویدیو رسمی


⚠️👈 نسخه #ورتیکال رسمی با زیرنویس چسبیده در کانال تلگرام سابریکا


⚠️👈 دانلود موزیک ویدیو آهنگ him & i از هالزی و جی-ایزی قبل از جدا شدن


FOUND YOU WHEN YOUR
HEART WAS BROKE
وقتی که قلبت شکسته بود و (یه گوشه افتاده بودی)پیدات کردم

I FILLED YOUR CUP
UNTIL IT OVERFLOWED
انقد از محبت پرت کردم که سر ریز کردی

TOOK IT SO FAR TO KEEP YOU
CLOSE (KEEP YOU CLOSE)
برای اینکه تو رو نزدیک خودم نگه دارم چه کارا که نکردم

I WAS AFRAID TO LEAVE
YOU ON YOUR OWN
چون می ترسیدم که تو رو به حال خودت رها کنم

I SAID I’D CATCH
YOU IF YOU FALL
گفتم که اگه بخوای بیافتی نگهت میدارم

AND IF THEY LAUGH, THEN
FUCK ‘EM ALL (ALL)
و اگه مردم بهمون میخندن کو*ن لقشون

AND THEN I GOT YOU
OFF YOUR KNEES
اونوقت وقتی که روی زانوهات افتاده بودی بلندت کردم

PUT YOU RIGHT
BACK ON YOUR FEET
و تو رو سرپا نگه داشتم

JUST SO YOU CAN TAKE
ADVANTAGE OF ME
تا تو فقط ازم سو استفاده کنی

TELL ME HOW’S IT FEEL
SITTIN’ UP THERE
بم بگو چه حسی داره که اون بالا بالا ها نشستی؟

FEELING SO HIGH BUT TOO
FAR AWAY TO HOLD ME
به شدت تو ارتفاعی ولی از آغوش من خیلی دوری

YOU KNOW I’M THE ONE
WHO PUT YOU UP THERE
می دونی که من کسی ام که تو رو به اونجاها رسوندم؟

NAME IN THE SKY
اسمت توی آسموناست

DOES IT EVER GET LONELY?
هیچوقت حس تنهایی بهت دست میده؟

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

BABY, I’M THE ONE WHO
PUT YOU UP THERE
عزیزم من کسی ام که تو رو بردم به اون بالا بالا ها

I DON’T KNOW WHY (YEAH,
I DON’T KNOW WHY)
نمی دونم چرا

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

LIVE WITHOUT ME
بدون من زندگی کنی

BABY, I’M THE ONE WHO
PUT YOU UP THERE
عزیزم من کسی ام که تو رو بردم به اون بالا بالا ها

I DON’T KNOW WHY (I DON’T
KNOW WHY, YEAH YEAH)
نمی دونم چرا

GAVE LOVE ‘BOUT A HUNDRED
TRIES (HUNDRED TRIES)
هزار بار به عشق فرصت دوباره دادم

JUST RUNNING FROM THE
DEMONS IN YOUR MIND
داشتی از اهریمن ها(افکار منفی)تو ذهنت فرار میکردی

THEN I TOOK YOURS AND MADE
‘EM MINE (MADE ‘EM MINE)
بعدش اون درگیری های ذهنی رو ازت گرفتم و مال خودم کردم

I DIDN’T NOTICE ‘CAUSE
MY LOVE WAS BLIND
اصلنم حالیم نبود چون عشق من کور بود

SAID I’D CATCH YOU
IF YOU FALL (FALL)
گفتم که اگه بخوای بیافتی نگهت میدارم

AND IF THEY LAUGH, THEN
FUCK ‘EM ALL (ALL)
و اگه مردم بهمون میخندن کو*ن لقشون

AND THEN I GOT YOU
OFF YOUR KNEES
اونوقت وقتی که روی زانوهات افتاده بودی بلندت کردم

PUT YOU RIGHT
BACK ON YOUR FEET
و تو رو سرپا نگه داشتم

JUST SO YOU CAN TAKE
ADVANTAGE OF ME
تا تو فقط ازم سو استفاده کنی

TELL ME HOW’S IT FEEL
SITTIN’ UP THERE
بم بگو چه حسی داره که اون بالا بالا ها نشستی؟

FEELING SO HIGH BUT TOO
FAR AWAY TO HOLD ME
تو ارتفاعی ولی از آغوش من خیلی دوری

YOU KNOW I’M THE ONE
WHO PUT YOU UP THERE
می دونی که من کسی ام که تو رو به اونجاها رسوندم؟

NAME IN THE SKY
اسمت توی آسموناست

DOES IT EVER GET LONELY?
هیچوقت حس تنهایی بهت دست میده؟

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

BABY, I’M THE ONE WHO
PUT YOU UP THERE
عزیزم من کسی ام که تو رو بردم به اون بالا بالا ها

I DON’T KNOW WHY (YEAH,
I DON’T KNOW WHY)
نمی دونم چرا

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

LIVE WITHOUT ME
بدون من زندگی کنی

BABY, I’M THE ONE
WHO PUT YOU UP THERE
عزیزم من کسی ام که تو رو بردم به اون بالا بالا ها

I DON’T KNOW WHY, YEAH
نمی دونم چرا

TELL ME HOW’S IT FEEL
بم بگو چه حسی داره

YOU DON’T HAVE TO SAY
JUST WHAT YOU DID
اصلا لزومی نداره که بگی چه غلطایی کردی

I ALREADY KNOW (I KNOW)
من همین الانم همشونو میدونم

I HAD TO GO AND
FIND OUT FROM THEM
مجبور شدم که برم و از مردم درموردشون بشنوم

SO TELL ME HOW’S IT
FEEL (OH-WOAH)
پس بهم بگو که چه حسی داره

TELL ME HOW’S IT FEEL
SITTIN’ UP THERE
بم بگو چه حسی داره که اون بالا بالا ها نشستی؟

FEELING SO HIGH BUT TOO
FAR AWAY TO HOLD ME
تو ارتفاعی ولی از آغوش من خیلی دوری

YOU KNOW I’M THE ONE
WHO PUT YOU UP THERE
می دونی که من کسی ام که تو رو به اونجاها رسوندم؟

NAME IN THE SKY
اسمت توی آسموناست

DOES IT EVER GET LONELY?
هیچوقت حس تنهایی بهت دست میده؟

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

THINKING YOU COULD
LIVE WITHOUT ME
فک می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

BABY, I’M THE ONE WHO
PUT YOU UP THERE
عزیزم من کسی ام که تو رو بردم اون بالا بالا ها

I DON’T KNOW WHY
نمی دونم چرا

0/5 (0 نظر)
کامنت ها