موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Bebe Rexha بنام I Got You در Swedish Idol 2016 با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 6781 | ارسال توسط: فوریه 27, 2017
اجرای زنده Bebe Rexha بنام I Got You در Swedish Idol 2016 با زیرنویس

Bebe Rexha – I Got You LIVE @ Swedish Idol 2016

I can see you hurtin’
ميتونم ببينم داري ضربه ميخوري

I’ve been through the same thing
منم ضربه خوردن رو تجربه كردم

Baby don’t you worry, I got you
عزيزم،نگران نباش،هواتو دارم

I just wanna know you
فقط ميخوام بشناسمت

Tell me all your secrets
تمام راز هات رو بهم بگو

Lookin’ like you need it
بنظر ميرسه كه نياز داري(حرف بزني)

Cause I got you, you, oh, you
چون من هواتو دارم

I got you, I got you
من هواتو دارم

Cause I got you, you, oh, you
چون من هواتو دارم

I got you, I got you
من هواتو دارم

We can get high, oh nah, nah, nah
We can get low, oh nah, nah, nah
ما ميتونيم بريم بر فراز و نشيب

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم بذار وارد (زندگيت شم)

Tell you no lies, oh, nah, nah, nah
بهت هيچ دروغي نميگم

We can get lost oh, nah, nah, nah
ميتونيم از اينجا بريم

Take it all off, oh, nah, nah, nah
از همه چيز خلاص شيم

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم،بذار وارد زندگيت شم

Give it to me all, oh, nah, nah, nah
همه اش رو به من بده

Tell me what you’re thinkin’
بهم بگو به چي داري فكر ميكني

Always over thinkin’
هميشه بيش از حد فكر ميكني

I just wanna love you, I got you
فقط ميخوام دوست داشته باشم،هواتو دارم

Don’t have to be so guarded
نبايد زياد ملاحظه كار باشيم

Let’s finish what we started
بذار چيزيو كه شروع كرديم تمام كنيم

It’s all I ever wanted
اين تنها چيزيه كه تاحالا خواستم

Cause I got you, you, oh, you
چون من هواتو دارم

I got you, I got you
من هواتو دارم

We can get high, oh nah, nah, nah
We can get low, oh nah, nah, nah
ما ميتونيم بريم بر فراز و نشيب

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم،بذار وارد زندگيت شم

Tell you no lies, oh, nah, nah, nah
بهت هيچ دروغي نميگم

We can get lost oh, nah, nah, nah
ميتونيم از اينجا بريم

Take it all off, oh, nah, nah, nah
از همه چيز خلاص شيم

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم،بذار وارد زندگيت شم

Give it to me all, oh, nah, nah, nah
همه اش رو به من بده

Cause I got you, you, oh, you
چون من هواتو دارم

I got you, I got you
من هواتو دارم

I’d do the time for you
واست وقت ميذارم

Tell a lie for you
بخاطر تو دروغ ميگم

Yeah, baby, that’s what I’d do
اره عزيزم،اين كاريه كه انجام ميدم

I’d take a shot for you
ازت عكس ميگيرم

Take a shot for you
ازت عكس ميگيرم

Yeah, baby, that’s what I’d do
اره عزيزم،اين كاريه كه انجام ميدم

Cause I got you, It’s true
چون هواتو دارم،و اين يه حقيقته

I’d die for you
واست ميميرم

I got you
هواتو دارم

We can get high, oh nah, nah, nah
We can get low, oh nah, nah, nah
ما ميتونيم بريم بر فراز و نشيب

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم،بذار وارد زندگيت شم

Tell you no lies, oh, nah, nah, nah
بهت هيچ دروغي نميگم

We can get lost oh, nah, nah, nah
ميتونيم از اينجا بريم

Take it all off, oh, nah, nah, nah
از همه چيز خلاص شيم

Let me be your friend, baby let me in
بذار دوستت باشم،عزيزم،بذار وارد زندگيت شم

Give it to me all, oh, nah, nah, nah
همه اش رو به من بده

Cause I got you, you, oh, you
چون من هواتو دارم

I got you, I got you
هواتو دارم

I got you, you, oh, you
هواتو دارم

I got you, I got you
هواتو دارم

I got…
هواتو دارم

کامنت ها
  • mohammadam

    سلام چرا موزیک ویدیو رسمی رو نمیذارین

    • Saeed Avril

      وقت کنم رسمیش هم میزارم