موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Back To You از Bryan Adams با ترجمه فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1971 | ارسال توسط: اکتبر 15, 2018
اجرای زنده Back To You از Bryan Adams با ترجمه فارسی و انگلیسی

Bryan Adams – Back To You


(کیفیت 720 اجرای زنده 2007)

( کیفیت 480 اجرای زنده 1996 )


I’ve been down – I’ve been beat
افسرده بودم، داغون بودم

I’ve been so tired – That I could not speak
خیلی خسته بودم، اونقدری که نمیتونستم حرف بزنم

I’ve been so lost – That I could not see
اونقدر گم شده بودم که نمیتونستم چیزی ببینم

I wanted things that were outta reach
چیزایی رو میخواستم که در دسترس نبودن

Then I found you and you helped me through
بعد تو رو پیدا کردم و تو کمکم کردی

And you showed me what to do
و بهم نشون دادی که چیکار کنم

And that’s why I’m comin’ back to you
و به همین خاطره که دارم به تو برمیگردم

Like a star that guides a ship across the ocean
مثل یک ستاره که یه کشتی رو در طول اقیانوس راهنمایی میکنه

That’s how your love can take me home – Back to you
عشق تو همینجوری میتونه منو به خونه بکشونه، پیش تو

And if I wish upon that star, that someday I’ll be where you are
و اگر من با دیدن اون ستاره آرزو کنم، که یه روزی منم اونجایی باشم که تو هستی

Yeah I know that day is coming soon – Yeah I’m comin’ back to you
آره میدونم که اون روز به زودی میاد، آره من دارم به تو برمیگردم

You’ve been alone – But you did not show it
تو تنها بودی، اما بروز ندادیش

You’ve been in pain – But I did not know it
تو داشتی عذاب میکشیدی، اما بروز ندادیش

You let me do – What I needed to
تو گذاشتی من کاری که باید میکردم رو بکنم

You were there – When I needed you
وقتی که بهت نیاز داشتم، بودی

Might’ve let you down – Might’ve messed you around
احتمالا ناامیدت کردم، احتمالا اذیتت کردم

But you never changed your point of view
اما تو هیچوقت دیدگاهت نسبت بهم عوض نشد

And that’s why I’m coming back to you
و به همین خاطره که دارم به تو برمیگردم

Yeah – Like a star that guides a ship across the ocean
آره، مثل یک ستاره که یه کشتی رو در طول اقیانوس راهنمایی میکنه

That’s how your love can take me home – Back to you
عشق تو همینجوری میتونه منو به خونه بکشونه، پیش تو

And if I wish upon that star, that someday I’ll be where you are
اگر من با دیدن اون ستاره آرزو کنم، که یه روزی منم اونجایی باشم که تو هستی

Yeah I know that day is coming soon – Yeah I’m comin’ back to you
آره میدونم که اون روز به زودی میاد، آره من دارم به تو برمیگردم

Might’ve let you down – Might’ve messed you around
احتمالا ناامیدت کردم، احتمالا اذیتت کردم

But you never changed your point of view
اما تو هیچوقت دیدگاهت نسبت بهم عوض نش

And that’s why I’m coming back to you, yeah
و به همین خاطره که دارم به تو برمیگردم، آره

Like a star that guides a ship across the ocean
مثل یک ستاره که یه کشتی رو در طول اقیانوس راهنمایی میکنه

That’s how your love can take me home – Back to you
عشق تو همینجوری میتونه منو به خونه بکشونه، پیش تو

And if I wish upon that star, that someday I’ll be where you are
اگر من با دیدن اون ستاره آرزو کنم، که یه روزی منم اونجایی باشم که تو هستی

I know that day is coming soon – Oh I’m comin’ back to you
میدونم که اون روز به زودی میاد، اوه من دارم به تو برمیگردم

I’m coming back to you
دارم به تو برمیگردم

I’m coming back to you
دارم به تو برمیگردم

I’m coming back to you
دارم به تو برمیگردم

That day is coming soon
اون روز به زودی میاد

I’m coming back to you
دارم به تو برمیگردم

Back to you!
به تو برمیگردم

کامنت ها