موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

اجرا زنده ی Celine Dion به نام I Surrender با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7378 | ارسال توسط: نوامبر 14, 2016
اجرا زنده ی Celine Dion به نام I Surrender با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 Celine Dion – I Surrender

There’s so much life I’ve left to live
هنوز خيلي مونده تا زندگي کنم

And this fire is burning still
و اين آتش همچنان ميسوزد

When I watch you look at me
وقتي ميبينمت که منو نگاه ميکني

I think I could find the will
فکر کنم ميتونم انگيزه رو پيدا کنم

To stand for every dream
که براي هر رويا،بايستم

And forsake this solid ground
و براي انکار و رها کردن اين زمين جامد

And give up this fear within
و اين ترس درون رو بيخيال شدن

Of what would happen if they ever knew
از اينکه چي ميشد اگه ميدونستند که…

I’m in love with you
من عاشق توم

‘Cause I’d surrender everything
چون من همه چيز رو تسليم ميکردم

To feel the chance to live again
تا شانس زندگي دوباره رو احساس کنم

I reach to you
به تو ميرسم

I know you can feel it too
ميدونم تو هم ميتوني حسش کني

We’d make it through
ما از پسش برميايم

A thousand dreams I still believe
هزاران رويايي که من هنوز باور دارم

I’d make you give them all to me
کاري ميکنم تمامشون رو به من بدي

I’d hold you in my arms and never let go
تو رو در آغوشم ميگيرم و هرگز ولت نميکنم

I surrender
من تسليمم

I know I can’t survive
ميدونم نميتونم نجات پيدا کنم

Another night away from you
يه شب ديگه رو بدون تو

You’re the reason I go on
تو دليلي هستي که من ادامه ميدم

And now I need to live the truth
و حالا نياز دارم که با حقيقت زندگي کنم

Right now, there’s no better time
همين الان،زماني بهتر نيست

From this fear I will break free
از اين ترس،آزاد خواهم شد

And I’ll live again with love
و دوباره با عشق زندگي خواهم کرد

And no they can’t take that away from me
و آونها نميتونن از من بگيرنش

And they will see
و خواهند ديد

‘Cause I’d surrender everything
چون من همه چيز رو تسليم ميکردم

To feel the chance to live again
تا شانس زندگي دوباره رو احساس کنم

I reach to you
به تو ميرسم

I know you can feel it too
ميدونم تو هم ميتوني حسش کني

We’d make it through
ما از پسش بر ميايم

A thousand dreams I still believe
هزاران رويايي که منو هنوز باور دارم

I’d make you give them all to me
کاري ميکنم تمامشون رو به من بدي

I’d hold you in my arms and never let go
تو رو در آغوشم ميگيرم و هرگز ول نميکنم

I surrender
من تسليمم

Every night’s getting longer
هر شب طولاني تر ميشود

And this fire is getting stronger, babe
و عزيزم،اين آتش داره قويتر ميشه

I’ll swallow my pride and I’ll be alive
غرورم رو خواهم شکست و زنده خواهم بود

Can’t you hear my call
نميتوني صدا زدن من رو بشنوي؟

I surrender all
من همه چيز رو تسليم ميکنم

‘Cause I’d surrender everything
چون من همه چيز رو تسليم ميکردم

To feel the chance to live again
تا شانس زندگي دوباره رو احساس کنم

I reach to you
به تو ميرسم

I know you can feel it too
ميدونم تو هم ميتوني حسش کني

We’d make it through
از پسش بر ميايم

A thousand dreams I still believe
هزاران رويايي که منو هنوز باور دارم

I’d make you give them all to me
کاري ميکنم تمامشون رو به من بدي

I’d hold you in my arms and never let go
تورو در اغوش ميگيرم و هرگز ولت نميکنم

I surrender
من تسليمم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

✅ سررسید سرور سایت پرداخت شد .
✅ سر رسید دامنه پرداخت شد.
🔶با تشکر از دوستانی که برای هزینه های سایت،مارو حمایت کردن تا سایت قطع نشه 🌹❤️🙏