موزیک ویدیو titanium از David Guetta ft Sia بازیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو titanium

دانلود موزیک ویدیو titanium از David Guetta ft Sia بازیرنویس فارسی و انگلیسی . اختصاصی از تیم ترجمه سابریکا!

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد.

You shout it out
تو اینو فریاد زدی

But I can’t hear a word you say
اما من حتی یک کلمه از چیزی که گفتی رو نمیتونم بشنوم

I’m talking loud, not saying much
من بلند حرف میزنم, زیاد نمیگم

I’m criticized
منو نقد کردند

But all your bullets ricochet
اما همه گلوله هات کمانه کردند

You shoot me down, but I get up
تو به من شلیک کردی, اما من بلند شدم

I’m bulletproof, nothing to lose
من ضد گلوله ام, چیزی برای از دست دادن نیست

Fire away, fire away
شروع کن, شروع کن

Ricochet, you take your aim
کمانه کردند, به هدفت رسیدی

Fire away, fire away
شروع کن, شروع کن

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

Cut me down
تو مرا بریدی و انداختی

But it’s you who’ll have further
اما این تویی که سرانجام خواهی افتاد

Ghost town, and haunted love
روح شهر, و عشق شکار شده

Raise your voice
صداتو بالا ببر

Sticks and stones may break my bones
چوبها و سنگها ممکنه استخوانهای منو بشکنند

I’m talking loud, not saying much
من بلند حرف میزنم, زیاد نمیگویم

I’m bulletproof, nothing to lose
من ضد گلوله ام, چیزی برای از دست دادن نیست

Fire away, fire away
شروع کن, شروع کن

Ricochet, you take your aim
کمانه کردند, به هدفت رسیدی

Fire away, fire away
شروع کن, شروع کن

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

I am Titanium
من تیتانیوم هستم

I am Titanium
من تیتانیوم هستم

Stone-hard, machine gun
سنگ سخت, مسلسل

Firing at the ones who run
به سمت انهایی که میدوند شلیک میشوند

stone-hard
Those bulletproof gla-a-a-a-a-a-a-ass
سنگ سخت
ان شیشه های ضد گلوله

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

You shoot me down
تو به من شلیک کردی

But I won’t fall, I am Titanium
اما من نخواهم افتاد, من تیتانیوم هستم

I am Titanium
من تیتانیوم هستم

اشتراک گذاری

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *